Menetelmät

Heijasteen Päivi Saarelan monipuolinen kokemus Parempien työpäivien tekijä johtamisesta, työyhteisöistä ja yhteistoiminnasta näkyy käytännönläheisyytenä valmennuksissa.  Ratkaisukeskeisyys, yhdessä luominen ja mentaalivalmennus yhdistettynä kansainväliseen kokemukseen ja vahvaan osaamiseen siivittää tuloksiin.

Mentaalivalmennus, mielentaidot ja  mielen mallien tunnistaminen (ajattelu, uskomukset, arvot)  antavat vaikuttavia keinoja tavoitteiden saavuttamiseen, uudistumiseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Tietoisuustaidot auttavat pysähtymään, tunnistamaan  ja valitsemaan omaa olotilaa.

Yhdessä luomisen työskentelyote (CCPI, CoCreative Process® Inquiry) vahvistaa yhdessä ajattelua. Hyväksyvä ja arvostava asioiden käsittely antaa tilaa luovuudelle, yhdessä kasvuun ja uudistumiseen. Työarjen läsnäolotaidot opastavat itsestä ja toisista oivaltamiseen.

Logoterapia edistää työn merkitysten ja oman ainutkertaisuuden löytämistä sekä arvoihin perustuvia vastuullisia valintoja. Tietoisuustaidot (mindfulness) ja toiminnalliset menetelmät (esim. NLP) siivittävät oivalluksia. Narratiivisuus eli työyhteisön jäsenten erilaisten tarinoiden kuuleminen samoista asioista avartaa ymmärrystä ja kuvaa työarjen todellisuudesta.

Uraohjaus (outplacement) kirkastaa valmennettavien osaajaidentiteettiä, tavoitesuuntaa ja vahvistaa mahdollisuuksien näkemistä.  Työnhaun keinojen  tuntemus ja viimeistellyt työnhaun dokumentit nopeuttavat onnistumisia ja uudelle uralle astumista.
Muutos on aina myös mahdollisuus. Valmennukset: 2 tuntia – 3 päivää yksilöille ja ryhmille.

Heart IQ™ taidot lisäävät itsetuntemusta, sisäistä selkeyttä ja helpottavat vuorovaikutusta muiden kanssa. ”Sinä olet ovelasti naamioitu minä”,  kun tunnet itsesi, tunnet myös muut. Ihmiset ovat ainutkertaisia – ja niin samankaltaisia.

[email protected]​ otteella luomme omien arvojamme vastaavaa elämää, työtä ja liiketoimintaa. Rakennamme tietoista maailmaa ja kestävää hyvinvointia kaikille, niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiselle planeetallemme. Olemme oman ja yhteisen todellisuuden tietoisia kanssaluojia. Mikä Sinua kutsuu?  Mikä on lahjasi maailmalle?

Koulutettu (työnohjaaja STOry) ja kokenut valmentaja sparraa yksilöä, ryhmää tai työyhteisöä oppimisprosessissa, jonka avulla edistetään yhteistoimintaa, ammatillisia valmiuksia ja henkilökohtaista kasvua.

 

 

 

Share This