TARVITSETKO KEINOJA UUDISTUMISEEN ja MUUTOSTEN ONNISTUMISIIN? Ota yhteyttä, niin rakennetaan sopiva valmennuskokonaisuus!

SISÄINEN JOHTAJUUS

Johtaminen muuttuvassa työarjessa helpottuu hyvän itsetuntemuksen ja mielentaitojen avulla. Vaikuttavat kohtaamiset ja toimiva vuorovaikutus lisääntyvät, kun omat arvot ovat kirkkaana. Kyky viedä uudet asiat innostavasti käytäntöön kasvaa. Johtamisen ja tavoitteiden selkeys innostaa ja vahvistaa myös henkilöstön itseohjautuvuutta. Johtamisesta muuttuvassa työyhteisössä tulee sujuvampaa. Uraohjaus (outplacement) tukee uusiin mahdollisuuksiin tarttumista.

MAHDOLLISUUDET

Tulevaisuus rakentuu tämän päivän valinnoista. Kestävä muutos lähtee ihmisestä itsestään. Hyviä ratkaisuja löytyy, kun pysähtyy oman ajattelunsa ja valintojensa ääreen. Ammattitaitoisen valmentajan avulla johto ja henkilöstö kehittävät työskentelyään sekä itsensä johtamisen taitojaan. Vuorovaikutus työyhteisön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa syvenee ja näkyy tuloksissa. Hyvä työvire ja innostus kasvavat.

TYÖHYVINVOINTIIN

Voimavaraamo™ vahvistaa yhteistyötä ja itsensä johtamisen taitoja. Valmennettavat peilaavat toimintaansa yhteisölle ja itselleen tärkeisiin tavoitteisiin. Yhteisten ratkaisujen kehittyminen innostaa, joka näkyy tuloksissa, kaikkien parhaaksi. Heijaste on arvostettu työhyvinvoinnin kumppani. Monipuolinen kokemus yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden työtyytyväisyyden ja muutosten vauhdittamisesta tuo käytännönläheisyyttä valmennuksiin, työnohjauksiin ja coachingiin

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot ja yhdessä luominen vauhdittavat tuloksiin. Pysähtyminen oman ja yhteisen ajattelun äärelle vahvistavat työyhteisöä.

JOHTAJUUS – Millainen johtaja olet?

Miten rakennat luottamusta moninaisessa työyhteisössä? Kuinka saat parhaan esiin itsestäsi ja työyhteisöstä? Tiedostamalla omaa johtajaidentitettiä ja ihmiskäsitystä johdonmukainen johtamistyylisi vahvistuu. Valmennukset lisäävät itsetuntemusta ja valmiuksia erilaisiin yllättäviinkin tilanteisiin lue lisää…

TYÖHYVINVOINTI

Millaista energiaa Sinä kuljetat mukanasi työyhteisöön? Työyhteisön hyvä henki rakentuu yhdessä, kohtaamisissa ja teoissa. Jokainen meistä omalta osaltaan vaikuttaa siihen millaiseksi työpaikan ilmapiiri muodostuu. Yhdessä ajattelu lisää tietoisuutta, voimavaroja ja työpaikan yhteishenkeä. Töihin on kiva tulla ja myönteisyyden kierre voimistuu. lue lisää…

TYÖNOHJAUS JA COACHING

johdolle ja henkilöstölle – yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

Ratkaisukeskeinen valmennus ammatilliseen kehittymiseen, tehokkaaseen yhteistyöhön ja hyvän vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Moninaisen työyhteisön yhteisymmärrys kasvaa yhdessä ajattelun avulla. Erilaiset näkökulmat rikastavat ajattelua, lisäävät luovuutta ja uusia toimintamalleja syntyy. Prosessin kesto vahvistaa oivallusten ja uusien toimintamallien juurtumista arkeen. lue lisää…

MONIPUOLISET MENETELMÄT

Ratkaisukeskeisyys, tietoisuustaidot ja itsensä johtaminen ovat avainasemassa kun halutaan oivaltaa ja uudistua. Lue lisää…

Päivi Saarela

Päivi Saarela

Johdon ja esimiesten työnohjaaja

CoCreative Coach, Mental Trainer

Päivi Saarela – CV

Viritän uudistumiseen. Yksilön ja työyhteisön potentiaalin esiin saaminen innostaa minua. Työhyvinvointi ja menestys ovat yhteisiä asioita, joihin jokainen meistä vaikuttaa. Toimintaa ohjaavaa ajatteluaan valikoimalla itseään voi kehittää haluamaansa suuntaan. Etenkin johtajille oman ihmiskäsityksen tiedostaminen ja hyvä itsetuntemus ovat tärkeitä, sillä heidän toimintansa vaikuttaa moniin. Vaikuttava, erilaisuuden huomioiva vuorovaikutus lähtee itsestäsi.

Pysähtyminen ohjatusti vauhdittaa kehittymistä. Autan mielelläni. Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

6 + 15 =

Share This