Yhdessä olemme enemmän

JOHTAJUUS ja YHTEISTYÖ KUKOISTAMAAN
ValmennuS, työnohjauS, coaching

Ratkaisukeskeinen valmentaja Päivi Saarela

Palvelevan johtamisen ja yhteistyön kehittäjä

”Palveleva johtaminen, sujuva yhteistyö ja yhteisiin tavoitteisiin eteneminen lujittuvat valmennuksessani. Itsetuntemus, omaa toimintaa ohjaava ajattelu kirkastuu ja toisten ymmärtäminen lisääntyy. Yhdessä ajattelun avulla erilaisuudesta tulee työyhteisön menestystä tukeva rikkaus. Yhdessä olemme aina enemmän.

Päivi Saarela

JOHTamisen kehittäjä, työnohjaaja ja coach. Yhteistyön ja työyhteisöjen valmentaja.

"Itsetuntemus on rohkeuslaji"

Johtajuus

Itsetuntemus tuo varmuutta johtamiseesi.  Moninaisten ihmisten ja tilanteiden kohtaaminen helpottuu, kun tapasi johtaa selkeytyy.  Palveleva vahvuuksiin perustuva johtajuus saa henkilöstön yhteisvoimaa esiin, sekä tukee luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden kasvua. 

Millaista tukea sinä toivot?  Luottamuksellinen valmennus toimii rehellisenä peilinä ja vauhdittaa johtajaidentiteetin kehittymistä.    Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Henkilökohtainen coaching & työnohjaus

Jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa toimiminen. Vahvista ammatti-identiteettiäsi, erilaisten ihmisten ja tilanteiden kohtaamistaitojasi.  

Paricoaching

Yhdessä kehittyminen vauhdittaa ammatillista kasvua. Jaetut kysymykset ja oppimiskokemukset rakentavat kestävää yhteistyötä.

Ryhmävalmennus

Yhtenäisen johtamisen voima vahvistuu. Toisten kuuleminen avartaa ajattelua, helpottaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Erilaisuus on rikkaus.

"Hyvinvoiva työyhteisö selviää haasteista paremmin."

Yhteistyö on työhyvinvoinnin perusta

Voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, yhdessä luominen, yhteistyötaidot => tehokkuutta ja tuloksia.
Työhyvinvointiin investointi kannattaa: 1 € säästää jopa 6 € . Ennakointi on aina edullisinta.

Vahvista sujuvaa yhteistyötä. Työn rajapinnat, sujuva  vuorovaikutus ja jokaisen työn merkitys yhteisiin tavoitteisiin konkretisoituu.

Lue lisää ›

Urakatsaus

Urakatsaus on osaamisen johtamisen tuki. Valmennus kirkastaa osallistujien kehittymistavoitteita, lisää motivaatiota ja oppimiskykyä.

Lue lisää ›

Luottamuksen, yhteisymmärryksen, luovan ongelmanratkaisun ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Yhdessä ajattelun voimaan.

Lue lisää ›

"Vahvuuksiin keskittyvä ihminen näkee negatiiviset asiat jopa tarkemmin kuin pessimisti."

Työnohjaus ja coaching

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot, itsetuntemus ja yhdessä ajattelu => tulokset  

Työnohjaus ja coaching tehostavat ammatillista kehittymistä, sujuvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta.  Kokonaisuuden, yhteisten tavoitteiden ja oman toiminnan merkityksen ymmärtäminen lisääntyy toisia kuulemalla. Luovuus ja innostus kasvavat, kun toimintaa, mahdollisuuksia ja tavoitteita tarkastellaan yhdessä.

Asiakkaiden kommentteja

Heijasteella on ilo palvella kehittyviä eteenpäin meneviä tunnettuja suuryrityksiä,  pk-yrityksiä, julkisorganisaatioita ja yksityishenkilöitä  

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”
”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”
”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”
”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

valmentaja

Päivi Saarela

näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostaminen on toimintani keskiössä. Hyvinvoiva henkilöstö sitoutuu ja tekee parhaansa yhteisten tavoitteiden eteen.

Jokainen meistä on vastuussa työyhteisön ilmapiiristä.”