TARVITSETKO KEINOJA UUDISTUMISEEN ja MUUTOSTEN ONNISTUMISIIN?  Ota yhteyttä!

JOHTAJUUS

Johtaminen muuttuvassa arjessa vahvistuu itsetuntemuksen ja mielentaitojen avulla. Omien toimintamallien tuntemus avaa kehittymiseen. Erilaisuuden kohtaamistaidot ja vaikuttava vuorovaikutus lisääntyvät. Kyky viedä uudet asiat innostavasti käytäntöön kasvaa. Johtamisen, viestinnän ja tavoitteiden selkeys vahvistaa myös henkilöstön itseohjautuvuutta

MAHDOLLISUUDET

Tulevaisuus rakentuu tämän päivän valinnoista. Kestävä muutos lähtee Sinusta. Hyviä ratkaisuja löytyy, kun pysähdyt oman ajattelun, toiveiden ja valintojen ääreen.

Motivaatio hukassa? Urakatsaus vahvistaa suuntaa ja avaa näkemään mahdollisuuksia myös nykyisessä työssäsi.  Hyvä työvire ja innostus kasvavat valmennuksessa

TYÖNILOA

Voimavaraamo™ – yhteistoimintaa ja itsensä johtamisen taitoja. Toiminnan rajapintojen tuntemus ja oma vaikutus yhteisiin tavoitteisiin innostavat. Yhdessä ajattelu näkyy ilmapiirissä ja tuloksissa.
Käytännönläheisyyttä ja konkretiaa yhteistyön ja muutosten vauhdittamiseen tuo Heijasteen monipuolinen kokemus. Valmennus, työnohjaus ja coaching

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot ja yhdessä ajattelu vahvistavat johtamista ja työyhteisöä. 

JOHTAJUUS – Millainen johtaja olet?

Miten rakennat luottamusta moninaisessa työyhteisössä? Kuinka saat parhaan esiin itsestäsi ja työyhteisöstä? Tiedostamalla omaa johtajaidentitettiä ja ihmiskäsitystä johdonmukainen johtamistyylisi vahvistuu. Valmennukset lisäävät itsetuntemusta ja valmiuksia erilaisiin yllättäviinkin tilanteisiin  lue lisää

TYÖHYVINVOINTI

Millaista energiaa kuljetat mukanasi työyhteisöön? Työyhteisön hyvä henki rakentuu kohtaamisissa ja teoissa. Jokainen meistä vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin. Yhdessä ajattelu lisää tietoisuutta, voimavaroja ja työpaikan yhteishenkeä. lue lisää…

VALMENNUS, TYÖNOHJAUS JA COACHING – yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

Ratkaisukeskeinen valmennus ammatilliseen kehittymiseen, sujuvaan yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Yhteisymmärrys kasvaa, kun toisia opitaan tuntemaan syvemmin. Arvostava suhtautuminen erilaisuuteen rikastaa ajattelua, lisää luovuutta ja uusia toimintamalleja syntyy. Valmennusprosessi vahvistaa oivallusten ja uusien toimintamallien juurtumista arkeen. lue lisää…

MONIPUOLISET TOIMIVAT MENETELMÄT

Ratkaisukeskeisyys, tietoisuus- ja ajattelutaidot sekä itsensä johtaminen ovat avainasemassa kantaviin oivalluksiin ja uudistumiseen. Lue lisää…

Päivi Saarela

Päivi Saarela

Johdon ja esimiesten työnohjaaja

CoCreative Coach, Mental Trainer

Päivi Saarela – CV

Viritän uudistumiseen. Työhyvinvointi, luottamus ja menestys rakentuvat kohtaamisissa. Omien toiminta- ja ajattelumallien tuntemus on pohja kehittymiseen. Etenkin johtajille oman ihmiskäsityksen tiedostaminen ja hyvä itsetuntemus ovat tärkeitä, sillä heidän toimintansa vaikuttaa moniin. Vaikuttava, erilaisuuden huomioiva vuorovaikutus lähtee itsestäsi. Se mihin keskityt kasvaa.

Pysähtyminen ohjatusti nopeuttaa kehittymistä. Keskustellaan lisää. Ota yhteyttä!

3 + 12 =

Share This