Yhdessä eteenpäin -valmennus

DIALOGINEN VALMENNUS & COACHING

Koe yhteistyön voima
tiiminne kesken

Yhdessä eteenpäin on dialoginen valmennus tiimeille, esihenkilö- ja johtoryhmille, jossa saatte työkaluja tiimin täyden potentiaalin valjastamiseen. Pääsette innostumaan yhteistyöstä, kun opitte kuuntelemaan itseänne ja kollegoitanne, omia ja muiden tarpeita. Toisten kohtaaminen ja hyvät vuorovaikutustaidot kasvattavat jaettua innostusta sekä työn tuottavuutta. Työyhteisön valmennus lujittaa yhteistyötä, joka on voimavarana, kun työtä haastavat kuormitus, väärinkäsitykset, virheelliset olettamukset sekä kommunikoinnin haasteet.

Kukoistava tiimi on hyvinvoivien yksilöiden summa. Olen yli 20-vuoden valmentajanuran aikana todistanut, kuinka keskinäinen luottamus ja välittämisen kulttuuri saavat ryhmät kulkemaan samaan suuntaan.

"Kukapa ei haluaisi olla töissä
hyvässä työyhteisössä!"

Ennakoi riskejä ennen kuin kenkä alkaa puristaa

Valmennus ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä kehittämällä toimivaa vuorovaikutusta ja arvostavaa palautekulttuuria.

Vahvuuteni on havaita nopeasti, missä yhteistyön haasteet piilevät. Valmennuksissa luodaan ilmapiiri, jossa jokainen tulee kohdatuksi. Osallistujien sisäinen johtajuus vahvistuu, kun omiin ja toisten tarpeisiin tutustutaan. Tavoitteena on oikaista väärinkäsitykset, kehittää vuorovaikutustaitoja sekä luoda yhteinen tahtotila tulevaan.

YHDESSÄ ETEENPÄIN -VALMENNUS

VALMENNUKSEN TEEMAT

Valmennus on suunniteltu tiimeille, esihenkilöryhmille ja johtoryhmille. Valmennus kehittää yhteistyötä, vuorovaikutusta ja kohtaamistaitoja. Erityisosaamistani ovat suuryritysten sekä julkisorganisaatioiden valmentaminen.

MINÄ OSAAJANA
– itsensä johtaminen 
– vahvuudet ja motivaatio  
– ajan- ja stressinhallinta
– tietoisuus- ja ajattelutaidot

ME YHDESSÄ
– kohtaamistaidot
– sujuva vuorovaikutus
– yhteistyö ja -toiminta
– arvostava palaute 😊🤔😠

YHTEISTYÖ & YHTEISÖLLISYYS  
– erilaisuus rikkautena
– psykologinen turvallisuus
– onnistumisten kulttuuri
– kokeilukulttuuri
– sopimukset ja pelisäännöt

Valmennuksen vaiheet

Valmennuskerta kestää n. 90 – 120 min. Valmennuskertoja järjestetään tavallisesti 3-10 kpl. Parhaat tulokset syntyvät, kun valmennustapaamisia on säännöllisesti.

1. LÄSNÄOLO

Virittäytyminen ohjaa läsnäolevaan ja avoimeen vuorovaikutukseen.

2. VALMENNUS

Valmennus rakentaa tukevan perustan ratkaisukeskeiselle vuorovaikutukselle.

3. COACHING

Työnohjaus & coaching on tila keskustelulle, kysymyksille ja oivalluksille valittuun teemaan pureutuen sekä omaa ja yhteisön toimintaa heijastellen.

Valmennus saa yhteistyön kukoistamaan

Valmennus antaa edellytykset sujuvalle yhteistyölle, arvostavalle palautekulttuurille ja luontevalle kommunikoinnille. Valmennus lisää uteliaisuutta toisen työtä, yhteisiä tavoitteita, kokonaisuutta ja toiminnan kehittämistä kohtaan. Opimme kysymään, keskustelemaan enemmän ja olettamaan vähemmän. Hyödyt näkyvät työpaikan ilmapiirissä, tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa, millä on yhteys työn tuottavuuteen, sujuvuuteen ja laatuun.

Luottamuksellisen ja arvostavan ilmapiirin myötä työyhteisö voi paremmin ja työskentelee paremmin. Kun arjessa on työvälineet työkaverin kohtaamiseen, henkinen kuormitus vähenee ja omassa työssä loistaminen on mahdollista. Yksilön työviihtyvyys ja sitoutuminen vaikuttaa koko työyhteisöön.

"Olet kiinnostavampi, kun olet itse kiinnostunut!"

Päivi Saarela

JOHDON JA TIIMIEN VALMENTAJA TYÖNOHJAAJA & COACH

Kohtaamisessa on voimaa. Valmennan johtajia, asiantuntijoita ja tiimejä vahvistamaan yhteistyön sekä vuorovaikutuksen siltoja ihmisten välillä. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen ovat vakaata pääomaa jatkuvissa työelämän muutoksissa. Toimin valmennettavilleni kehittymisen peilinä kymmenien vuosien kokemuksella.

Keskustelen mielelläni lisää, joten soita ja kerro työyhteisönne tarpeista.

soita 040 515 5464
lähetä sähköpostia [email protected]

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."