Menetelmät

Käytännönläheisyyttä ja oivaltamista tukee  Päivi Saarelan  monipuolinen kokemus  johtamisesta, työyhteisöistä ja yhteistoiminnasta. Ratkaisukeskeisyys, yhdessä luominen ja mentaalivalmennus yhdistettynä kansainväliseen kokemukseen ja vahvaan osaamiseen siivittää tavoitteisiin.

Mentaalivalmennus, mielentaidot ja omien ajattelumallien tuntemus (uskomukset, arvot)  antavat kantavia keinoja uudistumiseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja hyvään vuorovaikutukseen.
Tietoisuustaidot, pysähtyminen itsensä ääreen, antaa konkreettista pohjaa mistä ponnistaa eteenpäin. Olet oman elämäsi asiantuntija ja valinnat ovat Sinun. Valitsematta jättäminen on myös valinta.

Yhdessä luomisen työskentelyote (CCPI, CoCreative Process® Inquiry) vahvistaa yhdessä ajattelua. Hyväksyvä ja arvostava asioiden käsittely antaa tilaa luovuudelle, yhdessä kasvuun ja uudistumiseen. Työarjen läsnäolotaidot opastavat itsestä ja toisista oivaltamiseen.

Logoterapian filosofia edistää työn merkitysten ja oman ainutkertaisuuden löytämistä sekä arvoihin perustuvia vastuullisia valintoja. Tietoisuustaidot (mindfulness) ja toiminnalliset menetelmät kuten NLP siivittävät oivalluksia. Narratiivisuus, työyhteisön jäsenten erilaisten tarinoiden kuuleminen avartaa ymmärrystä ja antaa kuvaa työarjen todellisuudesta. ”Totuuksia” on harvemmin vain yksi.

Urakatsaus ja uraohjaus (outplacement) kirkastaa osaajaidentiteettiä, tavoitteita ja vahvistaa mahdollisuuksien näkemistä muuttuvissa työyhteisöissä. Oman paikkansa löytäminen on yhteinen etu.  Työnhaun keinojen  tuntemus ja viimeistellyt työnhaun dokumentit nopeuttavat onnistumisia ja uudelle uralle astumista.
Muutos on aina myös mahdollisuus. Valmennukset: 2 tuntia – 3 päivää yksilöille ja ryhmille.

Heart IQ™ taidot lisäävät itsetuntemusta, sisäistä selkeyttä ja helpottavat vuorovaikutusta muiden kanssa. ”Sinä olet ovelasti naamioitu minä”,  kun tunnet itsesi, tunnet paremmin myös muut. Ihmiset ovat ainutkertaisia ja niin samankaltaisia.

Heart@PurposeHeart@Purpose™​ kirkastaa omia arvoja ja tavoitteita vastaavaa elämää, työtä ja liiketoimintaa. Rakennamme kestävää hyvinvointia yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Olemme oman ja yhteisen todellisuuden tietoisia kanssaluojia. Mikä Sinua kutsuu?  Mikä on lahjasi maailmalle?

Koulutettu (työnohjaaja STOry) ja kokenut valmentaja sparraa yksilöä, ryhmää tai työyhteisöä oppimisprosessissa, jonka avulla edistetään yhteistoimintaa, ammatillisia valmiuksia ja henkilökohtaista kasvua.

 

 

 

Share This