Päivi Saarela

MENTAALIValmentaja, COACH johdon ja ESIMIESTEN työnohjaaja​

KUKOISTUKSEEN, TYÖNILOON ja TULOKSIIN

Työelämän kukoistuksen ja realistisen optimismin kasvattaminen on tehtäväni valmentajana. Tiedän henkilöstön hyvinvoinnin, työn ilon ja keveyden lisääntymisen näkyvän yrityksen tuloksen kasvuna. Kun yritykset menestyvät, myös perheet ja yhteiskunta voivat paremmin.

Erityisesti mielentaitojen vahvistaminen innostaa minua, sillä esteet ja mahdollisuudet ovat paljolti omien korvien välissä. Kohtaamistaidot ja toimintaa ohjaava ajattelu ratkaisevat, kun halutaan muutosta. Pienilläkin asioilla on iso merkitys. Kehittäminen on usein enemmän oivaltamisesta ja tahdosta kuin budjetista kiinni.

Ihminen on loputtoman mielenkiintoinen ja oppiminen on intohimoni. Kehittämisen ja kouluttamisen parissa olen työskennellyt yli 25 vuotta (Ericsson, Outokumpu).  Yritykseni Heijasteen perustin v. 2007, jotta saan keskittyä minua kiehtovaan ihmisyyteen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Ennen yrittäjäuraani toimin kansainvälisessä yritysmaailmassa johtoryhmien jäsenenä ja luottamushenkilönä. Kokemus antaa minulle perspektiiviä hyvin monenlaisiin johtajuushaasteisiin.

Valmennuksiini kokemukseni tuo konkretiaa. Tiedän, että eri näkökulmasta katsottuna sama asia näyttää usein varsin toiselta.  Haasteet voivat ratketa lähes itsestään, kun yhdessä pysähdytään avartamaan ajattelua:  kuulemaan, kysymään ja ymmärtämään toisia paremmin.

Minua on luonnehdittu hyvän yhteistyön mahdollistajaksi, generaattoriksi ja voimavaraajaksi. Koen iloa, kun valmennettavani oivaltavat jotain itselleen merkittävää. Hyvän työvireen ja oman paikkansa löytäminen yhä uudelleen kehittyvässä työelämässä on tärkeää jokaiselle meistä. Uskon ihmisten tahtoon osallistua ja tehdä parhaansa.

Palautteet vahvistavat, että onnistun valmentajana tuomaan uusia näkökulmia, yhteistä suuntaa ja parempaa yhteisymmärrystä työyhteisöihin. Erilaisuudesta tulee ihmisiä yhdistävä rikkaus, kun siihen suhtaudutaan uteliaisuudella ja arvostuksella. Avara, moniääninen ajattelu laajentaa kokonaiskuvaa, ja tuo uusia ratkaisuja. Näitä jokainen jatkuvuutta rakentava yritys tarvitsee.

Valmentajana huomioin ihmisen kokonaisvaltaisesti. Elämäntilanne vaikuttaa aina valintoihin. Energinen henkilöstö voi hyvin ja puhaltaa yhteen hiileen. Kaikkien parhaaksi.

Kukoistuksen, työn ilon ja innostuksen puolesta

Päivi Saarela

"Kerrankin ihminen edellä coachausta"

Asiakaspalautetta Päivin työskentelyotteesta:

"Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”
”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”
”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”
Item #4
Päivi on aito, lämmin ja rehellinen sekä erittäin hyvä kohtaamaan ihmiset ja luomaan luottamuksen ilmapiirin. Hänellä on monipuolista osaamista ja laaja kokemus valmentajana. Päivi osaa kuunnella ja aistia tilannetta ja löytää oikean etenemistavan kulloiseenkin tilanteeseen.
Click Here

Aktiivisuus ja elinikäinen oppiminen tuo virtaa ja virikkeitä toimintaan.

Opiskeluista esimerkkinä:

 • WellnessPro tuotekehittäjän tutkinto, 2018
 • Mental Trainer, 2016
 • Luontoyhteys ohjaaja, 2015
 • Yhdessä luomisen mahdollistaja, Co-Creative coach, 2014
 • Heart IQ Mastery, 2013
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 2013
 • Associate in Logotherapy, 2010
 • NLP Master Practitioner, 2009
 • Johdon ja esimiesten työnohjaaja, 2006

Työkokemus:

 • Heijaste, yrittäjä 2007 –
 • Suomen Ericsson, 1990 – 2006
 • Outokumpu Oy, 1982 – 1990

Luottamustoimet:

 • Ratkes ry:n hallituksen varajäsen, 2012 – 2013 
 • Suomen Ericsson, hallintoedustaja, 2002 – 2006:  johtoryhmä  ja tutkimus- ja tuotekehitysyksikön johtoryhmä

Kokemusvuodet valmentajana ja aiempi palkkatyö kansainvälisten organisaatioiden eri tasoilla antavat konkretiaa ja monipuolisia näkökulmia valmennuksiini.

Heijasteella on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus  v. 2020.

Menetelmiä "Teen sitä mikä toimii"

Käytännönläheisyyttä ja oivaltamista tukee  Päivi Saarelan  monipuolinen kokemus  johtamisesta, työyhteisöistä ja yhteistoiminnasta. Ratkaisukeskeisyys, yhdessä luominen ja mentaalivalmennus yhdistettynä vahvaan kansainväliseen kokemukseen ja osaamiseen siivittää tavoitteisiin.   Johdon ja esimiesten työnohjaajan (STOry) taitoja Päivi on kasvattanut monin eri menetelmin:

Mentaalivalmennus, mielentaidot ja omien ajattelumalliesi tuntemus (uskomukset, arvot)  ovat oikotie uudistumiseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Itsensä tunteminen vahvistaa, mutta se myös vaatii rohkeutta.

Tietoisuustaidot, pysähtyminen itsensä ääreen, antaa konkreettista pohjaa eteenpäin ponnistamiseen. Olet oman elämäsi asiantuntija ja valinnat ovat Sinun. Valitsematta jättäminen on myös valinta.

Yhdessä luomisen työskentelyote (CCPI, CoCreative Process® Inquiry) vahvistaa yhdessä ajattelua. Hyväksyvä ja arvostava asioiden tarkastelu antaa tilaa luovuudelle, yhdessä kasvuun ja uudistumiseen. Työarjen läsnäolotaidot vievät yhdessä oivaltamiseen.

Logoterapian filosofia edistää työn merkitysten ja oman ainutkertaisuuden löytämistä sekä arvoihin perustuvia vastuullisia valintoja. Toiminnalliset menetelmät kuten NLP vievät oivalluksiin. Narratiivisuus, työyhteisön ihmisten erilaisten tarinoiden kuuleminen avartaa ja antaa laajempaa kuvaa työarjen todellisuudesta. ”Totuuksia” on yhtä monta kuin läsnäolijoitakin.  

Urakatsaus ja uraohjaus (outplacement) kirkastaa osaajaidentiteettiä, tavoitteita ja vahvistaa mahdollisuuksien näkemistä muuttuvissa työyhteisöissä. Oman paikkansa löytäminen on yhteinen etu.  Työnhaun keinojen  tuntemus ja viimeistellyt työnhaun dokumentit nopeuttavat onnistumisia ja uudelle uralle astumista. Muutos on aina myös mahdollisuus. Valmennukset: 2 tuntia – 3 päivää yksilöille ja ryhmille.

Heart IQ™ taidot lisäävät itsetuntemusta, sisäistä selkeyttä ja helpottavat vuorovaikutusta. ”Sinä olet ovelasti naamioitu minä”, kun tunnet itsesi, tunnet paremmin myös muut. Ihmiset ovat yhtäaikaa ainutkertaisia ja niin samankaltaisia.

[email protected] kirkastaa omia arvoja ja tavoitteita vastaavaa elämää, työtä ja liiketoimintaa. Rakennamme kestävää hyvinvointia yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Olemme oman ja yhteisen todellisuuden tietoisia kanssaluojia. Mikä Sinua kutsuu?  Mikä on lahjasi maailmalle?

Koulutettu (työnohjaaja STOry) ja kokenut valmentaja sparraa yksilöä, ryhmää tai työyhteisöä oppimisprosessissa, jonka avulla edistetään yhteistoimintaa, ammatillisia valmiuksia ja henkilökohtaista kasvua. 

valmentaja

Päivi Saarela

kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Hyvinvoiva henkilöstö vie menestykseen. Luottamuksen ja arvostuksen lisääntyminen  vahvistaa yhteishenkeä  ja työyhteisön hyvää ilmapiiriä -ja ne näkyvät tuloksissa.  

Ihminen on kokonaisuus. Osaa itsestään ei voi jättää hattuhyllylle töihin tullessaan. Jokainen itse on oman elämänsä paras asiantuntija. Toivon, että jokainen rohkenee tarkastella mitä hyvä elämä hänelle tarkoittaa.”