Päivi Saarela

YHTEISTYÖN MAHDOLLISTAJA, johdon työnohjaaja & Coach, MENTAALIVALMENTAJA,

JOHTAMISEN JA TYÖYHTEISÖTAITOJEN KEHITTÄJÄ

Toimin oppaana mielentaitoihin, vuorovaikutuksen ja kohtaamisten voimaan. Autan johtajia, asiantuntijoita ja tiimejä luomaan siltoja, jotka vahvistavat yhteistyötä erilaisten ihmisten välillä. Yhdessä mahdollisuudet moninkertaistuvat. 

Itsetuntemus ja itsensä johtaminen ovat pääomaa jatkuvasti muuttuvassa työarjessa. Toimin valmennettavilleni kehittymisen peilinä ja suurennuslasina, sillä itselleen on helposti sokea. Rohkeus kuulla sisintään ja valintojen tekeminen sen mukaisesti tuo tyytyväisyyttä, jota rahallakaan ei saa.  

Kokemuksestani:

INNOSTAVA JOHTAJUUS
Olen saanut käytännössä oppia luottamuksen, erilaisuuden arvostamisen ja luovien kokeilujen merkityksen työyhteisön voimanlähteenä.  ”Ajattelemme eri tavalla, mutta meillä on sama päämäärä. Anna palaa!” on ehkä innostavin lause mitä minulle on työntekijänä sanottu. Olen saanut nauttia innostuksesta yhdessä upeiden kollegoiden kanssa. 

Eri näkökulmista katsottunaAinoa muuttuva asia on mahdollisuudet sama asia näyttää toiselta. Keskustelut avaavat uuteen yhteisymmärrykseen. Aiempi kokemukseni johtoryhmien jäsenenä ja luottamushenkilönä antaa konkretiaa johtajuus- ja yhteistyöhaasteisiin.  Kehittämisen ja kouluttamisen parissa olen työskennellyt yli 25 vuotta (Outokumpu, Ericsson, Heijaste).  Asiakkaita, joita olen valmentanut  

JOHTOTÄHTI KIRKKAANA ETEENPÄIN
Oman osaamisen ja oppimistavoitteiden kirkastaminen helpottaa valintoja jatkuvassa kehityksessä. Olen kokenut ja valmentanut erilaisia muutoksia, organisaatiomuutoksia ja tiimien yhdistymisiä. Henkilökohtaisia muutoksia tuen uraohjauksien avulla. Työyhteisön urakatsaukset osallistavat ja innostavat henkilöstöä yhteiseen tulevaan. Omien osaamisten näkyväksi tekeminen ja jakaminen ryhmässä voimaannuttaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Omakohtainen kokemukseni uudelleen aloittamisesta auttaa ymmärtämään tunteiden ristiaallokkoa muutoksissa. Irtisanouduin vakituisesta työpaikastani ja jäin ns. tyhjän päälle, kun valitsin vaihtaa työurani suuntaa. Tunteet ovat pinnalla erityisesti silloin, kun muutos tulee ulkoapäin esimerkiksi yt-tilanteen seurauksena.

MONIMUOTOINEN TODELLISUUS
Valmentajana olen sillanrakentaja erilaisten ihmisten, näkökulmien ja asioiden välillä. Tunteet ovat läsnä kaikessa, mitä teemme. Sujuva yhteistyö on usein pienestä kiinni. Jokainen meistä tulkitsee tilanteita omista lähtökohdistaan käsin. Moni jumittava asia ratkeaa, kun maltamme kysyä ja kuunnella toisiamme. 

IHMINEN JA HYVINVOINTI EDELLÄ 
Vahvistan itsetuntemuksen, vuorovaikutuksen ja mielentaitojen voimaan.  Koen onnistuneeni, kun valmennettavat

oivaltavat jotain itselleen merkittävää.

Minua luonnehditaan työelämän kuiskaajaksi, yhteistyön mahdollistajaksi ja voimavaraajaksi. Saan yleensä tiimit katsomaan yhteiseen tulevaan ja mahdollisuuksiin. Oman paikkansa ja motivaation löytäminen yhä uudelleen on jatkuvissa muutoksissa tärkeää. Palautteet kertovat, että onnistun tuomaan uusia näkökulmia, yhteistä suuntaa ja parempaa yhteisymmärrystä työyhteisöihin. Erilaisuudesta tulee yhdistävä rikkaus, kun opimme suhtautumaan toisiimme arvostavalla uteliaisuudella ja mahdollisuutena oppia.  

IHMINEN ON AINUTKERTAINEN KOKONAISUUS
Valmentajana huomioin ihmisen kokonaisvaltaisesti. Elämäntilanne ja työelämänkaaren vaihe vaikuttavat aina valintoihin. Energinen hyvinvoiva henkilöstö puhaltaa yhteen hiileen, kaikkien parhaaksi. Valmentajana tehtäväni on tehdä itsestäni tarpeeton valmennettavilleni.

Yhdessä olemme aina enemmän.

     Päivi Saarela

"Kerrankin ihminen edellä coachausta"

Asiakaspalautetta Päivin työskentelyotteesta:

"Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”
”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”
”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”
Item #4
Päivi on aito, lämmin ja rehellinen sekä erittäin hyvä kohtaamaan ihmiset ja luomaan luottamuksen ilmapiirin. Hänellä on monipuolista osaamista ja laaja kokemus valmentajana. Päivi osaa kuunnella ja aistia tilannetta ja löytää oikean etenemistavan kulloiseenkin tilanteeseen.
Click Here

VIRTAA JA VIRIKKEITÄ oppimisella, "Life Long learner" Päivi

Opiskeluista esimerkkinä:

 • WellnessPro tuotekehittäjän tutkinto, 2018
 • Mental Trainer, 2016
 • Luontoyhteys ohjaaja, 2015
 • Yhdessä luomisen mahdollistaja, Co-Creative coach, 2014
 • Heart IQ Mastery, 2013
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 2013
 • Associate in Logotherapy, 2010
 • NLP Master Practitioner, 2009
 • Johdon ja esimiesten työnohjaaja, 2006

Työkokemus:

 • Heijaste, yrittäjä 2007 –
 • Suomen Ericsson, 1990 – 2006
 • Outokumpu Oy, 1982 – 1990

Luottamustoimet:

 • Ratkes ry:n hallituksen varajäsen, 2012 – 2013 
 • Suomen Ericsson, hallintoedustaja, 2002 – 2006:  johtoryhmä  ja tutkimus- ja tuotekehitysyksikön johtoryhmä

Kokemusvuodet valmentajana ja aiempi palkkatyö kansainvälisten organisaatioiden eri tasoilla antavat konkretiaa ja monipuolisia näkökulmia valmennuksiini.

Heijasteella on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus  v. 2020-21.

MONIPUOLISET MENETELMÄT "Teen sitä mikä palvelee ryhmäN tavoitetta"

Menetelmät ja keinot ovat apuvälineitä tavoitteisiin etenemisessä, joita käytän silloin kun ne palvelevat tarkoitusta. Erilaiset ryhmät vaativat erilaista otetta ja valitsen ryhmän mukaan tavoitteisiin vievät menetelmät. Ratkaisukeskeisyys, yhdessä ajatteluttamisentaidot ja mentaalivalmennus ovat osa kiinteä osa työskentelyäni. 

Oppiminen on aina innostanut minua ja osaamistani olen kasvattanut monin tavoin. Esimerkiksi;

Mentaalivalmennus, mielentaidot ja omien ajattelumallien tuntemus (uskomukset, arvot) ovat oikotie uudistumiseen, valintoihin, tyytyväisyyteen ja itselleen merkittävien tavoitteiden saavuttamiseen. Itsetuntemus on iso lahja itsellesi. Se vahvistaa, mutta se vaatii rohkeutta rehellisesti katsoa peiliin. Coaching lyhentää ja tehostaa matkaa merkittävästi, sillä itseään on vaikea nähdä ilman apua.

Tietoisuustaidot, pysähtyminen itsensä, tuntemuksiensa ja ajattelunsa ääreen, antaa konkreettista pohjaa eteenpäin. Olet oman elämäsi asiantuntija ja valinnat ovat Sinun. Valitsematta jättäminen on myös valinta.
Palautumisen ja rentoutumisen taidot tukevat jaksamista ja energistä työvirettä.  Omien rajojen tuntemus on tärkeää.

Yhdessä luomisen työskentelyote (CCPI, CoCreative Process® Inquiry) vahvistaa yhdessä ajattelua. Hyväksyvä ja arvostava suhtautuminen luo tilaa luovuudelle, yhdessä kasvuun ja uudistumiseen. Työarjessa yhdessä ajattelu osallistaa, vahvistaa ja sitouttaa. 

Logoterapian filosofia – työn merkitysten ja oman ainutkertaisuuden oivaltaminen edistää arvoihin perustuvia vastuullisia valintoja.

Toiminnalliset menetelmät kuten NLP, Neuro Linquistic Programming, jouduttavat syvien oivalluksien syntymistä erilaisin harjoituksin.  Narratiivisuus, omien ja kollegoiden erilaisten tarinoiden kuuleminen avartaa ja antaa laajempaa kuvaa työarjen todellisuudesta. ”Totuuksia” on yhtä monta kuin läsnäolijoitakin.  

Urakatsaus ja uraohjaus (outplacement) kirkastaa osaajaidentiteettiä, tavoitteita ja vahvistaa mahdollisuuksien näkemistä jatkuvasti kehittyvissä työyhteisöissä. Oman kehittymisen suunnan tarkistaminen motivoi ja on etu myös työnantajalle. Joskus oma ura löytyy toisaalta: työnhaun keinojen tuntemus ja viimeistellyt työnhaun dokumentit nopeuttavat onnistumisia ja uudelle uralle astumista. Muutos on aina myös mahdollisuus. 

Heart IQ™ taidot lisäävät itsetuntemusta, sisäistä selkeyttä ja helpottavat vuorovaikutusta. ”Sinä olet ovelasti naamioitu minä”, kun tunnet itsesi, tunnet paremmin myös muut. Ihmiset ovat yhtäaikaa ainutkertaisia ja niin samankaltaisia.

[email protected] kirkastaa omia arvoja ja tavoitteita vastaavaa elämää, työtä ja liiketoimintaa. Rakennamme kestävää hyvinvointia yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Olemme oman ja yhteisen todellisuuden tietoisia kanssaluojia. Mikä Sinua kutsuu?  Mikä on lahjasi maailmalle?

Päivi Saarela, kokenut ratkaisukeskeinen valmentaja sparraa yksilöä, ryhmää tai työyhteisöä oppimisprosessissa, jonka avulla edistetään yhteistoimintaa, ammatillisia valmiuksia ja henkilökohtaista kasvua. Ota yhteyttä, niin keskustellaan teidän tavoitteisiin sopivista ratkaisuista.

Näkökulmia itsetuntemukseen
Sisäinen johtajuus

valmentaja

Päivi Saarela

näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Hyvinvoiva henkilöstö vie menestykseen. Luottamuksen ja arvostuksen lisääntyminen  vahvistaa yhteishenkeä  ja työyhteisön hyvää ilmapiiriä -ja ne näkyvät tuloksissa.  

Ihminen on kokonaisuus. Osaa itsestään ei voi jättää hattuhyllylle töihin tullessaan. Jokainen itse on oman elämänsä paras asiantuntija. Mitä hyvä elämä sinulle  tarkoittaa?”