Päivi Saarela

Johdon ja TIIMIEN VALMENTAJA, työnohjaaja & Coach

PALVELEVAN JOHTAMISEN, YHTEISTYÖN ja YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAJA

Opastan kuinka voit vahvistua mielentaitojen ja kohtaamisten voimalla. Autan johtajia, asiantuntijoita ja tiimejä kehittämään sujuvaa vuorovaikutusta ja laadukasta yhteistyötä. Yhteisymmärrys tavoitteisiin vievästä toiminnasta ja työn rajapinnoista edistävät yhdessä toimimista. Vastavuoroisuus lisääntyy, kun valmennettavat oppivat tuntemaan toisiaan ja huomioimaan mitä työkaveri tarvitsee onnistuakseen työssään. Työhyvinvointi näkyy sitoutumisessa, tuloksissa ja sairauspoissaolojen vähentymisenä. 

Itsensä johtamisen taidot ovat keskeisiä muuttuvassa (työ)elämässä ja työnimussa. Erityisen tärkeitä nämä ovat johtajille, sillä he vaikuttavat aina henkilöstöönsä, myös sanattomasti.  Itsetuntemus on tie uudistumiseen ja tyytyväisyyteen.

AINA VOI TEHDÄ JOTAIN
Autan valmennettaviani oivaltamaan omat kantavat ratkaisunsa. Olen kehittymisen peilinä, jotta tottumuksista ja ei-toivotuista toimintamalleista siirrytään toimivimpiin. Itseään on helppo huijata. Kanssakulkijanasi autan väistämään sudenkuopat, näkemään mahdollisuuksia ja etenemään tavoitteisiin. Avaimet tasapainoiseen (työ)elämään ovat Sinulla. Autan löytämään ne. 

RATKAISUKESKEINEN VALMENTAJA
Vuodet valmentajana sekä työkokemukseni johtoryhmissä ja luottamushenkilönä tuo konkretiaa johtajuus- ja yhteistyöhaasteisiin (Ericsson, Outokumpu). Tiedän, että sama asia voi näyttää toiselta eri näkökulmasta. Valmennuksissani kaikki saavat äänensä kuuluviin. Ymmärrys kokonaisuudesta, erilaisista tarpeista ja vaihtoehtoisista ratkaisuista vahvistavat päätöksiä. Kuulluksi tuleminen vahvistaa päätöksiin sitoutumista.

Psykologinen turvallisuus lisääntyy keskustelujen avulla ja jokaisen osallistuminen sitouttaa yhteiseen tulevaan. Yhdessä luomisen voima tuo jokaisen erityisyyttä esiin ja  1 + 1 on todellakin enemmän kuin 2.

Samanlaisuutta ja erilaisuutta
Jokainen työyhteisö, tiimi ja työntekijä on ainutkertainen. Haluamme tulla kohdatuksi yksilöllisesti. Tiettyjä samankaltaisuuksia kuitenkin olen havainnut:

 • Tahto olla hyödyksi ja tehdä merkityksellistä työtä
 • Tahto kuulua arvostavaan työyhteisöön, tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään
 • Tahto tehdä yhteistyötä, kehittyä ja vaikuttaa yhteiseen menestykseen.
 • Johtajien tahto olla oikeudenmukainen ja hyvä johtaja

Keskinäiset sopimukset lisäävät luottamusta, me-henkeä ja työn tuottavuutta. Vertaistuki ja auttamisen halu viriävät, kun hiertävät asiat saadaan ohjatusti keskusteltua ja toisia ymmärretään hieman paremmin. Toimivan palautekulttuurin rakentaminen vahvistaa toimintaa ja näkyy työn laadussa. Onnistumisia ja virheitä sattuu jokaiselle. Oleellista on miten niihin suhtaudutaan. Yllätykset kuuluvat (työ)elämään.

HYVINVOINTI EDELLÄ KEHITTÄMISTÄ 
Olen valmentanut johtamista, organisaatiomuutoksia, tiimien yhdistymisiä, kehittänyt yhteistyötä sekä monenlaisia henkilökohtaisia muutoksia. Uraohjauksissa autan (irtisanottuja) uuden elämän alkuun.  ”Näytit miten katsotaan tulevaan” on erään konkarin palaute.  

Ratkaisukeskeinen ihmiskuiskaaja
Aistin herkästi ihmisiä, erilaisia tilanteita ja yhteyksiä. Valmentajana minua luonnehditaan mahdollistajaksi, voimavaraajaksi ja ihmiskuiskaajaksi. Olen läsnä valmennettavilleni ja huomioin heidät kokonaisvaltaisesti (työ & vapaa-aika). Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa ja on yhteinen etu. 

Olen oppinut valtavasti organisaatioiden toiminnasta ja ihmisyydestä: moninaisuudesta, erilaisuudesta ja samanlaisuudesta. Olen valmentanut joissain työyhteisöissä yli 10 vuotta. 
Asiakkaitani on täällä

Kuinka voin auttaa teitä?  Soita tai laita viestiä niin jutellaan lisää mahdollisuuksista. 

   Päivi Saarela, 040-515 5464,  [email protected]

YHDESSÄ VAHVEMPANA, VIISAAMPANA JA VALMIIMPANA TULEVAAN 

Yhdessä vahvempana, viisaampana ja valmiimpana tulevaan. 

"Ihminen edellä coachausta"

Asiakaspalautetta Päivin työskentelystä

"Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”
”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”
”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”
Item #4
Päivi on aito, lämmin ja rehellinen sekä erittäin hyvä kohtaamaan ihmiset ja luomaan luottamuksen ilmapiirin. Hänellä on monipuolista osaamista ja laaja kokemus valmentajana. Päivi osaa kuunnella ja aistia tilannetta ja löytää oikean etenemistavan kulloiseenkin tilanteeseen.
Click Here

VIRTAA JA VIRIKKEITÄ oppimisella, "Life Long learner" Päivi

Opiskeluista esimerkkinä:

 • Mielenterveyden ensiapu 1, 2022
 • WellnessPro tuotekehittäjän tutkinto, 2018
 • Mental Trainer, 2016
 • Luontoyhteys ohjaaja, 2015
 • Yhdessä luomisen mahdollistaja, Co-Creative coach, 2014
 • Heart IQ Mastery, 2013
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 2013
 • Associate in Logotherapy, 2010
 • NLP Master Practitioner, 2009
 • Johdon ja esimiesten työnohjaaja, 2006

Työkokemus:

 • Heijaste, yrittäjä 2007 –
 • Suomen Ericsson, 1990 – 2006
 • Outokumpu Oy, 1982 – 1990

Luottamustoimet:

 • Ratkes ry:n hallituksen varajäsen, 2012 – 2013 
 • Suomen Ericsson, hallintoedustaja, 2002 – 2006:  johtoryhmä  ja tutkimus- ja tuotekehitysyksikön johtoryhmä

Kokemusvuodet valmentajana ja aiempi palkkatyö kansainvälisten organisaatioiden eri tasoilla antavat konkretiaa ja monipuolisia näkökulmia valmennuksiini.

Heijasteella on toiminnan vastuuvakuutus  v. 2022

MONIPUOLISET MENETELMÄT "Teen sitä mikä palvelee ryhmää"

Menetelmät ja keinot ovat apuvälineitä, joita käytän silloin kun ne palvelevat tavoitetta. Ryhmät ovat erilaisia ja pakettiratkaisuja ei ole. Ratkaisukeskeisyys, yhdessä ajattelun taidot ja mentaalivalmennus ovat osana työskentelyäni. 

Oppiminen innostaa minua ja osaamistani olen kasvattanut monin tavoin. Esimerkiksi;

Mentaalivalmennus, mielentaidot ja omien ajattelumallien tuntemus (uskomukset, arvot) ovat oikotie uudistumiseen, valintoihin, tyytyväisyyteen ja itselleen merkittävien tavoitteiden saavuttamiseen. Itsetuntemus on iso lahja itsellesi. Se vahvistaa, mutta se vaatii rohkeutta rehellisesti katsoa peiliin. Coaching lyhentää ja tehostaa matkaa merkittävästi, sillä itseään on vaikea nähdä ilman apua.

Tietoisuustaidot, pysähtyminen itsensä, tuntemuksiensa ja ajattelunsa ääreen, antaa konkreettista pohjaa eteenpäin. Olet oman elämäsi asiantuntija ja valinnat ovat Sinun. Valitsematta jättäminen on myös valinta.
Palautumisen ja rentoutumisen taidot tukevat jaksamista ja energistä työvirettä.  Omien rajojen tuntemus on tärkeää.

Yhdessä luomisen työskentelyote (CCPI, CoCreative Process® Inquiry) vahvistaa yhdessä ajattelua. Hyväksyvä ja arvostava suhtautuminen luo tilaa luovuudelle, yhdessä kasvuun ja uudistumiseen. Työarjessa yhdessä ajattelu osallistaa, vahvistaa ja sitouttaa. 

Logoterapian filosofia – työn merkitysten ja oman ainutkertaisuuden oivaltaminen edistää arvoihin perustuvia vastuullisia valintoja.

Toiminnalliset menetelmät kuten NLP, Neuro Linquistic Programming, jouduttavat syvien oivalluksien syntymistä erilaisin harjoituksin.  Narratiivisuus, omien ja kollegoiden erilaisten tarinoiden kuuleminen avartaa ja antaa laajempaa kuvaa työarjen todellisuudesta. ”Totuuksia” on yhtä monta kuin läsnäolijoitakin.  

Urakatsaus ja uraohjaus (outplacement) kirkastaa osaajaidentiteettiä, tavoitteita ja vahvistaa mahdollisuuksien näkemistä jatkuvasti kehittyvissä työyhteisöissä. Oman kehittymisen suunnan tarkistaminen motivoi ja on etu myös työnantajalle. Joskus oma ura löytyy toisaalta: työnhaun keinojen tuntemus ja viimeistellyt työnhaun dokumentit nopeuttavat onnistumisia ja uudelle uralle astumista. Muutos on aina myös mahdollisuus. 

Heart IQ™ taidot lisäävät itsetuntemusta, sisäistä selkeyttä ja helpottavat vuorovaikutusta. ”Sinä olet ovelasti naamioitu minä”, kun tunnet itsesi, tunnet paremmin myös muut. Ihmiset ovat yhtäaikaa ainutkertaisia ja niin samankaltaisia.

[email protected] kirkastaa omia arvoja ja tavoitteita vastaavaa elämää, työtä ja liiketoimintaa. Rakennamme kestävää hyvinvointia yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Olemme oman ja yhteisen todellisuuden tietoisia kanssaluojia. Mikä Sinua kutsuu?  Mikä on lahjasi maailmalle?

Päivi Saarela, kokenut ratkaisukeskeinen valmentaja sparraa yksilöä, ryhmää tai työyhteisöä oppimisprosessissa, jonka avulla edistetään yhteistoimintaa, ammatillisia valmiuksia ja henkilökohtaista kasvua. Ota yhteyttä, niin keskustellaan teidän tavoitteisiin sopivista ratkaisuista.

Näkökulmia itsetuntemukseen
Sisäinen johtajuus

valmentaja

Päivi Saarela

näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Hyvinvoiva henkilöstö vie menestykseen. Luottamuksen ja arvostuksen lisääntyminen  vahvistaa yhteishenkeä  ja työyhteisön hyvää ilmapiiriä -ja ne näkyvät tuloksissa.  

Ihminen on kokonaisuus. Osaa itsestään ei voi jättää hattuhyllylle töihin tullessaan. Jokainen itse on oman elämänsä paras asiantuntija. Mitä hyvä elämä sinulle  tarkoittaa?”