Johtaminen ja esihenkilötyö

Valmennus, TYÖNOHJAUS JA COACHING

AJATTELE, MITEN AJATTELET

Hyvä itsetuntemus palvelee palvelevaa johtajaa. Mitä paremmin tunnet itsesi sitä paremmin tunnet toiset. Itselleen ja omille tavoilleen on helposti sokea. Toimintaa ohjaavan ajattelusi tunteminen tuo varmuutta erilaisten ihmisten, tilanteiden ja odotusten kohtaamiseen.  Valmentajana toimin sinulle peilinä ja suurennuslasina, jotta erilaiset ajattelun jumit lakkaavat hidastamasta työskentelyäsi.

Henkinen kestävyytesi johtajana vahvistuu ja opit miten rakennat luottamusta ja yhteisöllisyyttä vaihtelevissa tilanteissa. Tunteet ovat läsnä kaikessa mitä teemme. Erilaisten ihmisten kannustava johtaminen helpottuu, kun opit hyödyntämään vuorovaikutuksen keinoja.

Autan sinua luomaan työhyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja tuloksia tukevia käytäntöjä tässä jatkuvasti muuttuvassa ajassa, joka sekä kuormittaa että tuo uudenlaisia mahdollisuuksia.  Hybridityöt ja monimuotinen johtaminen ovat tulleet jäädäkseen.

Virtaa ja Varmuutta JOHTAMISEEN Henkilökohtaisesti tai ryhmässä

Henkilökohtainen valmennus: Johtamisesi vahvistaminen, haastavat tilanteet ja palautuminen: hyvinvoiva johtaja jaksaa. Opit vahvistamaan omaa ja ryhmäsi toimintaa, jaksamista ja hyvää työvirettä. Kesto yleensä 3-10 kertaa x 1,5 tuntia.

Esihenkilöryhmissä yhteisen johtamisen voima vahvistuu. Yhdessä ajattelu, oppiminen ja näkökulmien erilaisuus vahvistavat yhteistyötä. Kollegoiden parempi ymmärtäminen, mikä tärkeää ja miksi, odotukset yhteistyölle selkeyttävät ja yhdistävät.  Ryhmä toimii peilinä myös omalle toiminnallesi.  Valmennukset alkaen 2-3 tuntia. Jatkumo vahvistaa tuloksia.

In-house coach on johtamisen, itsensä johtamisen, henkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen palvelu. Toimiva matalan kynnyksen täsmätuki. Palvelu tilataan määräajaksi, esim. kuukauden aikana joka maanantai  3-5 ohjattavaa 1-2 tuntia/hlö.  Tiedän kokemuksesta, että moni asia ratkeaa jo ensimmäisessä valmennuksessa. Luottamuksellinen keskustelu ja tuen oikea aikaisuus vahvistaa tuloksia.

Esimerkkejä ratkaisukeskeisistä valmennuksista ja työnohjauksista:

 • Asiantuntijasta esihenkilöksi – johtajarooliin kasvu, erilaiset persoonat ja tyypilliset sudenkuopat
 • Johtamisen buusteri – näkökulmia ja keinoja johtamiseen, motivaatioon ja työn haasteisiin
 • Paricoaching  –  johtamisen haasteet, organisaation käytänteet ja johtajaidentiteetin vahvistuminen
 • Johtajaryhmät – yhdessä ajattelu avartaa, esihenkilöt oppivat toisiltaan ja yhteistyön voima lisääntyy.

työnohjaus ja coaching yksilöille ja ryhmilleMonipuolisuutta yksilö- ja ryhmävalmennuksia yhdistämällä: henkilökohtaisesti luottamuksellinen syväsukellus esihenkilön vahvuuksiin ja kehittymisalueisiin. Ryhmässä yhdessä ajattelu vahvistaa moniäänisen, yhtenäisen johtamisen ja yrityskulttuurin rakentumista. 

INNOSTAVA ESIHENKILÖTYÖ ja YHDESSÄ JOHTAMINEN

Hyväksi johtajaksiMiten tuet työtekijöidesi onnistumista parhaiten? Johtamistyylisi jäsentäminen ja se, millaiseksi johtajaksi haluat kehittyä vahvistaa tavoitteellista etenemistä. Ohjattu pysähtyminen itsesi ääreen nopeuttaa kasvuasi johtajana ja ihmistuntijana.

Omien triggereiden ja reagointimalliesi tunteminen opettaa tarkoituksenmukaiseen toiminnan säätelyyn yllättävissäkin tilanteissa. Kun tiedät omat rajasi, motivaatio- ja stressitekijäsi vahvistut (itsesi) johtajana. Johtajanakin voit vaikuttaa vain itseesi: jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Yhteisen johtajuuden tutkiminen on teille, jos löytyy tarvittavaa rohkeutta ja kykyä itsereflektioon sekä arvostavaan keskusteluun ryhmässä. Yhdessä ajattelun taito kehittyy ja osallistujat oppivat hyödyntämään toistensa osaamisia. Omat ’heikkoudet’, menettävät otettaan ja muuntuvat usein vahvuuksiksi, kun ne avoimesti kohdataan. Valmennus yhdistää ja vahvistaa johtamista enemmän kuin ennalta moni arvaa.  

KEHITY JOHTAJANA, KOLLEGANA ja ITSESI JOHTAJANA

Valmennus tarjoaa luottamuksellisen tilan oman ja yhteisen toiminnan kehittämiseen. Teemoja:
  

 • johtajaidentiteetti ja erilaisuuden johtaminen  
 • toimintaa ohjaava ajattelu, uskomukset ja arvot 
 • tunne- ja tietoisuustaidot johtamisessa
 • vaikuttava vuorovaikutus ja yllättävät tilanteet
 • valmentava ja vahvistava johtaminen
 • rakentava palautekulttuuri 
 • motivaatio- ja stressitekijät, palautuminen 
 • ajanhallinta, priorisointi ja delegointi
 • resilienssi, palautuminen ja työkunnosta huolehtiminen 

Millainen valmennus palvelee teitä parhaiten?  Pyydä ehdotus ja keskustellaan lisää!   
Valmennus, työpajat, coaching, työnohjaus – henkilökohtaisesti tai ryhmässä.  Menetelmien yhdistäminen tuo monipuolisuutta ja tuloksia.
Lue Heijasteen asiakkaiden kokemuksista alta ja ASIAKKAITA sivulta

YHDESSÄ ONNISTUMISTEN KULTTUURIIN

"Päivillä on ainutlaatuinen kyky luoda arjen keskelle rauhallinen tila, jossa dialogi ja reflektio auttavat kasvamaan varmemmaksi johtajaksi, ihmiseksi joka kykenee kohtaamaan itsensä ja johdettavansa.”
Otaverkko, Lenni Laukkanen
Lenni Laukkanen
Palvelujohtaja, Otaverkko Oy - Great Place to Work 2020

OHJATUSTI Johtajuutesi kehittyy nopeampaa

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

Yksilöohjauksina tai ryhmissä.   Esimerkiksi 6-10 kertaa ja kesto 90-120min/kerta

Henkilökohtainen työnohjaus & coaching

Vahvistaa johtajaidentiteettiäsi ja tarjoaa valmiuksia erilaisiin tilanteisiin. Saat keinoja esimiestyöhön, vuorovaikutukseen ja palautumiseen ja moneen muuhun.
Ks. Johtolinja -etäcoaching 

Paricoaching

Esimerkiksi uransa alkuvaiheessa olevien esimiesten johtajaroolin haltuunotton nopeuttamiseen. Jaetut kysymykset, toiselta oppiminen, onnistumiset ja oppimiskokemukset vahvistavat kollegoiden kasvua. 

Ryhmävalmennus

Luottamus ja johtamisen linjaukset vahvistuvat ryhmässä. Kokonaiskuva ja yhteisymmärrys tarkentuvat.  Erilaisen ajattelun ja toisten tuntemaan oppiminen tukee vuorovaikutusta ja yhteistyötä.  

YHDESSÄ ESIMIESTYÖN ja JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Työpajat

Työpajoja luottamuksen, yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen.  Rakenna tulevaisuutta ja yhteistyötä myös silloin, kun kaikki sujuu hyvin.

"Johtajuutta ei voi kehittää yksin
Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.

Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.

Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Arto Hartikeinen, eläkepalvelujohtaja
Arto Hartikainen
Eläkepalvelujohtaja , Varma

”Johtajuutta ei voi kehittää yksin   

 • Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.
 • Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.
 • Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Arto Hartikeinen, eläkepalvelujohtaja
Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Varma

Tunnelmia esimiesvalmennuksen jälkeen, Varma

”Hyvää, avointa keskustelua ja kuuntelua. Opin itsestäni ja toisista paljon”

”Mahtava pysähtyminen. Toi virtaa ja lisäsi keskinäistä luottamusta entisestään”

”Ymmärrän omaa ja työkaverin käytöstä painetilanteessa nyt taas hivenen paremmin”

”Voimaannuttava tilaisuus. Oivalsin itsetuntemuksen merkityksen uusista näkökulmista ymmärtäen nyt paremmin sekä omaa että muiden reagointia erilaisiin tilanteisiin ja asioihin.”

Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen, Palvelukehityspäällikkö Topias Filppu, Kehityspäällikkö ja RPA-lead Iiro Jarnila, Valmentaja Päivi Saarela.

valmentaja

Päivi Saarela

näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Hyväksi johtajaksi kehittyminen on ihmisenä kasvua. Kun tunnet itsesi hyvin, tunnet myös toiset paremmin.    

Oman ajattelun hallintaa ja tunteiden säätelytaitoa kyllä oppii. Olemme kaikki keskeneräisiä ja siten kehityskelpoisia. Omien vahvuuksien ja kehittymiskohtien tunteminen on pääomaa.”

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou