Johtaminen ja esihenkilötyö

Valmennus, TYÖNOHJAUS JA COACHING

miten sinä AJATTELEt?

Miten itsetuntemus vahvistaa johtamistasi? Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä paremmin tunnet toisia. Ihmistuntemus ja itsetuntemus lisääntyvät käsikädessä. Omaa toimintaa ohjaavan ajattelun tunteminen antaa vakautta ja varmuutta erilaisten ihmisten, tilanteiden ja odotusten johtamiseen. Johtajakin voit vaikuttaa toisiin vain itsesi kautta.

Itselleen on usein sokea. Omien tottumusten aito peilaaminen vie oivalluksiin, avaa jumeja ja nopeuttaa tavoitteisiin etenemistä. Valmentajana toimin sinulle luottamuksellisena peilinä, jotta kuulet itseäsi syvemmin.  

Henkinen kestävyytesi johtajana vahvistuu, opit rakentamaan luottamusta ja psykologista turvallisuutta. Tunteet ovat läsnä kaikessa mitä teemme. Erilaisten ihmisten kannustava johtaminen helpottuu, kun ihmistuntemuksesi lisääntyy ja opit hyödyntämään vuorovaikutuksen keinoja. Taitosi johtaa, rakentaa työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa vahvistuu valmennuksessa.  

ONKO JOHTORYHMÄSi kuin bändi, joka soittaa hyvin yhteen?

Johtaja- ja esihenkilöryhmissä erilaisuuden arvostus ja yhteisen johtamisen voima vahvistuvat. Yhdessä ajattelu vahvistaa päätöksiä, toimintaa ja me-henkeä. Odotukset ja tavoitteet yhteistyölle selkeytyvät, kun toisia ymmärretään paremmin: mikä itse kullekin on tärkeää ja miksi, mitä hän tavoittelee ja tarvitsee.  Asioiden käsittely ryhmässä lisää luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Valmennukset alkaen 2 tuntia. Jatkumo vahvistaa tuloksia.

Henkilökohtainen valmennus vahvistaa johtajaidentiteettiä, johtamista, itsetuntemusta ja ihmistuntemustasi. Yllättävien tilanteiden kohtaaminen helpottuu. Opit huolehtimaan omasta työkunnostasi ja saat keinoja hyvän työvireen ylläpitämiseen myös ryhmässäsi. Kesto 1-10 kertaa, tyypillisesti 1,5 tuntia/kerta.    Kasvotusten ja etänä: mikä sopii sinulle parhaiten?

In-house coach, oma coach yksikölle, on matalan kynnyksen tuki  johtamiseen, itsensä johtamiseen, henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Palvelu tilataan määräajaksi, esim. 2 kuukauden ajan maanantaisin  3-5 ohjattavaa/pv aikavarauksella. Tuen oikea aikaisuus vahvistaa tuloksia, vähentää henkistä kuormitusta ja sairauspäivien tarvetta. Kokemus on osoittanut, että moni asia helpottaa jo ensimmäisellä valmennuskerralla.

Esimerkkejä ratkaisukeskeisistä valmennuksista ja työnohjauksista:

 • Johtamisen buusteri –  Oivalluksia ja keinoja johtamisen, motivaation ja työn haasteisiin.
 • Asiantuntijasta esihenkilöksi – Johtajarooliin kasvu. Ihmistuntemus ja tyypilliset aloittavan lähijohtajan sudenkuopat.
 • Paricoaching  – Johtamisen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen yhdessä kollegan kanssa.
 • Johtoryhmät – Arvostavan yhteistyön vauhditus. Yhdessä ajattelun ja palautetaitojen avulla yhteistyö ja johtamisen vaikuttavuus kasvavat.

työnohjaus ja coaching yksilöille ja ryhmilleYksilö- ja ryhmävalmennuksia yhdistelemällä monipuolisuutta:
Henk.koht. luottamuksellinen syväsukellus esihenkilön vahvuuksiin ja kehittymisalueisiin.
Ryhmässä yhdessä ajattelulla moniäänisen, yhtenäiseen johtamiseen ja yrityskulttuuriin. 

INNOSTAVA ESIHENKILÖTYÖ ja YHDESSÄ JOHTAMINEN

Hyväksi johtajaksiMiten tuet työtekijöidesi onnistumista parhaiten? Johtamistyylisi jäsentäminen ja se, millaiseksi johtajaksi haluat kehittyä vahvistaa tavoitteellista etenemistä. Ohjattu pysähtyminen itsesi ääreen nopeuttaa kasvuasi johtajana ja ihmistuntijana.

Omien triggereiden ja reagointimalliesi tunteminen opettaa tarkoituksenmukaiseen toiminnan säätelyyn yllättävissäkin tilanteissa. Kun tiedät omat rajasi, motivaatio- ja stressitekijäsi vahvistut (itsesi) johtajana. Johtajanakin voit vaikuttaa vain itseesi: jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Yhteisen johtajuuden ryhmässä kehittäminen tarvitsee rohkeutta ja kykyä itsereflektioon, vertaispalautteeseen ja arvostavaan keskusteluun. Yhdessä ajattelun taito kehittyy ja osallistujat oppivat hyödyntämään toistensa erityisosaamisia. Omat ’heikkoudet’, menettävät otettaan ja muuntuvat usein vahvuuksiksi, kun ne avoimesti kohdataan. Valmennus yhdistää ja vahvistaa yhteistä johtamista useimmiten odotuksia enemmän.  

KEHITY JOHTAJANA, KOLLEGANA ja ITSESI JOHTAJANA

Valmennus tarjoaa luottamuksellisen tilan oman ja yhteisen toiminnan kehittämiseen. Teemoja:
  

 • johtajaidentiteetti ja erilaisuuden johtaminen  
 • toimintaa ohjaava ajattelu, uskomukset ja arvot 
 • tunne- ja tietoisuustaidot johtamisessa
 • vaikuttava vuorovaikutus ja yllättävät tilanteet
 • valmentava ja vahvistava johtaminen
 • rakentava palautekulttuuri 
 • motivaatio- ja stressitekijät, palautuminen 
 • ajanhallinta, priorisointi ja delegointi
 • resilienssi, palautuminen ja työkunnosta huolehtiminen 

Millainen valmennus palvelee teitä parhaiten?  Pyydä ehdotus ja keskustellaan lisää!   
Valmennus, työpajat, coaching, työnohjaus – henkilökohtaisesti tai ryhmässä.  Menetelmien yhdistäminen tuo monipuolisuutta ja tuloksia.
Lue Heijasteen asiakkaiden kokemuksista alta ja ASIAKKAITA sivulta

YHDESSÄ ONNISTUMISTEN KULTTUURIIN

"Päivillä on ainutlaatuinen kyky luoda arjen keskelle rauhallinen tila, jossa dialogi ja reflektio auttavat kasvamaan varmemmaksi johtajaksi, ihmiseksi joka kykenee kohtaamaan itsensä ja johdettavansa.”
Otaverkko, Lenni Laukkanen
Lenni Laukkanen
Palvelujohtaja, Otaverkko Oy - Great Place to Work 2020

OHJATUSTI Johtajuutesi kehittyy nopeampaa

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

Yksilöohjauksina tai ryhmissä.   Esimerkiksi 6-10 kertaa ja kesto 90-120min/kerta

Henkilökohtainen työnohjaus & coaching

Vahvistaa johtajaidentiteettiäsi ja tarjoaa valmiuksia erilaisiin tilanteisiin. Saat keinoja esimiestyöhön, vuorovaikutukseen ja palautumiseen ja moneen muuhun.
Ks. Johtolinja -etäcoaching 

Paricoaching

Esimerkiksi uransa alkuvaiheessa olevien esimiesten johtajaroolin haltuunotton nopeuttamiseen. Jaetut kysymykset, toiselta oppiminen, onnistumiset ja oppimiskokemukset vahvistavat kollegoiden kasvua. 

Ryhmävalmennus

Luottamus ja johtamisen linjaukset vahvistuvat ryhmässä. Kokonaiskuva ja yhteisymmärrys tarkentuvat.  Erilaisen ajattelun ja toisten tuntemaan oppiminen tukee vuorovaikutusta ja yhteistyötä.  

YHDESSÄ ESIMIESTYÖN ja JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Työpajat

Työpajoja luottamuksen, yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen.  Rakenna tulevaisuutta ja yhteistyötä myös silloin, kun kaikki sujuu hyvin.

"Johtajuutta ei voi kehittää yksin
Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.

Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.

Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Arto Hartikeinen, eläkepalvelujohtaja
Arto Hartikainen
Eläkepalvelujohtaja , Varma

”Johtajuutta ei voi kehittää yksin   

 • Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.
 • Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.
 • Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Arto Hartikeinen, eläkepalvelujohtaja
Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Varma

Tunnelmia esimiesvalmennuksen jälkeen, Varma

”Hyvää, avointa keskustelua ja kuuntelua. Opin itsestäni ja toisista paljon”

”Mahtava pysähtyminen. Toi virtaa ja lisäsi keskinäistä luottamusta entisestään”

”Ymmärrän omaa ja työkaverin käytöstä painetilanteessa nyt taas hivenen paremmin”

”Voimaannuttava tilaisuus. Oivalsin itsetuntemuksen merkityksen uusista näkökulmista ymmärtäen nyt paremmin sekä omaa että muiden reagointia erilaisiin tilanteisiin ja asioihin.”

Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen, Palvelukehityspäällikkö Topias Filppu, Kehityspäällikkö ja RPA-lead Iiro Jarnila, Valmentaja Päivi Saarela.

valmentaja

Päivi Saarela

näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Hyväksi johtajaksi kehittyminen on ihmisenä kasvua. Kun tunnet itsesi hyvin, tunnet myös toiset paremmin.    

Oman ajattelun hallintaa ja tunteiden säätelytaitoa kyllä oppii. Olemme kaikki keskeneräisiä ja siten kehityskelpoisia. Omien vahvuuksien ja kehittymiskohtien tunteminen on pääomaa.”

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou