Johtolinja™-etäcoaching

JOHTAJILLE, ESIHENKILÖILLE ja ASIANTUNTIJOILLE

NÄKÖKULMIA, oivalluksia ja palautumista JOHTAMISEEN

¤ Tukeeko johtamisesi työskentelyn selkeyttä, yhteistyötä ja työntekijöidesi onnistumista työssään? 
¤ Tarvitsetko keinoja omasta ja työntekijöidesi työvireestä huolehtimiseen?

Hybridityön mahdollisuudet. Muuttuvat tilanteet yhtaikaa innostavat ja kuormittavat, erityisesti johtajia. Töiden organisointi, työskentelyn sujuvuudesta ja työntekijöistä tasapuolisesti huolehtiminen tarvitsee monipuolisia keinoja, kun työntekijät sijaitsevat eri paikoissa. Uuteen suuntaaminen ja vanhoista tottumuksista irtautuminen vaatii energiaa ja valppautta. Autan sinua uudistumaan ja luomaan toimivia käytäntöjä, itsellesi ja henkilöstölle.  

JOHTOLINJA™ COACHING - johtamisen tuki lähelläsi

"Intensiivistä ja tehokasta 🙂

Kokemuksia etäcoachingista

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Sain perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksamiseni on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua tiimilleni. Asiat eivät enää imaise minua mukanaan."
"Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Olipa antoisa aamukävelysparraus. Se muutti päivän kulun."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme eri tilassa."

SÄÄSTÄ AIKAA, ENERGIAA, RAHAA JA MIELIPAHAA

Johtolinja-etäcoaching prosessi

Johtolinja™ coaching tukee sinua työarjen tilanteiden ja muutoksien johtamisessa, sekä hyvän yhteistyön edistämisessä.  
Virtuaalisesti ja puhelimitse toteutettuna voit keskittyä valmennukseen työpöytäsi ääressä tai vaikka kävelyllä. 
Esimerkiksi  4 kertaa  1-1,5 tuntia/kerta 2 kk aikana. Jatkumo tehostaa oivallusten juurtumista käytäntöön. 

VAHVANA muutoSTEN ja ODOTUSTEN RISTIPAINEISSA

Kykysi johtaa kehittyvissä tilanteissa lisääntyy, kun johtajaidentiteettisi vahvistuu. Vuorovaikutustaitojesi ja varmuutesi lisääntyminen näkyvät erilaisten tilanteiden ja persoonien rakentavissa kohtaamisissa. Ihmis- ja itsetuntemuksesi kasvun myötä erilaisuuden johtaminen, tunnetaidot ja empatiakykysi lisääntyvät. Johtajana työvireesi heijastuu myös työyhteisöön. Hyvästä työkunnosta huolehtiminen on tärkeää. 

Johdonmukainen johtaminen kasvattaa luottamusta, sujuvaa yhteistoimintaa ja työyhteisön hyvinvointia. Saat työntekijöidesi monipuolisen tieto-taidon lujittamaan ratkaisuja. Ajattelu- ja tunnetaitojesi säätelykyvyn lisääntyminen vahvistaa tarkoituksenmukaista toimintaa yllättävissäkin tilanteissa.  

Johtolinja™ etäcoaching tarjoaa ammatillista kasvua, keinoja työarjen hallintaan, palautumiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Itsensä tunteminen on johtamisen SUPERVOIMA

Johtolinja™ - VIRTAA JOHTAMISEEN JA ITSESI JOHTAMISEEN

Etäcoaching on intensiivistä, tehokasta ja vaivaton sovittaa aikatauluihin. Kysy myös aamu- ja ilta-aikoja.

Puhelimitse työskentely vapauttaa näytön edestä: handsfree ja rauhallinen paikka riittää. Voit olla missä vaan, vaikka kävelyllä. Virtuaalisesti työskentely mahdollistaa esimerkiksi jonkin esityksen yhtä aikaisen läpikäynnin. Näitä vaihtoehtoja voi luonnollisesti myös yhdistellä.

Kertacoaching, 1-3 tuntia, kun tarvitset täsmäsparrausta ja näkökulmia eteenpäin menoon tai vaikapa huomiseen esitykseen. Mieltä askarruttavien asioiden jäsentäminen vapauttaa keskittymään, auttaa palautumaan ja levolliseen unee

Walk n' Talk

"Puhelincoaching on tehokasta, joustavaa ja helppo yhdistää esimiesten tiiviisiin aikatauluihin. Päivillä on ratkaisukeskeinen työskentelyote ja herkkyys kuulemiseen. Palaute on hyvää.

Koen, että puhelincoachingissa rakentuu tila, jossa voin syventyä katselemaan ja jäsentämään ajatuksiani. Kokonaisuus näyttäytyy laajempana, kun coach valaisee  kysymyksin joitain kohtia ajattelussani.  Puhelimitse työskentelyn etuna on vapaus paikan suhteen, aikaa ei mene siirtymisiin ja coachattavana voin olla vaikka luontopolulla.
Palvelujohtaja Jussi Malinen, Siun sote
Jussi Malinen
Palvelujohtaja, Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
etäcoaching Johtolinja, Joensuu
Huvi ja hyöty yhdistyvät, kun menee kävelylle coachingin ajaksi. Jussi Malisen maisemaa Joensuusta.

Mentaalivalmentaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja & COACH

Päivi Saarela

kokemusta yli 25 vuoden ajalta

”Olen työelämän personal trainer. Autan sinua kehittämään itsellesi luontevan tavan johtaa erilaisia työntekijöitäsi ja tavoitteellista yhteistyötä. Esimiehen hyvä työvire on tärkeää, sillä se heijastuu työyhteisöön.”

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou