Johtaminen ja esimiestyö

Valmennus, TYÖNOHJAUS JA COACHING

AJATTELE, MITEN AJATTELET

Itsensä tunteminen on johtajan supervoima. Omien ajattelu- ja toimintamallien tunteminen tuo varmuutta erilaisten persoonien, tilanteiden ja vaatimusten kanssa toimimiseen. Omille tavoilleen on helposti sokea, jokainen tarvii peiliä kehittyäkseen.

Valmennuksessa opit kuinka esimiehenä vahvistat luottamusta ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä. Vuorovaikutuksen keinojen tunteminen vahvistaa erilaisten ihmisten kannustavaa johtamista. Sanat ovat vain 7-20% vuorovaikutuksesta. Joskus kuuntelu on parasta johtamista.

Pitkittynyt etätyö ravistelee tottumuksia ja epävarmuus syö voimavaroja. Henkilöstön odotukset ja toiveet kuormittavat johtajia. Tutkitusti moni esimies yrittää peittää neuvottomuuttaan ja uupumustaan liian pitkään. Keskustelu ammattilaisen kanssa tukee jaksamista. Uusien etä- ja hybridityöhön soveltuvien toimintamallien ja yhteisöllisyyden rakentaminen lisää toiminnan selkeyttä.

Virtaa ja Varmuutta JOHTAMISEEN

Henkilökohtainen coaching tai työohjaus, esim. 4 x 1,5 tuntia, selkeyttää omaa tapaasi johtaa itseäsi ja työntekijöitäsi. Jaksaminen lisääntyy.  Saat uutta virtaa, näkökulmia ja keinoja toimintaasi,  olitpa sitten uusi tai kokenut esimies.  

Esimiesryhmissä, esim. 3 x 2-3 tuntia, yhdessä ajattelu lisää toisten ymmärtämistä ja johtamisen voimaa. Yrityskulttuuri vahvistuu. Näkökulmien erilaisuus laajentaa ajattelua ja osallistujien johtajaidentiteetit vahvistuvat.  Kollegoiden persoonan, vahvuuksien ja kehittymistoiveiden tunteminen on johtamisen pääomaa. 

Tyypillisiä esimerkiksi

 • Asiantuntijasta esimies – johtajaroolin haltuunotto, ihmistuntemus ja tyypilliset haasteet
 • Kokenut esimies – uutta virtaa, keinoja, näkökulmia johtamiseen ja ongelmatilanteisiin
 • Paricoaching – johtajaidentiteetti, esimiestyön haasteet ja organisaation käytännöt  
 • Esimiesryhmät – erilaiset persoonat oppivat toisistaan, ajattelu avartuu ja yhteistyön voima lisääntyy.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus tai coaching on jäsentää ryhmän yhteistyötä. Arvostavalla otteella etenemme tavoitteisiin.  Valmennuksissa tuon lisäksi uutta tietoa ja yhdistäviä näkökulmia.

Yksilö- ja ryhmävalmennuksen yhdistelmä on tehokas vaihtoehto, saadaan neutraalisti kipupisteet ja kehittämisajatukset käsittelyyn.
Lähitapaamisina ja etänä. Henkilökohtaisia ohjauksia myös tehokkaasti ja joustavasti puhelimitse, ks. Johtolinja -etäcoaching.

Millainen tarve? Pohditaan yhdessä lisää.

JOHTAJAIDENTITEETTI, MILLAINEN JOHTAjA OLET?

Hyväksi johtajaksiHenkilökohtainen ohjaus: Johtajaidentiteettisi kirkastaminen, millaiseksi johtajaksi haluat kehittyä, ohjaa yhteistä matkaamme. Toimintaa ohjaavaan ajattelusi tunteminen on avain kehittymiseen. Johtajanakin voit vaikuttaa ainoastaan itseesi: jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Henkinen vahvuus rakentuu itsetuntemuksesta. Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä helpommin osaat johtaa erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Opit valitsemaan tarkoituksenmukaisia ja eteenpäin vieviä reagointitapoja yllättävissäkin tilanteissa. 

Omien rajojen, motivaatio ja stressitekijöiden tuntemus vahvistaa itsesi johtamista. Tutkimus kertoo, että esimiehet peittävät uupumistaan liian pitkään. Johtajien työvire heijastuu aina myös työyhteisöön.

JOHTAMISEN JOHTAMINEN - RYHMÄT

Johtaminen ja yrityskulttuuri vahvistuvat, kun esimiehet jakavat ajatteluaan. Näkökulmien erilaisuus tuo laajempaa ajattelua ja vahvempia päätöksiä esimiehille. Yhteinen visio, miten tavoitteisiin edetään varmentuu.

Vahva, moniääninen ja yhtenäinen johtoryhmä rakentuu arvostavien kohtaamisten avulla. Oman ja yhteisen johtajuuden tutkiminen ryhmässä on rohkeutta rehelliseen ja arvostavaan keskusteluun. Omat ’heikkoudet’, menettävät otettaan ja muuntuvat jopa vahvuuksiksi, kun ne avoimesti kohdataan. Ryhmä oppii hyödyntämään toistensa parasta osaamista ja yhdessä ajattelun taito kehittyy.

KEHITY JOHTAJANA, KOLLEGANA ja ITSESI JOHTAJANA

Valmennus tarjoaa luottamuksellisen tilan oman ja yhteisen ajattelun ja toiminnan kehittämiseen. Teemoja:

 • oma johtajaidentiteetti ja erilaisuuden johtaminen  
 • toimintaa ohjaava ajattelu, uskomukset ja arvot 
 • vaikuttava vuorovaikutus ja yllättävät tilanteet
 • tunne- ja tietoisuustaidot työarjen voimavaroiksi  
 • valmentava ja vahvistava johtaminen
 • rakentava palautekulttuuri 
 • motivaatio- ja stressitekijät, palautuminen 
 • ajanhallinta, priorisointi ja delegointi
 • resilienssi, palautuminen ja työkunnosta huolehtiminen 

Millaiset asiat ovat teillä päällimmäisenä? Pohditaan yhdessä lisää. 
Valmennus, työpajat, coaching, työnohjaus – henkilökohtaisesti, ryhmässä,… Menetelmien yhdistäminen tuo monipuolisuutta ja tuloksia.

YHDESSÄ ONNISTUMISTEN KULTTUURIIN

Yhdessä ajattelun taito, vahvuuksien ja kehittymisalueiden arvostava tarkastelu valmennuksessa rakentaa luottamusta ja lisää yhdenmukaisen johtamisen voimaa.  Johdonmukaisuus näkyy ilmapiirissä ja tuloksissa.  

Millainen valmennus palvelee teitä parhaiten?  Pyydä ehdotus ja keskustellaan lisää!

"Päivillä on ainutlaatuinen kyky luoda arjen keskelle rauhallinen tila, jossa dialogi ja reflektio auttavat kasvamaan varmemmaksi johtajaksi, ihmiseksi joka kykenee kohtaamaan itsensä ja johdettavansa.”
Lenni Laukkanen
Palvelujohtaja, Otaverkko Oy - Great Place to Work 2020

Johtamisesi vahvistuu, kun peilaat ohjatusti johtajuuttasi

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

esim.  6-10 kertaa ja kesto 90-120min/kerta

Henkilökohtainen työnohjaus & coaching

Vahvistaa johtajaidentiteettiäsi ja tarjoaa valmiuksia erilaisiin tilanteisiin. Saat keinoja palautumiseen ja omasta työkunnostasi huolehtimiseen.
Ks. Johtolinja -etäcoaching 

Paricoaching

Esimerkiksi yhteistyötä tekeville esimiehille tai uransa alkuvaiheessa olevien esimiesten johtajaroolin haltuunottoon. Jaetut kysymykset, onnistumiset ja oppimiskokemukset vahvistavat kollegoiden yhteistyötä. 

Ryhmävalmennus

Luottamus ja johtamisen linjaukset vahvistuvat ryhmässä. Kokonaiskuva ja yhteisymmärrys tarkentuvat.  Erilaisen ajattelun ja toisten tuntemaan oppiminen tukee vuorovaikutusta ja yhteistyötä.  

ESIMIESTYÖN ja JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Työpajat

Työpajoja luottamuksen, yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen.  Rakenna tulevaisuutta ja yhteistyötä myös silloin, kun kaikki sujuu hyvin.

"Johtajuutta ei voi kehittää yksin
Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.

Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.

Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Arto Hartikainen
Eläkepalvelujohtaja , Varma

”Johtajuutta ei voi kehittää yksin   

 • Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.
 • Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.
 • Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Varma

Tunnelmia esimiesvalmennuksen jälkeen, Varma

”Hyvää, avointa keskustelua ja kuuntelua. Opin itsestäni ja toisista paljon”

”Mahtava pysähtyminen. Toi virtaa ja lisäsi keskinäistä luottamusta entisestään”

”Ymmärrän omaa ja työkaverin käytöstä painetilanteessa nyt taas hivenen paremmin”

”Voimaannuttava tilaisuus. Oivalsin itsetuntemuksen merkityksen uusista näkökulmista ymmärtäen nyt paremmin sekä omaa että muiden reagointia erilaisiin tilanteisiin ja asioihin.”

Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen, Palvelukehityspäällikkö Topias Filppu, Kehityspäällikkö ja RPA-lead Iiro Jarnila, Valmentaja Päivi Saarela.

valmentaja

Päivi Saarela

näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Johtajana vahvistuminen on sisäistä kasvua.  Hyvä itsetuntemus lisää myös toisten tuntemista.   

Omien vahvuuksien ja kehittymiskohtien tunteminen vahvistaa. Keskeneräisyyteen sisältyy kehittymisvara:  täyteen lasiin ei voi kaataa lisää.” 

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou