Voimavaraamo™

vIE ONNISTUMISTEN KULTTUURIIN. VahvistA työyhteisötaitoja ja yhteistyötä

Voimavaraamo™  on muutoskykyä, yhteistyötä ja osallisuutta vahvistava valmennus

Oman työn merkitykset  ja  myötävaikutus yhteisiin tavoitteisiin konkretisoituvat, kun toisten työtä ja kokonaisuutta opitaan ymmärtämään paremmin.  Valmennus lisää tiimin sujuvaa vuorovaikutusta, tehokkuutta, ja työpaikan innostavaa ilmapiiriä.

Valmennuksen teemoja:

Minä – itsensä johtaminen, vahvuudet, motivaatio, ajanhallinta ja priorisointi, palautuminen ja stressinhallinta 

Me yhdessä  – kohtaamistaidot, sujuva yhteistyö ja vuorovaikutus. Millaista energiaa tuon tiimiin.   

Yhteistyö  – erilaisuus rikkautena,  onnistumisten kulttuuri, pelisäännöt,
Yhdessä olemme enemmän.

Voimavaraamo™ –valmennus kehittää, osallistaa ja innostaa yhteistoimintaan. Yhdessä ajattelu avartaa ja vahvistaa tiimin yhteishenkeä. Yhteistyön sujuvuus siirtyy tuloksiin. Palautumisen taidot lisäävät energisyyttä, työtehoa ja henkistä suorituskykyä. Itsetuntemuksen lisääntyminen ja oman toiminnan peilaus kokonaisuuteen vie uudistumiseen.

Mahdollisuuksia korostava ratkaisukeskeinen valmennus
Kesto 0,5-3 päivää. Valmennuksen jaksotus esimerkiksi 3×3 tuntiin vahvistaa uudistumista ja oivalluksien siirtymistä arkeen. Vuorovaikutteinen TYHY-luento tai työpaja avartaa yhteistä ajattelua.

Toimivat metodit ja menetelmät

Teen sitä mikä toimii.  Yhdistelen eri metodeja, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan arvostavassa hengessä.

Täältä voit lukea otoksen eri menetelmistäni.

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

valmentaja

Päivi Saarela

Näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Yhdessä olemme enemmän. Hyvä yhteistyö vahvistuu, kun opitaan tuntemaan omaa ja toisten toimintaa ohjaavaa ajattelua paremmin. Vuorovaikutuksesta tulee sujuvampaa.

Kokonaisuuden, yhteisten tavoitteiden ja työn rajapintojen tuntemus vähentää turhia väärinkäsityksiä. Työn ilo on jokaisen oikeus.”