Palveleva Johtajuus

Valmennukset, TYÖNOHJAUS JA COACHING​

MiTEN RAKENNAT LUOTTAMUSTA, JOHTAJA?

Henkilöstö ja tulokset toimivat tarkkoina peileinä toiminnallesi johtajana. Se miten saat työyhteisösi potentiaalin esiin ja virtaamaan voi olla pienestä kiinni.  Kohtaamiset tapahtuvat monella tasolla, vuorovaikutukseen sisältyy paljon muutakin kuin sanoja.

Omien vahvuuksiesi ja kehityskohteiden tunteminen on pääomaa, joka vahvistaa kasvuasi autenttisena johtajana. Kehittymisesi nopeutuu, kun yhdessä peilaamme toimintaasi tavoitteisiisi. 

Kysymisen ja kuulemisen taidot osallistavat ja  innostavat sekä varmistavat, että saat parasta esiin työyhteisöstäsi.  Arvostavat kohtaamiset rakentavat yhteisöllisyyttä ja luottamusta.

Millainen johtaja haluat olla?

Sisäinen vahvuus rakentuu itsetuntemuksesta.  Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä paremmin osaat kohdata ja johtaa monenlaisia ihmisiä ja tilanteita.  Valmennus tarjoaa luottamuksellisen tilan toimintaasi ohjaavien arvojen ja ajattelun kirkastamiseen. Haastan Sinua kehittymään johtajana, esimiehenä ja itsesi johtajana 

Teemoina mm: 

 • millaiseksi johtajaksi haluat kasvaa, johtajaidentiteetti 
 • toimintaa ohjaava ajattelu ja arvot
 • vaikuttava vuorovaikutus ja erilaisuuden kohtaamistaidot
 • rakentava palautekulttuuri
 • valmentava ja vahvistava johtaminen
 • ajanhallinta, priorisointi ja delegointi
 • palautuminen ja työkunnosta huolehtiminen 
 • tietoisuustaidot työarjessa 

Opit valitsemaan tarkoituksenmukaisia ja eteenpäin vieviä reagointitapoja yllättävissäkin tilanteissa, kun itsereflektiosi kehittyy.   Joskus parasta johtamista on ’vain’ kuunnella.   

MITEN TEILLÄ JOHDETAAN JOHTAMISTA?

Johtaminen ja yrityskulttuuri vahvistuvat, kun esimiehet oppivat tuntemaan toisiaan syvemmin. Näkökulmien moninaisuus on johtoryhmien rikkaus.  Erilaisuudesta aiheutuvia väärinkäsityksiä voidaan välttää sillä, että opitaan tuntemaan toisia ja toisten vaikuttimia paremmin.  Esimiesten hyvää yhteistyötä ja vireystilaa kannattaa vaalia, sillä sen heijastuu aina työyhteisöön.  

Yhdessä ajattelun taito, vahvuuksien ja kehittymisalueiden arvostava läpikäyminen valmennuksessa rakentaa luottamusta ja lisää yhdenmukaisen johtamisen voimaa.  Johdonmukaisuus tuo selkeyttä työyhteisöön ja näkyy tuloksissa.  

Millainen valmennus palvelee teitä parhaiten?
Pyydä ehdotus ja keskustellaan lisää!

"Päivillä on ainutlaatuinen kyky luoda arjen keskelle rauhallinen tila, jossa dialogi ja reflektio auttavat kasvamaan varmemmaksi johtajaksi, ihmiseksi joka kykenee kohtaamaan itsensä ja johdettavansa.”
Lenni Laukkanen
Palvelujohtaja, Otaverkko Oy - Great Place to Work 2020

Peilaamalla johtajuuttasi ohjatusti ryhmässä tai henkilökohtaisesti kehittymisesi nopeutuu

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

esim.  6-10 kertaa ja kesto 90-120min/kerta

Henkilökohtaisesti

Vahvistaa johtajaidentiteettiäsi ja antaa monipuolisia valmiuksia erilaisiin tilanteisiin. Saat keinoja palautumiseen ja omasta työkunnosta huolehtimiseen.
Myös Johtolinja -etäcoaching

Paricoaching

Vahvistaa kollegoiden yhteistyötä. Sopii esimerkiksi uransa alkuvaiheessa olevien esimiesten johtajaksi kasvun nopeuttamiseen. Jaetut kysymykset, onnistumiset ja oppimiskokemukset rikastuttavat matkaa. 

Ryhmävalmennus

Ryhmässä luottamus ja johtamisen linjaukset vahvistuvat. Kokonaiskuva ja yhteisymmärrys tarkentuvat.  Toisten tuntemaan oppiminen helpottaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Johdon yhteistyö heijastuu aina työyhteisöön.

ESIMIESTYÖN ja JOHTAMISEN KEHITTÄMISEEN

Työpajat

Työpajoja luottamuksen, yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen.  Rakenna tulevaisuutta ja yhteistyötä myös silloin, kun kaikki sujuu hyvin.

"Johtajuutta ei voi kehittää yksin
Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.

Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.

Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Arto Hartikainen
Eläkepalvelujohtaja , Varma

”Johtajuutta ei voi kehittää yksin   

 • Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.
 • Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.
 • Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Varma

Tunnelmia esimiesvalmennuksen jälkeen, Varma

”Hyvää, avointa keskustelua ja kuuntelua. Opin itsestäni ja toisista paljon”

”Mahtava pysähtyminen. Toi virtaa ja lisäsi keskinäistä luottamusta entisestään”

”Ymmärrän omaa ja työkaverin käytöstä painetilanteessa nyt taas hivenen paremmin”

”Voimaannuttava tilaisuus. Oivalsin itsetuntemuksen merkityksen uusista näkökulmista ymmärtäen nyt paremmin sekä omaa että muiden reagointia erilaisiin tilanteisiin ja asioihin.”

Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen, Palvelukehityspäällikkö Topias Filppu, Kehityspäällikkö ja RPA-lead Iiro Jarnila, Valmentaja Päivi Saarela.

valmentaja

Päivi Saarela

kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Johtajana vahvistuminen on  pitkälti sisäistä kasvua.  Hyvä itsetuntemus lisää paradoksaalisesti myös toisten tuntemista.   

Muutos lähtee omien vahvuuksien ja kehitymiskohtien tuntemisesta. Keskeneräisyyteen sisältyy kehittymisvara:  täyteen lasiin ei voi kaataa lisää.” 

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou