Yhdessä olemme enemmän

JOHTAJUUS ja YHTEISTYÖ KUKOISTAMAAN
ValmennuS, työnohjauS, coaching

Ratkaisukeskeinen valmentaja Päivi Saarela

Palveleva johtaminen ja yhteistyö kukoistamaan

”Palveleva johtaminen ja sujuva toiset huomioiva yhteistyö lujittuvat valmennuksissani. Itsetuntemus, oman toimintaa ohjaavan ajattelun tunteminen lisää myös toisten ymmärtämistä ja kohtaamistaitoja. Psykologinen turvallisuus kasvaa, kun ryhmän yhdessä ajattelun taidot kehittyvät ja erilaisuudesta tulee työyhteisöä vahvistava rikkaus. Yhdessä olemme aina enemmän.”

Päivi Saarela

JOHTamisen ja kukoistavan yhteistyön valmentaja, työnohjaaja ja coach.

"Itsetuntemus on rohkeuslaji"

Johtajuus

Johtajaidentiteetti, itsetuntemus ja ihmistuntemus vahvistuvat valmennuksessa. Oivallat miten johtaa erilaisia ihmisiä, jotta jokaisen potentiaali ja yhteistyön voima pääsee virtaamaan. Luottamus ja psykologinen turvallisuus työyhteisössä kasvavat.

Mitä sinä haluat vahvistaa?  Keskustellaan lisää millainen valmennus palvelee sinua ja tavoitteitasi parhaiten. Ota yhteyttä!

Henkilökohtainen coaching & työnohjaus

Vahvista ammatti-identiteettiäsi ja itsetuntemustasi. Vaikuttava vuorovaikutus ja erilaisuuden kohtaamistaidot lisääntyvät.

Paricoaching

Yhdessä kehittyminen vauhdittaa ammatillista kasvua. Jaetut kysymykset ja oppimiskokemukset rakentavat kestävää yhteistyötä.

Ryhmävalmennus

Yhtenäisen johtamisen voima. Toisten kuuleminen avartaa ajattelua, helpottaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Erilaisuus on rikkaus.

"Hyvinvoiva työyhteisö selviää haasteista paremmin."

Yhteistyö on työhyvinvoinnin perusta

Voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, yhdessä luominen, yhteistyötaidot => tehokkuutta ja tuloksia.
Työhyvinvointiin investointi kannattaa: 1 € säästää jopa 6 € . Ennakointi on aina edullisinta.

Vahvista sujuvaa yhteistyötä. Työn rajapinnat, sujuva vuorovaikutus ja jokaisen työn merkitys yhteisiin tavoitteisiin konkretisoituu.

Lue lisää ›

Urakatsaus

Osaamisen johtamisen tuki. Valmennus kirkastaa osallistujien kehittymistavoitteita, lisää motivaatiota ja oppimiskykyä.

Lue lisää ›

Yhdessä ajattelun voimaan. Luottamuksen, yhteisymmärryksen, luovan ongelmanratkaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen. 

Lue lisää ›

"Vahvuuksiin keskittyvä ihminen näkee negatiiviset asiat jopa tarkemmin kuin pessimisti."

Työnohjaus ja coaching

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot, itsetuntemus ja yhdessä ajattelu => tulokset  

Työnohjaus ja coaching tehostavat ammatillista kehittymistä, sujuvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta.  Yhteisten tavoitteiden, työn rajapintojen ja oman toiminnan merkityksen ymmärtäminen lisääntyy toisia kuulemalla. Luovuus ja innostus kasvavat, kun mahdollisuuksia ja tavoitteita tarkastellaan yhdessä.

Asiakkaiden kommentteja

Heijasteella on ilo palvella kehittyviä eteenpäin meneviä tunnettuja suuryrityksiä,  pk-yrityksiä, julkisorganisaatioita ja yksityishenkilöitä  

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”
”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”
”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”
”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

valmentaja

Päivi Saarela

näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostaminen on toimintani keskiössä. Hyvinvoiva henkilöstö sitoutuu ja tekee parhaansa yhteisten tavoitteiden eteen.

Jokainen meistä on vastuussa työyhteisön ilmapiiristä.”