Johtajan aitous kasvattaa luottamusta

Millainen johtaja olet?  Millainen johtaja haluat olla? Oma johtamistyyli ja ihmiskäsitys, kuinka suhtaudut kanssatyöntekijöihin,  rakentavat vahvasti yrityskulttuuria ja johtajaidentiteettiäsi.  Vuorovaikutus on paljon muutakin kuin sanoja.  Luottamuksen ilmapiiri,  arvostavat kohtaamiset ja  sujuva vuorovaikutus sitouttavat työyhteisöä.  Me-henki rohkaisee itseohjautuvuutta ja kokeiluja.

Valmennuksissa johtajaidentitetti ja ainutkertainen  johtamistyyli vahvistuvat.  Lisääntyvä itsetuntemus näkyy johdonmukaisuutena ja tietoisina valintoina haastavissakin tilanteissa.   Erilaisuuden johtaminen antaa oivia kasvunpaikkoja johtajalle.

Kantavia oivalluksia syntyy tarkastelemalla johtajuutta eri näkökulmista.  Millainen johtaja olen, miten kohtaan erilaisia ihmisiä, mitkä ovat vahvuuteni ja kehittymisalueeni.   Suuret linjat, edestä vai sivusta johtaminen.

Tiedostamalla omat tarinat, tottumukset ja ajattelumallit  voi valita ja vahvistaa kehittymistään. Jostain ehkä tarvitsee luopua, jotta uusi saa tilaa. Muutosten juurtuminen tarvii toistoja, sitkeyttä ja aikaa. Valmennusprosessi vahvistaa tavoitteellista uudistumista.

Innostava esimies luo positiivista ilmapiiriä ja saa esiin jokaisen työntekijän parhaat kyvyt. Organisaatioon syntyy työniloa, lisää virtaa ja halua onnistua. Yhdessä myös muutosten onnistunut läpi vieminen helpottuu. Haastaviakin muutoksia työyhteisöissä voi toteuttaa siten, että ihmisten työvire ja innostus kasvavat.  

JOUSTAVA JOHTAJUUS -valmennus vie omien johtajavahvuuksien äärelle. Saat varmuutta ja oivallat miten oman tyyli antaa itsellesi lisää rentoutta, joustavuutta ja johdonmukaisuutta.  Löydä oma ainutkertainen tyylisi olla johtaja. 

Share This