Voimavaraamo™

JAKSAMISTA JA yhteistyötä VAHVISTAVA VALMENNUS

Voimavaraamo™ VAHVISTAA MUUTOSKYKYä, yhteistyötä ja YHTEISÖLLISYYTTÄ

Oman työn merkitys  ja  myötävaikutus yhteisiin tavoitteisiin konkretisoituvat, kun kollegoita ja kokonaisuutta opitaan ymmärtämään paremmin.  Valmennus lisää jaksamista, sujuvaa vuorovaikutusta ja  työpaikan innostavaa ilmapiiriiä ja näkyy yhteistyön tuloksissa.

Valmennuksen teemoja:

Minä osaajana – itsensä johtaminen, hyvä työvire ja ajattelutaidot. Vahvuudet, motivaatiotekijät, palautuminen, ajan- ja stressinhallinta,.. 

Me yhdessä  – sujuva yhteistyö, vuorovaikutus ja kohtaamistaidot. Arvostava palaute voimavaraksi.   
1 + 1 = enemmän kuin 2

Yhteistyö  ja yhteisöllisyys – erilaisuus rikkautena, onnistumisten kulttuuriin, pelisäännöt,..
Yhdessä olemme enemmän.

Voimavaraamo™ –valmennus kehittää, osallistaa ja innostaa yhteistyöhön. Yhdessä ajattelu avartaa, antaa tilaa moninaisuudelle sekä vahvistaa tiimin yhteistyötä ja tuloksia. Palautumisen taidot lisäävät energisyyttä, työtehoa ja henkistä suorituskykyä. Itsetuntemuksen lisääntyminen ja oman toiminnan peilaus kokonaisuuteen vie uudistumiseen.

Ratkaisukeskeinen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyden voimaa korostava valmennus
Kesto 0,5-3 päivää. Valmennuksen jaksotus esimerkiksi 3×3 tuntiin vahvistaa uudistumista ja oivalluksien siirtymistä arkeen. Vuorovaikutteinen TYHY-luento tai työpaja avartaa yhteistä ajattelua.

MONIPUOLISET menetelmät RYHMÄN MUKAAN

Yhdistelen monipuolisesti eri menetelmiä, jotta tavoitteet saavutetaan arvostavassa hengessä. Teen sitä mikä toimii. Jokainen ryhmä on yksilöllinen ja hyvä yhteistyö tarvitsee ainutkertaista kohtaamista. 

Täällä lisää menetelmistäni.

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

valmentaja

Päivi Saarela

Näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Yhdessä olemme enemmän. Hyvä yhteistyö vahvistuu, kun opitaan tuntemaan omaa ja toisten toimintaa ohjaavaa ajattelua paremmin. Vuorovaikutuksesta tulee sujuvampaa.

Kokonaisuuden, yhteisten tavoitteiden ja työn rajapintojen tuntemus vähentää turhia väärinkäsityksiä. Työn ilo on jokaisen oikeus.”