Coach-on-Site™ – coachin vastaanotto etänä tai työpaikalla

Coach-on-Site™ – työssä kehittymiseen, huoliin ja ajattelun jumeihin matalalla kynnyksellä.  Jaksaminen, omat rajat, aikapaineet, vuorovaikutus yms työarjen tilanteiden läpikäyminen selkeyttää ja antaa voimavaroja. Jokainen tarvitsee välillä peilata ajatteluaan.

Coach-on-Site™   näkökulmia johtajuuteen, itsensä johtamiseen ja työarjen haasteisiin
Coach-on-Site™  huomioi ihmisen kokonaisuutena:  elämäntilanne, toiveet ja tavoitteet työssä ja arjessa. Itsetuntemus kohenee, onnistuneet valinnat, työtyytyväisyys ja hallinnan tunne lisääntyvät.  Kantava uudistuminen lähtee henkilöstä itsestään.

HuoliaCoach-on-Site™ – jaksamista ja palautumista
Stressi helpottuu, palautuminen vahvistuu ja energiaa vapautuu uuteen, kun vanhat ei-toimivat tottumukset ja ajattelumallit päivittyvät nykyistä toimintaa tukeviksi.  Mielenkuorman keveneminen vähentää myös uupumuksesta johtuvia sairaspäiviä.  Energiaa vapautuu toimintaan.

Valmentaja helposti saataville: ajankohtaisuus ja luottamuksellisuus  
Etänä tai toimistolla, tilanteen mukaan. Päivän aikana 2-5 henkilöä ja 60-120 min/hlö/coaching 

Valmentaja ohjaa näkemään mahdollisuuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Vastuu hyvästä (työ)elämästä ja valinnoista on jokaisella itsellään. Elämäntilanteeseen sopivat onnistuneet valinnat helpottuvat, kun vaihtoehdot tulevat näkyviin.

Coach-on-Site™ vahvistaa henkilöstöä, työyhteisön yhteistoimintaa ja yrityksen kilpailukykyä.
Mielen hälyn rauhoittuminen lisää keskittymiskykyä, toisten ymmärtämistä ja työtehoa. Ajattelun selkeytyminen helpottaa ja vaikuttaa ennalta ehkäisevästi myös sairaspäivien määrään.

Päivi Saarela on Coach-on-Site™ valmentajaverkostossa. Yhdessä toteutamme suurempiakin projekteja. Kerron mielelläni kokemuksista. Ota yhteyttä!  

Lue lisää valmentaja Päivi Saarela n monipuolisesta kokemuksesta ja  valmennusmenetelmistä