Yhdessä onnistumisen kulttuuri

Valmennukset, työnohjaukset, coaching

Ratkaisukeskeinen valmentaja Päivi Saarela

Kannustavan johtamisen ja työhyvinvoinnin edistäjä

”Yhdessä onnistumisen kulttuuri. Kannustava johtaminen mahdollistaa luottamuksen. Yhteisöllisyyteen investointi luo jatkumoa ja kasvua. Tulos syntyy hyvinvoivalla henkilöstöllä”

Päivi Saarela

Yhteistyön mahdollistaja
johdon työnohjaaja, coach, yritysvalmentaja

"Itsetuntemus vaatii rohkeutta."

Johtajuus

Tunne itsesi. Johtaminen vahvistuu itsetuntemuksen ja mielentaitojen avulla. Omien toimintamallien tuntemus avaa mahdollisuuden kehitykselle. Hyväksy toiset. Erilaisuuden tuoman rikkauden hyväksyminen lisää vuorovaikutusta ja luottamusta. Toimi johdonmukaisesti. Vie uudet asiat innostavasti käytäntöön. Johtamisen selkeys vahvistaa henkilöstön itseohjautuvuutta.

Millaista valmennusta tarvitset? Pyydä ehdotus ja keskustellaan lisää!

Henkilökohtainen coaching & työnohjaus

Tunnista oma johtajaidentiteettisi ja lisää erilaisuuden kohtaamistaitojasi. 
Myös etänä, ks Johtolinja

Paricoaching

Lisää kollegoiden välistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Auttaa kasvamaan esimiehestä johtajaksi. Jaetut kysymykset, onnistumiset ja oppimiskokemukset rikastuttavat matkaa. 

Ryhmävalmennus

Johtamiselle yhteinen suunta ja toimintatavat. Toisten ymmärtäminen helpottaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

"Hyvinvoiva työyhteisö kokee työniloa haasteista huolimatta."

Yhteistyö on työhyvinvoinnin perusta

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot, yhdessä luominen – tulokset

Vahvista sujuvaa yhteistyötä.
Työn rajapinnat, sujuvan vuorovaikutuksen ja oman työn merkitys yhteisiin tavoitteisiin  konkretisoituvat.

Lue lisää ›

Urakatsaus

Urakatsaus on osaamisen johtamisen tuki. Se kirkastaa henkilöstön kehittymistavoitteita, vahvistaa motivaatiota ja lisää oppimiskykyä.

Lue lisää ›

Luottamuksen, yhteisymmärryksen, luovan ongelmanratkaisun ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Yhdessä ajattelun voimaan.

Lue lisää ›

"Vahvuuksiin keskittyvä ihminen näkee negatiiviset asiat jopa tarkemmin kuin pessimisti."

Työnohjaus ja coaching

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot ja yhdessä luominen vievät tuloksiin  

Työnohjaus ja coaching tehostavat ammatillista kehittymistä, yhteistyötä ja sujuvaa vuorovaikutusta.  Uudet näkökulmat lisäävät kokonaisuuden,  yhteisten tavoitteiden ja oman toiminnan vaikutusten merkitystä.

Luovuus ja innostus kasvavat, kun toimintaa, tavoitteita ja mahdollisuuksia tarkastellaan yhdessä. 

Asiakkaiden kommentteja

Heijasteella on ilo ja kunnia palvella tunnettuja suuryrityksiä,  pk-yrityksiä, toimintaansa kehittäviä julkisorganisaatioita sekä yksityishenkilöitä, jotka haluavat kehittyä.

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”
”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”
”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”
”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

valmentaja

Päivi Saarela

näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostaminen on tekemiseni keskiössä. Hyvinvoiva henkilöstö sitoutuu ja tekee parhaansa yhteisten tavoitteiden eteen.

Jokainen meistä on vastuussa työyhteisön ilmapiiristä.”