Suunta -urakatsaus

uraSUUNNITTELU ja tavoitteiden kirkastus -valmennus

rakenNA jatkuvuutta ja sitouta osaajia OSAAMISEN JOHTAMISELLA

Henkilökohtaisten tavoitteiden ja kehittymissuunnan konkretisointi motivoi ja innostaa henkilöstöäsi uuden oppimiseen ja yhteistyöhön.  Valmennus korostaa yksilön ja yhteisön mahdollisuuksia, vahvistaa muutosvalmiutta ja lisää jokaisen omistajuutta omasta kehittymisestään. Luottamus tulevaan lisääntyy. Mieltäpainavien asioiden keventyminen vähentää uupumuksesta johtuvia sairaspäiviä.

MAHDOLLISUUDET ja valinnat

Urakatsaus, oman osaamisen, oppimis- ja kehittymistavoitteiden sanoittaminen ohjaa henkilöä etenemään itselleen sopivaan suuntaan. Joskus oman paikkansa löytäminen tarkoittaa työn tai työpaikan vaihtoa tai opiskelua.

Yhdessä ajattelu, tavoitteiden kirkastaminen yhdessä osallistaa työyhteisöä uudistavaan yhteistoimintaan.  Parempi kokonaiskuva ja oman toiminnan merkitysten tunnistaminen tehostaa vastuunottoa ja sujuvaa vuorovaikutusta. Energiaa vapautuu uuteen, kun yhdessä päästetään irti tottumuksista, jotka eivät enää palvele.

Parhaat osaajat valitsevat organisaation yhä uudelleen
Kehittymispolun konkretisointi sitouttaa. Mahdollisuudet innostavat ja vetävät puoleensa myös uusia osaajia. Eri elämänvaiheissa tärkeiden asioiden tiedostaminen lisää suunnitelmallisuutta, vahvistaa jaksamista ja antaa tehokkuutta lisäävää tasapainoa. Hyvän työpaikan maine kiirii.

RÄÄTÄLÖITY Toteutus

Ratkaisukeskeinen valmennus fokusoi mahdollisuuksiin ja huomioi ihmisen kokonaisvaltaisesti (työ & vapaa-aika).  Yhdessä ajattelu, monipuoliset näkökulmat ja toiminnalliset menetelmät rikastavat dialogia.

Valmennus räätälöidään tavoitteisiin. Valmennuksen kesto 0,5-2 päivää. Valmennuksen jaksotus esim. 3×3 tuntiin vahvistaa uudistumista ja oivalluksien siirtymistä arkeen.  TYHY–työpaja aktivoi oivalluksiin ja luo tilaa avoimelle keskustelulle. Valmentajilla on vuosien kokemus uraohjaamisesta, muutoksista ja yt-tilanteista.

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

MENTAALIvalmentaja, URAOHJAAJA

Päivi Saarela

kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

Kohtaamistaitojen ja realistisen myönteisyyden kasvattaminen on missioni. Omien ajattelu- ja toimintamallien tunnistaminen on avain kehittymiseen. Voimme muuttaa vain itseämme. Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin. Itsen peilaaminen valmennuksessa vauhdittaa kehittymistä.

Monipuolinen kokemukseni yrittäjänä ja palkkatyössä mm. johtoryhmissä ja luottamushenkilönä antavat näkökulmia ja konkretiaa valmennuksiini.