Yhdessä onnistumisten kulttuuriin -hyvinvoiva, luova ja tulosta tekevä henkilöstö

Valmennukset, työnohjaukset, coaching

Palvelevan johtamisen, työhyvinvoinnin ja realistisen optimismin puolesta

”Johdonmukainen johtaminen rakentaa luottamusta ja yhteisöllisyyttä.  Työhyvinvointiin investoiminen luo tulevaisuutta ja tuo säästöjä monella tapaa. Hyvinvoiva henkilöstö tekee tuloksen.”

Päivi Saarela

Mentaalivalmentaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja & coach

"Itsetuntemus on rohkeuslaji."

Johtajuus

Johtaminen muuttuvassa arjessa vahvistuu itsetuntemuksen ja mielentaitojen avulla. Omien arvojen, ajattelun ja toimintamallien tuntemus avaa kehittymiseen. Erilaisuuden kohtaamistaidot ja vaikuttava vuorovaikutus lisääntyvät. Kyky viedä uudet asiat innostavasti käytäntöön kasvaa. Johtamisen ja viestinnän selkeys vahvistaa myös henkilöstön itseohjautuvuutta.

Millainen valmennus palvelee Sinua parhaiten? Pyydä ehdotus ja keskustellaan lisää!

Henkilökohtainen coaching & työnohjaus

vahvistaa johtajaidentiteettiäsi, erilaisuuden kohtaamistaitosi lisääntyvät ja saat monipuolisia valmiuksia erilaisiin tilanteisiin. 
Myös etänä, ks Johtolinja

Paricoaching

Vahvistaa kollegoiden yhteistyötä.  Esimerkiksi uransa alussa olevien esimiesten johtajaksi kasvuun. Jaetut kysymykset, onnistumiset ja oppimiskokemukset rikastuttavat matkaa. 

Ryhmävalmennus

Johtamisen linjaukset vahvistuvat dialogin avulla. Kokonaiskuva ja yhteisymmärrys tarkentuvat. Toisten tuntemaan oppiminen helpottaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

"Hyvinvoiva työyhteisö jaksaa, tekee tulosta ja kokee työniloa haasteista huolimatta."

Yhteistyö luo työhyvinvointia

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot, yhdessä luominen – tulokset

Vahvista sujuvaa yhteistyötä.
Työn rajapinnat, sujuvan vuorovaikutuksen ja oman työn merkitys yhteisiin tavoitteisiin  konkretisoituvat.

Lue lisää ›

Suunta -urasuunnittelu

Urakatsaus  kirkastaa henkilöstön kehittymistavoitteita, vahvistaa motivaatiota ja oppimiskykyä.
Suunta tukee osaamisen johtamista.

Lue lisää ›

Luottamuksen, yhteisymmärryksen, luovan ongelmanratkaisun ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Yhdessä ajattelun voimaan.

Lue lisää ›

"Vahvuuksiin keskittyvä ihminen näkee negatiiviset asiat jopa tarkemmin kuin pessimisti."

Työnohjaus ja coaching

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot ja yhdessä luominen vievät tuloksiin  

Työnohjaus ja coaching tehostavat tavoitteellista ammatillista kehittymistä, yhteistyötä ja sujuvaa vuorovaikutusta.  Uudet näkökulmat avartavat ja lisäävät kokonaisuuden,  yhteisten tavoitteiden ja oman toiminnan vaikutusten ymmärtämistä.  Luovuus ja innostus kasvavat, kun yhdessä tarkastellaan toimintaa, tavoitteita ja mahdollisuuksia.

Asiakkaiden kommentteja

Heijasteella on ilo ja kunnia palvella tunnettuja suuryrityksiä, ketteriä pk-yrityksiä, toimintaansa kehittäviä julkisorganisaatioita sekä yksityishenkilöitä, jotka haluavat vauhdittaa omaa uudistumistaan.

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”
”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”
”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”
”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

valmentaja

Päivi Saarela

kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Johtamisen, työyhteisöjen hyvinvoinnin ja tuloksia tuovan yhteistoiminnan vauhdittaminen ovat toimintani keskiössä. Hyvinvoiva henkilöstö sitoutuu, yhteistyö sujuu ja kukin tekee parhaansa yhteisten tavoitteiden eteen. Työn murroksen vaikutusten, yhteisen ja oman tavoitetilan tarkastelu vahvistaa myös yhteistoimintaa. Jokainen meistä vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin ja valitsee millaista energiaa tuo omalta osaltaan.”