Muutosjohtaminen

Johtaminen muuttuvassa työarjessa helpottuu hyvän itsetuntemuksen ja mielentaitojen avulla. Vaikuttavat kohtaamiset ja hyvä vuorovaikutus lisääntyvät. Kyky viedä uudet asiat innostavasti käytäntöön kasvaa. Johtamisen ja tavoitteiden selkeys innostaa ja henkilöstön itseohjautuvuus vahvistuu. Heijaste tekee muutoksista ja johtamisesta sujuvampaa. Uraohjaus (outplacement) tukee uusiin mahdollisuuksiin tarttumista.

Mahdollisuudet

Tulevaisuus rakentuu tämän päivän valinnoista. Kestävä muutos lähtee ihmisestä itsestään.  Hyviä ratkaisuja löytyy, kun pysähtyy oman ajattelunsa ja valintojensa ääreen. Ammattitaitoisen valmentajan avulla johto ja henkilöstö kehittävät työskentelyään sekä itsenjohtamisen taitojaan. Vuorovaikutus työyhteisön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa syvenee ja näkyy tuloksissa. Hyvä työvire ja innostus kasvaa.

Työhyvinvointiin

Voimavaraamo™ vahvistaa yhteistyötä ja itsenjohtamisen taitoja. Valmennettavat peilaavat toimintaansa yhteisölle ja itselleen tärkeisiin tavoitteisiin. Yhteisten ratkaisujen kehittyminen innostaa ja näkyy tuloksissa, kaikkien parhaaksi. Heijaste on arvostettu työhyvinvoinnin kumppani. Monipuolinen kokemus suurien yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden työtyytyväisyyden ja muutosten vauhdittamisesta tuo käytännönläheisyyttä valmennuksiin,  työnohjauksiin  ja  coachingiin.