Johtaminen ja esihenkilötyö

Valmennus, TYÖNOHJAUS JA COACHING

AJATTELE, MITEN AJATTELET

Itsetuntemus on johtajan supervoima, joka vahvistaa johdonmukaista palvelevaa johtamista. Omien ajattelu- ja toimintamalliesi tunteminen tuo varmuutta erilaisten persoonien, tilanteiden ja vaatimusten kohtaamiseen. Omille tavoilleen on usein sokea ja itsensä peilaaminen ammattilaisen kanssa nopeuttaa kehittymistä.  

Johtamisesi vahvistuu valmennuksessa ja opit miten rakennat luottamusta ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä. Ihmistuntemuksesi ja erilaisten ihmisten kannustava johtaminen helpottuu, kun opit hyödyntämään vuorovaikutuksen keinoja. Tunteet ovat läsnä kaikessa mitä teemme.

Johtajana hyvinvointisi merkitys korostuu, sillä se heijastuu ryhmääsi. Hybridi- ja etäjohtaminen kuormittavat aiempaa enemmän. Töiden organisointi, henkilöstön tilanteet ja vuorovaikutus vievät enemmän aikaa.  Autan sinua luomaan uusia käytäntöjä, jotka tukevat työhyvinvointia ja tuloksia.  

Virtaa ja Varmuutta JOHTAMISEEN

Valmennuksien jatkumo tukee uusien asioiden omaksumista ja käytäntöön juurruttamista. 

Henkilökohtainen coaching tai työohjaus,
esimerkiksi 6 x 1,5 tuntia. Itsetuntemuksesi ja johtajaidentiteettisi vahvistuminen antavat sinulle varmuutta esihenkilötyöhön. Omasta palautumisesta ja voimavaroista huolehtiminen lisäävät hyvää työvirettä.  Saat uutta virtaa, näkökulmia ja keinoja toimintaasi, olitpa sitten uusi tai kokenut esimies. 

Esihenkilöryhmissä, esimerkiksi 3 x 3 tuntia tai 6 x 2 tuntia, yhteistyö ja yhteisen johtamisen voima vahvistuvat. Yhdessä oppiminen ja näkökulmien erilaisuus avartavat ajattelua. Kollegoiden persoonien, vahvuuksien ja kehittymistoiveiden tunnistaminen tuo lisävirtaa toimintaan.  

In-house coach on toimiston avainhenkilöiden tukena. Valmennus toteutetaan esimerkiksi  5 pv/kk ja  1-1,5 tuntia/hlö kerrallaan liittyen työarjen asioihin kuten kehittämiseen, johtamisen haasteisiin, vuorovaikutukseen, palautumiseen

Esimerkkejä ratkaisukeskeisistä valmennuksista ja työnohjauksista:

 • Asiantuntijasta esihenkilöksi – johtajarooliin kasvu, erilaiset persoonat ja tyypilliset sudenkuopat
 • Johtamisen buusteri – näkökulmia ja keinoja johtamiseen, motivaatioon ja työn haasteisiin
 • Paricoaching  –  johtamisen haasteet, organisaation käytänteet ja johtajaidentiteetin vahvistuminen
 • Johtajaryhmät – yhdessä ajattelu avartaa, esihenkilöt oppivat toisiltaan ja yhteistyön voima lisääntyy.

työnohjaus ja coaching yksilöille ja ryhmilleMonipuolisuutta yksilö- ja ryhmävalmennuksia yhdistämällä: henkilökohtaisesti luottamuksellinen syväsukellus esihenkilön vahvuuksiin ja kehittymisalueisiin. Ryhmässä yhdessä ajattelu vahvistaa moniäänisen, yhtenäisen johtamisen ja yrityskulttuurin rakentumista. 

INNOSTAVA ESIHENKILÖTYÖ ja YHDESSÄ JOHTAMINEN

Hyväksi johtajaksiMiten tuet työtekijöidesi onnistumista parhaiten? Johtamistyylisi jäsentäminen ja se, millaiseksi johtajaksi haluat kehittyä vahvistaa tavoitteellista etenemistä. Ohjattu pysähtyminen itsesi ääreen nopeuttaa kasvuasi johtajana ja ihmistuntijana.

Omien triggereiden ja reagointimalliesi tunteminen opettaa säätelemään toimintaa tarkoituksenmukaisesti yllättävissäkin tilanteissa. Vahvistut ihmisenä ja johtajana, kun tiedät omat rajat, motivaatio- ja stressitekijät. Johtajanakin voit vaikuttaa vain itseesi: jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Yhteisen johtajuuden tutkiminen ryhmässä vaatii rohkeutta itsereflektioon ja arvostavaan keskusteluun. Omat ’heikkoudet’, menettävät otettaan ja muuntuvat jopa vahvuuksiksi, kun ne avoimesti kohdataan. Yhdessä ajattelun taito kehittyy ja osallistujat oppivat hyödyntämään toistensa parasta osaamista. Johtajien työvire heijastuu myös työpaikan ilmapiiriin.

KEHITY JOHTAJANA, KOLLEGANA ja ITSESI JOHTAJANA

Valmennus tarjoaa luottamuksellisen tilan oman ja yhteisen toiminnan kehittämiseen. Teemoja:
  

 • johtajaidentiteetti ja erilaisuuden johtaminen  
 • toimintaa ohjaava ajattelu, uskomukset ja arvot 
 • tunne- ja tietoisuustaidot johtamisessa
 • vaikuttava vuorovaikutus ja yllättävät tilanteet
 • valmentava ja vahvistava johtaminen
 • rakentava palautekulttuuri 
 • motivaatio- ja stressitekijät, palautuminen 
 • ajanhallinta, priorisointi ja delegointi
 • resilienssi, palautuminen ja työkunnosta huolehtiminen 

Millainen valmennus palvelee teitä parhaiten?  Pyydä ehdotus ja keskustellaan lisää!   
Valmennus, työpajat, coaching, työnohjaus – henkilökohtaisesti tai ryhmässä.  Menetelmien yhdistäminen tuo monipuolisuutta ja tuloksia.
Lue Heijasteen asiakkaiden kokemuksista alta ja ASIAKKAITA sivulta

YHDESSÄ ONNISTUMISTEN KULTTUURIIN

"Päivillä on ainutlaatuinen kyky luoda arjen keskelle rauhallinen tila, jossa dialogi ja reflektio auttavat kasvamaan varmemmaksi johtajaksi, ihmiseksi joka kykenee kohtaamaan itsensä ja johdettavansa.”
Otaverkko, Lenni Laukkanen
Lenni Laukkanen
Palvelujohtaja, Otaverkko Oy - Great Place to Work 2020

OHJATUSTI Johtajuutesi kehittyy nopeampaa

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

Yksilöohjauksina tai ryhmissä.   Esimerkiksi 6-10 kertaa ja kesto 90-120min/kerta

Henkilökohtainen työnohjaus & coaching

Vahvistaa johtajaidentiteettiäsi ja tarjoaa valmiuksia erilaisiin tilanteisiin. Saat keinoja esimiestyöhön, vuorovaikutukseen ja palautumiseen ja moneen muuhun.
Ks. Johtolinja -etäcoaching 

Paricoaching

Esimerkiksi uransa alkuvaiheessa olevien esimiesten johtajaroolin haltuunotton nopeuttamiseen. Jaetut kysymykset, toiselta oppiminen, onnistumiset ja oppimiskokemukset vahvistavat kollegoiden kasvua. 

Ryhmävalmennus

Luottamus ja johtamisen linjaukset vahvistuvat ryhmässä. Kokonaiskuva ja yhteisymmärrys tarkentuvat.  Erilaisen ajattelun ja toisten tuntemaan oppiminen tukee vuorovaikutusta ja yhteistyötä.  

YHDESSÄ ESIMIESTYÖN ja JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Työpajat

Työpajoja luottamuksen, yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen.  Rakenna tulevaisuutta ja yhteistyötä myös silloin, kun kaikki sujuu hyvin.

"Johtajuutta ei voi kehittää yksin
Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.

Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.

Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Arto Hartikeinen, eläkepalvelujohtaja
Arto Hartikainen
Eläkepalvelujohtaja , Varma

”Johtajuutta ei voi kehittää yksin   

 • Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.
 • Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.
 • Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Arto Hartikeinen, eläkepalvelujohtaja
Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Varma

Tunnelmia esimiesvalmennuksen jälkeen, Varma

”Hyvää, avointa keskustelua ja kuuntelua. Opin itsestäni ja toisista paljon”

”Mahtava pysähtyminen. Toi virtaa ja lisäsi keskinäistä luottamusta entisestään”

”Ymmärrän omaa ja työkaverin käytöstä painetilanteessa nyt taas hivenen paremmin”

”Voimaannuttava tilaisuus. Oivalsin itsetuntemuksen merkityksen uusista näkökulmista ymmärtäen nyt paremmin sekä omaa että muiden reagointia erilaisiin tilanteisiin ja asioihin.”

Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen, Palvelukehityspäällikkö Topias Filppu, Kehityspäällikkö ja RPA-lead Iiro Jarnila, Valmentaja Päivi Saarela.

valmentaja

Päivi Saarela

näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Hyväksi johtajaksi kehittyminen on ihmisenä kasvua. Kun tunnet itsesi hyvin, tunnet myös toiset paremmin.    

Oman ajattelun hallintaa ja tunteiden säätelytaitoa kyllä oppii. Olemme kaikki keskeneräisiä ja siten kehityskelpoisia. Omien vahvuuksien ja kehittymiskohtien tunteminen on pääomaa.”

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou