Päivi Saarela

YHDESSÄLUOMISEN MAHDOLLISTAJA, MENTAALIValmentaja, COACH johdon ja ESIMIESTEN työnohjaaja

KOHTAAMISTEN VOIMAA

Erilaisuuden ja yhdessä ajattelun voima tulevat todeksi, kun pysähdymme tarkastelemaan nykytilaa ja tavoitteita. Mitä haluamme yhdessä saavuttaa ja miksi se on meille tärkeää.  Omat ja yhteiset arvot ovat kantava toiminnan perusta.

Arvostavissa kohtaamisissa kollegoiden erilainen tapa pohtia asioita avartaa ajattelua. Sen lisäksi, että osallistujat oppivat tuntemaan toisiaan, myös ihmistuntemus ja itsetuntemus kasvavat. Koen onnistumista valmentajana, kun ryhmän eheys ja yhteys vahvistuvat.  Kohtaamistaidot ja toimintaa ohjaava ajattelu ratkaisevat, kun halutaan muutosta. Kyse on usein tahdosta ja rohkeudesta katsoa peiliin.

Mielentaitojen vahvistaminen innostaa minua erityisesti, sillä esteet ja mahdollisuudet ovat paljolti jokaisen omien korvien välissä. Pieni oivallus voi olla merkittävän uudistumisen alku. Ajattelumme kiertää totuttua kehää, jos emme altista itseämme virikkeille ja uusille näkökulmille. Oman ajattelun ymmärtäminen, miksi suhtaudun xxx asiaan näin, on tie uudistavaan oppimiseen.

Ihmiset kiehtovat minua  ja oppiminen on intohimoni. Kehittämisen ja kouluttamisen parissa olen työskennellyt yli 25 vuotta (Ericsson, Outokumpu). Yritykseni Heijasteen perustin v. 2007, jotta voin keskittyä johtamisen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Yritysten menestyksen avulla koen edistäväni myös yleistä hyvinvointia. Ennen yrittäjäuraani toimin kansainvälisessä yritysmaailmassa. Kokemukseni johtoryhmien jäsenenä ja luottamushenkilönä antaa perspektiiviä monenlaisiin johtajuushaasteisiin. 

Kokemukseni tuo konkretiaa valmennuksiini. Tiedän, että eri näkökulmasta katsottuna sama asia näyttää usein varsin toiselta.  Haasteet voivat ratketa lähes itsestään, kun yhdessä pysähdytään avartamaan ajattelua:  kuulemaan, kysymään ja ymmärtämään kokonaisuutta sekä toisia paremmin. Muutos tehdään aina yhdessä.  

Minua luonnehditaan hyvän yhteistyön mahdollistajaksi, generaattoriksi ja voimavaraajaksi. Koen iloa, kun valmennettavani oivaltavat jotain itselleen merkittävää. Hyvän työvireen ja oman paikkansa löytäminen kehittyvässä työelämässä yhä uudelleen on tärkeää. Uskon ihmisten tahtoon osallistua ja tehdä parhaansa.

Palautteet vahvistavat, että onnistun valmentajana tuomaan uusia näkökulmia, yhteistä suuntaa ja parempaa yhteisymmärrystä työyhteisöihin. Erilaisuudesta tulee ihmisiä yhdistävä rikkaus, kun siihen suhtaudutaan uteliaisuudella ja arvostuksella. Avara, moniääninen ajattelu laajentaa kokonaiskuvaa, ja tuo uusia ratkaisuja. Näitä jokainen jatkuvuutta rakentava yritys tarvitsee.

Valmentajana huomioin ihmisen kokonaisvaltaisesti. Elämäntilanne ja työelämänkaaren vaihe vaikuttavat aina valintoihin. Suunnittelu tuo tasapainoa ja hallinnan tunnetta. Energinen hyvinvoiva henkilöstö puhaltaa yhteen hiileen. Kaikkien parhaaksi.

Kohtaamisten, työn ilon ja yhteisen menestyksen puolesta 

Päivi Saarela

"Kerrankin ihminen edellä coachausta"

Asiakaspalautetta Päivin työskentelyotteesta:

"Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”
”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”
”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”
Item #4
Päivi on aito, lämmin ja rehellinen sekä erittäin hyvä kohtaamaan ihmiset ja luomaan luottamuksen ilmapiirin. Hänellä on monipuolista osaamista ja laaja kokemus valmentajana. Päivi osaa kuunnella ja aistia tilannetta ja löytää oikean etenemistavan kulloiseenkin tilanteeseen.
Click Here

VIRTAA JA VIRIKKEITÄ oppimisella, "Life Long learner" Päivi

Opiskeluista esimerkkinä:

 • WellnessPro tuotekehittäjän tutkinto, 2018
 • Mental Trainer, 2016
 • Luontoyhteys ohjaaja, 2015
 • Yhdessä luomisen mahdollistaja, Co-Creative coach, 2014
 • Heart IQ Mastery, 2013
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 2013
 • Associate in Logotherapy, 2010
 • NLP Master Practitioner, 2009
 • Johdon ja esimiesten työnohjaaja, 2006

Työkokemus:

 • Heijaste, yrittäjä 2007 –
 • Suomen Ericsson, 1990 – 2006
 • Outokumpu Oy, 1982 – 1990

Luottamustoimet:

 • Ratkes ry:n hallituksen varajäsen, 2012 – 2013 
 • Suomen Ericsson, hallintoedustaja, 2002 – 2006:  johtoryhmä  ja tutkimus- ja tuotekehitysyksikön johtoryhmä

Kokemusvuodet valmentajana ja aiempi palkkatyö kansainvälisten organisaatioiden eri tasoilla antavat konkretiaa ja monipuolisia näkökulmia valmennuksiini.

Heijasteella on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus  v. 2020-21.

MONIPUOLISET MENETELMÄT "Teen sitä mikä palvelee tavoitetta"

Käytännönläheisyyttä, konkretiaa ja oivaltamista tukee Päivi Saarelan monipuolinen kokemus  johtamisesta ja työyhteisöjen yhteistoiminnasta. Ratkaisukeskeisyys, yhdessä ajatteluttamisentaidot ja mentaalivalmennus yhdistyvät Päivissä vahvaan kansainväliseen kokemukseen.

Menetelmät ovat apuvälineitä tavoitteisiin etenemisessä, eivätkä valmennusten itsetarkoitus. Erilaiset ryhmät vaativat erilaista otetta ja Päivi valitsee parhaiten tavoitteisiin vievät menetelmät ryhmän mukaan.

Osaamistaan Päivi on kasvattanut monin eri opein ja menetelmin:

Mentaalivalmennus, mielentaidot ja omien ajattelumallien tuntemus (uskomukset, arvot) ovat oikotie uudistumiseen, valintoihin, tyytyväisyyteen ja itselleen merkittävien tavoitteiden saavuttamiseen. Itsetuntemus on iso lahja itsellesi. Se vahvistaa, mutta se vaatii rohkeutta rehellisesti katsoa peiliin. Coaching lyhentää ja tehostaa matkaa merkittävästi, sillä itseään on vaikea nähdä ilman apua.

Tietoisuustaidot, pysähtyminen itsensä, tuntemuksiensa ja ajattelunsa ääreen, antaa konkreettista pohjaa eteenpäin. Olet oman elämäsi asiantuntija ja valinnat ovat Sinun. Valitsematta jättäminen on myös valinta.
Palautumisen ja rentoutumisen taidot tukevat jaksamista ja energistä työvirettä.  Omien rajojen tuntemus on tärkeää.

Yhdessä luomisen työskentelyote (CCPI, CoCreative Process® Inquiry) vahvistaa yhdessä ajattelua. Hyväksyvä ja arvostava suhtautuminen luo tilaa luovuudelle, yhdessä kasvuun ja uudistumiseen. Työarjessa yhdessä ajattelu osallistaa, vahvistaa ja sitouttaa. 

Logoterapian filosofia – työn merkitysten ja oman ainutkertaisuuden oivaltaminen edistää arvoihin perustuvia vastuullisia valintoja.

Toiminnalliset menetelmät kuten NLP, Neuro Linquistic Programming, jouduttavat syvien oivalluksien syntymistä erilaisin harjoituksin.  Narratiivisuus, omien ja kollegoiden erilaisten tarinoiden kuuleminen avartaa ja antaa laajempaa kuvaa työarjen todellisuudesta. ”Totuuksia” on yhtä monta kuin läsnäolijoitakin.  

Urakatsaus ja uraohjaus (outplacement) kirkastaa osaajaidentiteettiä, tavoitteita ja vahvistaa mahdollisuuksien näkemistä jatkuvasti kehittyvissä työyhteisöissä. Oman johtotähtensä kirkkaana pitäminen motivoi ja on yhteinen etu myös työnantajalle. 
Jos oma työonni löytyy toisaalta: työnhaun keinojen tuntemus ja viimeistellyt työnhaun dokumentit nopeuttavat onnistumisia ja uudelle uralle astumista. Muutos on aina myös mahdollisuus. Valmennukset: 2 tuntia – 3 päivää yksilöille ja ryhmille.

Heart IQ™ taidot lisäävät itsetuntemusta, sisäistä selkeyttä ja helpottavat vuorovaikutusta. ”Sinä olet ovelasti naamioitu minä”, kun tunnet itsesi, tunnet paremmin myös muut. Ihmiset ovat yhtäaikaa ainutkertaisia ja niin samankaltaisia.

[email protected] kirkastaa omia arvoja ja tavoitteita vastaavaa elämää, työtä ja liiketoimintaa. Rakennamme kestävää hyvinvointia yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Olemme oman ja yhteisen todellisuuden tietoisia kanssaluojia. Mikä Sinua kutsuu?  Mikä on lahjasi maailmalle?

Päivi Saarela, kokenut ratkaisukeskeinen valmentaja sparraa yksilöä, ryhmää tai työyhteisöä oppimisprosessissa, jonka avulla edistetään yhteistoimintaa, ammatillisia valmiuksia ja henkilökohtaista kasvua. Ota yhteyttä, niin keskustellaan teidän tavoitteisiin sopivista ratkaisuista.

Näkökulmia itsetuntemukseen
Sisäinen johtajuus

valmentaja

Päivi Saarela

näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Hyvinvoiva henkilöstö vie menestykseen. Luottamuksen ja arvostuksen lisääntyminen  vahvistaa yhteishenkeä  ja työyhteisön hyvää ilmapiiriä -ja ne näkyvät tuloksissa.  

Ihminen on kokonaisuus. Osaa itsestään ei voi jättää hattuhyllylle töihin tullessaan. Jokainen itse on oman elämänsä paras asiantuntija. Toivon, että jokainen rohkenee tarkastella mitä hyvä elämä hänelle tarkoittaa.”