Työpajat

RAKENNA yhteistä tulevaisuutta myös silloin, kun kaikki sujuu hyvin.

Perusta kuntoon ja kohti yhteistä kasvua

Työpajoja luottamuksen, yhteisymmärryksen, luovan ongelmanratkaisun ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen.
Vähemmän väärinkäsityksiä ja enemmän upeaa yhteistyötä. Hyvää työvirettä kannattaa vaalia: ennakointi on aina edullisinta.

RAKENNA YHTEISTYÖTÄ JA JATKUVUUTTA MYÖS SILLOIN, KUN KAIKKI SUJUU HYVIN.

Ajatellaan yhdessä arvostaen

Harjoitellaan yhdessä luomisen, kysymisen ja kuulemisen voimaa. Perehdytään Uudelleensuuntaamisen voimapyörään (CoCreation Process).

Vahvistetaan erilaisuuden roolia

Tarkastellaan ryhmän erilaisten persoonien näkökulmia ja vaikuttimia (vahvuudet, motivaatio, stressitekijät,..)  

Toimintaa ohjaava ajattelu

(henkilökohtainen johtoryhmä)
Opitaan tuntemaan itsemme, omat ajattelu- ja reagointimallimme sekä valitsemaan työn arjessa toimivia malleja.

Luottamus rakentaa yhteistyötä

Yhteistyötaidot ovat yrityksen sydän. Psykologisen turvallisuuden kasvu vahvistaa yrityksen kykyä uusiutua, tuottaa ja innovoida parempaa arvoa.

Visioidaan tulevaisuuteen

”Onni suosii valmistautunutta mieltä.” Katsotaan yhteiseen tulevaan. Vahvistetaan ketteryyttä, muutos- ja uudistumiskykyä.

Raivataan tulevaisuus luovuudella

Laitetaan ideat, innovaatiot ja energiat virtaamaan, varmistetaan jatkuvuus ja mennään konkreettisesti kohti tulevaisuutta.

Yhdessä ajattelu ja tekeminen lisäävät yhteenkuuluvuutta, sitoutumista ja luovuutta.
Työpajat räätälöidään tavoitteen mukaiseksi. Työpajojen kestot 2-8 tuntia.


Haetko jotain erilaista?
Kysy toteutusmahdollisuuksista,  esim ulkona.
Monipuolinen yhteistyöverkosto on valmiina moneen. Luovuustyöpajoja yhteistyössä Brando Louhivaaran kanssa.

 

Toimivat menetelmät

Sovellan monipuolisia menetelmiä, jotta paras lopputulos saavutetaan erilaisten ryhmien kanssa. Lisää menetelmistä täältä.

Tunnelmia esimiesvalmennuksen jälkeen, Varma

”Hyvää, avointa keskustelua ja kuuntelua. Opin itsestäni ja toisista paljon”

”Mahtava pysähtyminen. Toi virtaa ja lisäsi keskinäistä luottamusta entisestään”

”Ymmärrän omaa ja työkaverin käytöstä painetilanteessa nyt taas hivenen paremmin”

”Voimaannuttava tilaisuus. Oivalsin itsetuntemuksen merkityksen uusista näkökulmista ymmärtäen nyt paremmin sekä omaa että muiden reagointia erilaisiin tilanteisiin ja asioihin.”
Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen, palvelukehityspäällikkö Topias Filppu, kehityspäällikkö, RPA-lead Iiro Jarnila ja valmentaja Päivi Saarela

valmentaja

Päivi Saarela

kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Hyvään yhteistyöhön vaikuttaa jokainen ryhmässä. Kokonaisuuden ymmärtäminen yhdistää ja motivoi. Valmentajana korostan mahdollisuuksia ja vastuunottamista omasta itsestä, suhtautumisesta, toiminnasta ja valinnoista eri asioita ja ihmisiä kohtaan.   

Se mihin kiinnitämme huomion vahvistuu. Itselleen ja yhtälailla toisille kannattaa antaa uusi mahdollisuus. Uudistumis- ja muutoskykyä on kaikilla, jos tahtoa riittää.”