Johtaminen ja esimiestyö

Valmennus, TYÖNOHJAUS JA COACHING

AJATTELE, MITEN AJATTELET

Itsetuntemus on johtajan supervoima. Se vahvistaa jämäkkää palvelevaa johtamista. Omien ajattelu- ja toimintamallien tunteminen tuo varmuutta erilaisten persoonien, tilanteiden ja vaatimusten kanssa toimimiseen. Omille tavoilleen on helposti sokea ja itsen peilaaminen ammattilaisen kanssa nopeuttaa kehittymistä.  

Valmennuksessa oma johtamistyylisi vahvistuu ja opit kuinka rakentaa luottamusta ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä. Tunteet ovat läsnä kaikessa mitä teemme. Vuorovaikutuksen keinojen tunteminen vahvistaa erilaisten ihmisten ymmärtämistä ja kannustavaa johtamista. Sanat ovat vain 7-20% vuorovaikutuksesta. Joskus kuuntelu on parasta johtamista.

Pitkittynyt poikkeusaika ravistelee tottumuksia. Työntekijöiden ja esimiehen omat huolet, epävarmuus ja odotukset kuormittavat johtajia. Esimiehen vireystila heijastuu työyhteisöön, siksi siitä on erityisen tärkeää pitää huolta. Tutkimusten mukaan moni esimies yrittää peittää uupumustaan liian pitkään. Asioiden sanoittaminen ammattilaisen kanssa helpottaa ja antaa näkemystä eteenpäin. Kokeilut ja uusien etätyöhön ja hybridityöhön soveltuvien toimintamallien ja yhteisöllisyyden vahvistaminen on ajankohtaista.

Virtaa ja Varmuutta JOHTAMISEEN

Tieto yksistään ei riitä muutokseen tapahtumiseen. Uusien asioiden käytäntöön juurruttamista tukee valmennuksen jatkumoon sisältyvä seuranta. Ratkaisukeskeinen ja luottamuksellinen valmennus lisää tarkoituksenmukaista toimintaa.  


Henkilökohtainen coaching tai työohjaus,
esim. 6 x 1,5 tuntia, vahvistaa sinulle luontevaa johtamistyyliä, sekä lisää levollisuutta ja hallinnan tunnetta. Tunnetaitojen kasvu näkyy tuloksissa ja jaksamisen lisääntymisenä.  Saat uutta virtaa, näkökulmia ja keinoja toimintaasi, olitpa sitten uusi tai kokenut esimies.  Lue kokemuksista alta.

Esihenkilöryhmissä, esim. 3 x 3 tuntia tai 6 x 2 tuntia, yhteistyö ja yhteisen johtamisen voima vahvistuvat, kun toisten ymmärtäminen  lisääntyy. Näkökulmien erilaisuus avartaa ajattelua ja osallistujien omat johtajaidentiteetit selkeytyvät. Kollegoiden persoonien, vahvuuksien ja kehittymistoiveiden tunteminen tuo lisävirtaa toimintaan.  

In-house coach, olen toimiston avainhenkilöiden tukena esim. 5 pv/kk ja 1-1,5 t/hlö kerrallaan liittyen johtajuuteen, johtamisen haasteisiin, palautumiseen, kehittymiseen, etätyöskentelyyn,  jaksamiseen,..  

Tyypillisiä esimerkkejä

 • Asiantuntijasta esimies – johtajarooliin kasvu, ihmistuntemus ja tyypilliset haasteet
 • Kokenut esimies – uutta virtaa, keinoja, näkökulmia johtamiseen ja ongelmatilanteisiin
 • Paricoaching  – johtajaidentiteetti, esimiestyön haasteet ja organisaation käytänteet
 • Esimiesryhmät – erilaiset persoonat oppivat toisistaan, ajattelu avartuu ja yhteistyön voima lisääntyy.

työnohjaus ja coaching yksilöille ja ryhmilleYksilö- ja ryhmävalmennuksien yhdistäminen on tehokas vaihtoehto, jolla saadaan monipuolisesti kipupisteet ja kehittämisajatukset käsittelyyn. Lähi- ja etätapaamisina. Yksilöohjauksia tehokkaasti ja joustavasti myös puhelimitse, ks. Johtolinja -etäcoaching.

ESIHENKILÖTYÖ ja YHDESSÄ JOHTAMINEN

Hyväksi johtajaksiJohtamistyylisi jäsentäminen ja millaiseksi johtajaksi haluat kehittyä vahvistaa tavoitteellista etenemistä. Etenemme autopilotilla ja törmäämme toistuviin haasteisiin, jos emme pysähdy itsemme ääreen. Kun opit tuntemaan itseäsi syvemmin opit samalla myös tunnistamaan toisia paremmin. 

Omien triggereiden ja reagointimalliesi tunteminen opettaa säätelemään ja valitsemaan tarkoituksenmukaista toimintaa yllättävissäkin tilanteissa. Vahvistut ihmisenä ja johtajana, kun tiedät omat rajat, motivaatio ja stressitekijät. Johtajanakin voit vaikuttaa vain itseesi: jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Yksilöohjaukset ovat luottamuksellinen syväsukellus esimiehen tilanteeseen, vahvuuksiin, kipupisteisiin ja kehittymiseen.  Johtajaryhmissä  yhdessä ajattelu vahvistaa moniäänisen, yhtenäisen johtamisen ja yrityskulttuurin rakentumista.  

Oman ja yhteisen johtajuuden tutkiminen ryhmässä vaatii rohkeutta aitoon itsereflektioon ja arvostavaan keskusteluun. Omat ’heikkoudet’, menettävät otettaan ja muuntuvat jopa vahvuuksiksi, kun ne avoimesti kohdataan. Osallistujat oppivat hyödyntämään toistensa parasta osaamista ja yhdessä ajattelun taito kehittyy.  Johtajien työvire heijastuu myös työpaikan ilmapiiriin.

KEHITY JOHTAJANA, KOLLEGANA ja ITSESI JOHTAJANA

Valmennus tarjoaa luottamuksellisen tilan oman ja yhteisen toiminnan kehittämiseen. Teemoja:

 • johtajaidentiteetti ja erilaisuuden johtaminen  
 • toimintaa ohjaava ajattelu, uskomukset ja arvot 
 • tunne- ja tietoisuustaidot johtamisessa
 • vaikuttava vuorovaikutus ja yllättävät tilanteet
 • valmentava ja vahvistava johtaminen
 • rakentava palautekulttuuri 
 • motivaatio- ja stressitekijät, palautuminen 
 • ajanhallinta, priorisointi ja delegointi
 • resilienssi, palautuminen ja työkunnosta huolehtiminen 

Millainen valmennus palvelee teitä parhaiten?  Pyydä ehdotus ja keskustellaan lisää!   
Valmennus, työpajat, coaching, työnohjaus – henkilökohtaisesti, ryhmässä,… Menetelmien yhdistäminen tuo monipuolisuutta ja tuloksia.

YHDESSÄ ONNISTUMISTEN KULTTUURIIN

"Päivillä on ainutlaatuinen kyky luoda arjen keskelle rauhallinen tila, jossa dialogi ja reflektio auttavat kasvamaan varmemmaksi johtajaksi, ihmiseksi joka kykenee kohtaamaan itsensä ja johdettavansa.”
Lenni Laukkanen
Palvelujohtaja, Otaverkko Oy - Great Place to Work 2020

Johtajuutesi vahvistuu, kun peilaat johtamistasi ohjatusti

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

Yksilöohjauksina tai ryhmissä.   Esimerkiksi 6-10 kertaa ja kesto 90-120min/kerta

Henkilökohtainen työnohjaus & coaching

Vahvistaa johtajaidentiteettiäsi ja tarjoaa valmiuksia erilaisiin tilanteisiin. Saat keinoja palautumiseen ja omasta työkunnostasi huolehtimiseen.
Ks. Johtolinja -etäcoaching 

Paricoaching

Esimerkiksi yhteistyötä tekeville esimiehille tai uransa alkuvaiheessa olevien esimiesten johtajaroolin haltuunottoon. Jaetut kysymykset, onnistumiset ja oppimiskokemukset vahvistavat kollegoiden yhteistyötä. 

Ryhmävalmennus

Luottamus ja johtamisen linjaukset vahvistuvat ryhmässä. Kokonaiskuva ja yhteisymmärrys tarkentuvat.  Erilaisen ajattelun ja toisten tuntemaan oppiminen tukee vuorovaikutusta ja yhteistyötä.  

YHDESSÄ ESIMIESTYÖN ja JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Työpajat

Työpajoja luottamuksen, yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen.  Rakenna tulevaisuutta ja yhteistyötä myös silloin, kun kaikki sujuu hyvin.

"Johtajuutta ei voi kehittää yksin
Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.

Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.

Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Arto Hartikainen
Eläkepalvelujohtaja , Varma

”Johtajuutta ei voi kehittää yksin   

 • Esimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.
 • Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.
 • Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”
Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Varma

Tunnelmia esimiesvalmennuksen jälkeen, Varma

”Hyvää, avointa keskustelua ja kuuntelua. Opin itsestäni ja toisista paljon”

”Mahtava pysähtyminen. Toi virtaa ja lisäsi keskinäistä luottamusta entisestään”

”Ymmärrän omaa ja työkaverin käytöstä painetilanteessa nyt taas hivenen paremmin”

”Voimaannuttava tilaisuus. Oivalsin itsetuntemuksen merkityksen uusista näkökulmista ymmärtäen nyt paremmin sekä omaa että muiden reagointia erilaisiin tilanteisiin ja asioihin.”

Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, Neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen, Palvelukehityspäällikkö Topias Filppu, Kehityspäällikkö ja RPA-lead Iiro Jarnila, Valmentaja Päivi Saarela.

valmentaja

Päivi Saarela

näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Hyväksi johtajaksi kehittyminen on ihmisenä kasvua. Kun tunnet itsesi hyvin, tunnet myös toiset paremmin.    

Oman ajattelun hallintaa ja tunteiden säätelytaitoa kyllä oppii. Olemme kaikki keskeneräisiä ja siten kehityskelpoisia. Omien vahvuuksien ja kehittymiskohtien tunteminen on pääomaa.”

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou