Johtaminen ja esimiestyö

Valmennus, TYÖNOHJAUS JA COACHING

MiTEN RAKENNAT PSYKOLOGISTA TURVALLISUUTTA, JOHTAJA?

Arvostus, aitous ja miten vahvistat luottamusta näkyy siinä, miten saat henkilöstösi potentiaalin esiin. Pieni oivallus ja ajattelutavan muutos voi vaikuttaa suuresti ilmapiiriin ja tuloksiin. Kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen sisältyy paljon muutakin kuin sanoja, vaikka oltaisiinkin etäyhteyksien varassa.

Omien, kollegoiden ja työntekijöidesi vahvuuksien ja kehittymisalueiden tunteminen on pääomaa johtamiseen. Visio tulevasta ohjaa osaamisen johtamistaEsimiesryhmässä tutustut myös kollegoidesi ajatteluun ja yhteistyön voima lisääntyy.

Jokainen tarvitsee peiliä kehittyäkseen, sillä omille tavoilleen on helposti sokea. 

Millainen johtaja OLET?

Hyväksi johtajaksiJohtajaidentiteettisi kirkastaminen, millaiseksi johtajaksi haluat kehittyä,  ohjaa yhteistä matkaamme. Omaan toimintaa ohjaavaan ajatteluun tutustuminen on avain kehittymiseen. Johtajanakin voit vaikuttaa ainoastaan itseesi: jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Sisäinen vahvuus rakentuu itsetuntemuksesta. Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä paremmin osaat kohdata ja johtaa erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Tunteet ovat läsnä kaikessa mitä teemme. Realistinen optimismi, arvostava kohtaaminen ja aitous vahvistuvat. Valmennus tarjoaa luottamuksellisen tilan oman ajattelun ja toiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen.

KUTSUN SINUA KEHITTYMÄÄN JOHTAJANA, ESIMIEHENÄ, ITSESI JOHTAJANA sekä KOLLEGANA.  Teemoja:

 • oma johtajaidentiteetti  ja ihmiskäsitys
 • toimintamallit, ajattelu, uskomukset ja arvot
 • vaikuttavaan vuorovaikutukseen ja erilaisuuden kohtaamisiin
 • rakentavaan palautekulttuuriin
 • valmentava ja vahvistava johtaminen
 • ajanhallinta, priorisointi ja delegointi
 • resilienssi, palautuminen ja työkunnosta huolehtiminen 
 • tietoisuustaidot työarjessa 

MITEN JOHDATTE YHTEISTÄ JOHTAMISTA?

Johtaminen ja yrityskulttuuri vahvistuvat, kun esimiehet jakavat ajatteluaan ja näkemyksiään valmennuksessa. Visio tulevasta ja yhteisestä etenemisestä vahvistuu. Näkökulmien erilaisuus on johtoryhmien rikkaus, joka tuo laajempaa ajattelua ja parempia päätöksiä. 

Esimiesten hyvän työvireen ja yhteistyön vaaliminen on tärkeää, sillä sen heijastuu työyhteisöön ja tuloksiin. Tutkitusti esimiehet voivat peittää väsymystään liian pitkään. 

YHDESSÄ ONNISTUMISTEN KULTTUURIIN

Yhdessä ajattelun taito, vahvuuksien ja kehittymisalueiden arvostava tarkastelu valmennuksessa rakentaa luottamusta ja lisää yhdenmukaisen johtamisen voimaa.  Johdonmukaisuus selkeyttää ja näkyy tuloksissa.  

Millainen valmennus palvelee teitä parhaiten?
Pyydä ehdotus ja keskustellaan lisää!

"Päivillä on ainutlaatuinen kyky luoda arjen keskelle rauhallinen tila, jossa dialogi ja reflektio auttavat kasvamaan varmemmaksi johtajaksi, ihmiseksi joka kykenee kohtaamaan itsensä ja johdettavansa.”
Lenni Laukkanen
Palvelujohtaja, Otaverkko Oy - Great Place to Work 2020

Peilaamalla johtajuuttasi ohjatusti ryhmässä tai henkilökohtaisesti kehittymisesi nopeutuu

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

esim.  6-10 kertaa ja kesto 90-120min/kerta

Henkilökohtaisesti

Vahvistaa johtajaidentiteettiäsi ja antaa monipuolisia valmiuksia erilaisiin tilanteisiin. Saat keinoja palautumiseen ja omasta työkunnosta huolehtimiseen.
Myös Johtolinja -etäcoaching

Paricoaching

Vahvistaa kollegoiden yhteistyötä. Sopii esimerkiksi uransa alkuvaiheessa olevien esimiesten johtajaksi kasvun nopeuttamiseen. Jaetut kysymykset, onnistumiset ja oppimiskokemukset rikastuttavat matkaa. 

Ryhmävalmennus

Ryhmässä luottamus ja johtamisen linjaukset vahvistuvat. Kokonaiskuva ja yhteisymmärrys tarkentuvat.  Toisten tuntemaan oppiminen helpottaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Johdon yhteistyö heijastuu aina työyhteisöön.

ESIMIESTYÖN ja JOHTAMISEN KEHITTÄMISEEN

Työpajat

Työpajoja luottamuksen, yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen.  Rakenna tulevaisuutta ja yhteistyötä myös silloin, kun kaikki sujuu hyvin.

"Johtajuutta ei voi kehittää yksin
Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.

Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.

Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Arto Hartikainen
Eläkepalvelujohtaja , Varma

”Johtajuutta ei voi kehittää yksin   

 • Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.
 • Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.
 • Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Varma

Tunnelmia esimiesvalmennuksen jälkeen, Varma

”Hyvää, avointa keskustelua ja kuuntelua. Opin itsestäni ja toisista paljon”

”Mahtava pysähtyminen. Toi virtaa ja lisäsi keskinäistä luottamusta entisestään”

”Ymmärrän omaa ja työkaverin käytöstä painetilanteessa nyt taas hivenen paremmin”

”Voimaannuttava tilaisuus. Oivalsin itsetuntemuksen merkityksen uusista näkökulmista ymmärtäen nyt paremmin sekä omaa että muiden reagointia erilaisiin tilanteisiin ja asioihin.”

Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen, Palvelukehityspäällikkö Topias Filppu, Kehityspäällikkö ja RPA-lead Iiro Jarnila, Valmentaja Päivi Saarela.

valmentaja

Päivi Saarela

kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Johtajana vahvistuminen on  pitkälti sisäistä kasvua.  Hyvä itsetuntemus lisää paradoksaalisesti myös toisten tuntemista.   

Muutos lähtee omien vahvuuksien ja kehitymiskohtien tuntemisesta. Keskeneräisyyteen sisältyy kehittymisvara:  täyteen lasiin ei voi kaataa lisää.” 

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou