Voimavaraamo™

vahvistAa työyhteisötaitoja ja yhteistyötä

Voimavaraamo™  on muutoskykyä, yhteistyötä ja osallisuutta vahvistava valmennus

Oman työn merkitykset  ja  myötävaikutus yhteisiin tavoitteisiin konkretisoituvat, kun toisten työtä ja kokonaisuutta opitaan ymmärtämään paremmin.  Valmennus lisää tiimin sujuvaa vuorovaikutusta, tehokkuutta, ja työpaikan innostavaa ilmapiiriä.

Valmennuksen teemoja:

Me yhdessä  – kohtaamistaidot, sujuva yhteistyö ja vuorovaikutus

Minä tiimissä  – itsensä johtaminen,  vahvuudet,  ajan- ja stressinhallinta

Yhteistyö  – erilaisuus rikkautena,  onnistumisten kulttuuri, pelisäännöt

Voimavaraamo™ –valmennus kehittää, osallistaa ja innostaa yhteistoimintaan. Yhdessä ajattelu avartaa ja vahvistaa tiimin yhteishenkeä. Yhteistyön sujuvuus siirtyy tuloksiin. Palautumisen taidot lisäävät energisyyttä, työtehoa ja henkistä suorituskykyä. Itsetuntemuksen lisääntyminen ja oman toiminnan peilaus kokonaisuuteen vie uudistumiseen.

Mahdollisuuksia korostava ratkaisukeskeinen valmennus
Kesto 0,5-3 päivää. Valmennuksen jaksotus esimerkiksi 3×3 tuntiin vahvistaa uudistumista ja oivalluksien siirtymistä arkeen. Vuorovaikutteinen TYHY-luento tai työpaja avartaa yhteistä ajattelua.

Toimivat metodit ja menetelmät

Yhdistelen sujuvasti ja tarkoituksen mukaisesti monia eri metodeja sillä, hyvään lopputulokseen pääseminen on mielestäni tärkeää. 
Täältä voit lukea mitä menetelmiä käytän.

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

valmentaja

Päivi Saarela

kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Hyvä yhteistyö lähtee siitä, että opitaan tuntemaan toisia ja kokonaisuutta.  Uskon ihmisten tahtoon tehdä parhaansa, kunhan he oivaltavat mitä se milloinkin on.  Realistisen myönteisyyden ja auttamisen ilon voima ovat asioita, joita  haluan edistää valmentajana.  Ihmisten työhyvinvointi on ykkösasia, joka vaikuttaa koteihin asti.

Kun yhteistyö sujuu  1 + 1 = paljon enemmän kuin 2. 
Työn iloa kohti!”