TARVITSETKO KEINOJA UUDISTUMISEEN ja MUUTOSTEN ONNISTUMISIIN?  Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopiva valmennus!

SISÄINEN JOHTAJUUS

Johtaminen muuttuvassa työarjessa helpottuu hyvän itsetuntemuksen ja mielentaitojen avulla. Vaikuttavat kohtaamiset ja toimiva vuorovaikutus lisääntyvät, kun omat arvot ovat kirkkaana. Kyky viedä uudet asiat innostavasti käytäntöön kasvaa. Johtamisen ja tavoitteiden selkeys innostaa ja vahvistaa myös henkilöstön itseohjautuvuutta. Uraohjaus myös työarjessa motivoi ja vahvistaa  mahdollisuuksiin tarttumista.

MAHDOLLISUUDET

Tulevaisuus rakentuu tämän päivän valinnoista. Kestävä muutos lähtee ihmisestä itsestään. Hyviä ratkaisuja löytyy, kun pysähtyy oman ajattelunsa ja valintojensa ääreen. Ammattitaitoisen valmentajan avulla johto ja henkilöstö kehittävät yhteistoimintaa sekä itsensä johtamisen taitojaan. Vuorovaikutus työyhteisön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa syvenee ja näkyy tuloksissa. Hyvä työvire ja innostus kasvavat.

TYÖHYVINVOINTIIN

Voimavaraamo™ vahvistaa yhteistoimintaa ja itsensä johtamisen taitoja. Valmennettavat peilaavat toimintaansa yhteisiin ja omiin tavoitteisiinsa. Yhdessä ajattelu innostaa ja näkyy ilmapiirissä, työtehossa sekä tuloksissa. Heijasteen monipuolinen kokemus yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden työtyytyväisyyden ja muutosten vauhdittamisesta tuo konkretiaa ja käytännön-läheisyyttä valmennuksiin, työnohjauksiin ja coachingiin

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot ja yhdessä luominen vauhdittavat tuloksiin. Pysähtyminen oman ja yhteisen ajattelun äärelle vahvistavat työyhteisöä.

JOHTAJUUS – Millainen johtaja olet?

Miten rakennat luottamusta moninaisessa työyhteisössä? Kuinka saat parhaan esiin itsestäsi ja työyhteisöstä? Tiedostamalla omaa johtajaidentitettiä ja ihmiskäsitystä johdonmukainen johtamistyylisi vahvistuu. Valmennukset lisäävät itsetuntemusta ja valmiuksia erilaisiin yllättäviinkin tilanteisiin  lue lisää

TYÖHYVINVOINTI

Millaista energiaa Sinä kuljetat mukanasi työyhteisöön? Työyhteisön hyvä henki rakentuu yhdessä, kohtaamisissa ja teoissa. Jokainen meistä omalta osaltaan vaikuttaa siihen millaiseksi työpaikan ilmapiiri muodostuu. Yhdessä ajattelu lisää tietoisuutta, voimavaroja ja työpaikan yhteishenkeä. Töihin on kiva tulla ja myönteisyyden kierre voimistuu. lue lisää…

TYÖNOHJAUS JA COACHING

johdolle ja henkilöstölle – yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

Ratkaisukeskeinen valmennus ammatilliseen kehittymiseen, tehokkaaseen yhteistyöhön ja hyvän vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Moninaisen työyhteisön yhteisymmärrys kasvaa yhdessä ajattelun avulla. Erilaiset näkökulmat rikastavat ajattelua, lisäävät luovuutta ja uusia toimintamalleja syntyy. Prosessin kesto vahvistaa oivallusten ja uusien toimintamallien juurtumista arkeen. lue lisää…

MONIPUOLISET MENETELMÄT

Ratkaisukeskeisyys, tietoisuus- ja ajattelutaidot sekä itsensä johtaminen ovat avainasemassa kehittymiseen, oivaltamiseen ja uudistumiseen. Lue lisää…

Päivi Saarela

Päivi Saarela

Johdon ja esimiesten työnohjaaja

CoCreative Coach, Mental Trainer

Päivi Saarela – CV

Viritän uudistumiseen. Yksilön ja työyhteisön potentiaalin esiin saaminen innostaa minua. Työhyvinvointi, luottamus ja menestys rakentuvat yhdessä. Se mihin keskityt vahvistuu. Toimintaa ohjaavaa ajatteluaan valikoimalla itseään voi kehittää haluamaansa suuntaan. Etenkin johtajille oman ihmiskäsityksen tiedostaminen ja hyvä itsetuntemus ovat tärkeitä, sillä heidän toimintansa vaikuttaa moniin. Vaikuttava, erilaisuuden huomioiva vuorovaikutus lähtee itsestäsi.

Pysähtyminen ohjatusti nopeuttaa kehittymistä. Autan mielelläni, keskustellaan lisää. Ota yhteyttä!

10 + 11 =

Share This