Työnohjaus ja Coaching

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot ja yhdessä ajatteluN VOIMAA

YHDESSÄ AJATTELEN TAVOITTEISIIN

Sujuvaa yhteistyötä, vuorovaikutusta ja yhdessä kehittymistä coachingin ja työnohjauksen avulla. Tilanteen kohtaaminen sellaisena kuin se koetaan sisältää ratkaisun avaimet. Erilaisten näkökulmien kuuleminen rakentaa yhteistä kokemusta ja auttaa oivaltamaan oman toiminnan merkitystä. Yhdessä ajattelu tekee tilaa moniäänisyydelle, innostaa ja virittää mahdollisuuksiin. Yhdessä olemme enemmän.

Millaista energiaa tuot työyhteisöön?

Itsensä johtaminen ja kollegoiden ymmärtäminen syvenevät tuntemuksia ja toimintaa ohjaavaa ajattelua tarkastelemalla. Omien ja yhteisten rutiinien, uskomusten ja arvojen tunnistaminen on perusta toiminnan kehittämiseen. Vuorovaikutuksen haasteiden tiedostaminen sekä monipuoliset ajattelu- ja tietoisuustaitoja kehittävät teemat vahvistavat oivaltamista ja uudistumista.

selkeät tavoitteet vauhdittavat kasvuun

Perinteinen työnohjaus vai tehostettu?  Tavoitetta tukeva valmennusosa vahvistaa työnohjauksen tuloksia. Yhteinen pohja keskusteluun lisää oivaltamista ja yhteisymmärryksen syntymistä. 

Coaching, työnohjaus, valmennus ja yhdistelmät

Palaute:  ”Jokainen kerta on antanut itselleni pohdittavaa omassa työminässä sekä ihan henkilökohtaisessa minässä. Olet ollut läsnä ja kuunnellut meidän tarpeita, silloin kun kaikki on tuntunut ylitsepääsemättömältä. Olet antanut meidän hetken vatvoa sitä ja tämän jälkeen hakea kannustusta miten tämän tunteen pääsee kääntämään paremmaksi.”

Haluatko kuulla lisää ratkaisukeskeisestä työotteestani ja saavutetuista tuloksista?  Ota yhteyttä.

LÄHITAPAAMISIA ja ETÄOHJAUKSIA, myös ULKONA

"Avoin ja kaikki huomioiva ote"

Palautetta ryhmävalmennuksista:

Mahtavaa saada avautua ja avoimesti sekä rehellisesti pystyä keskustelemaan vaikeimmistakin asioista. Antaa paljon työssä jaksamiseen.
Annat kaikille hyvin puheenvuoron, otat hyvin erilaisia näkökantoja huomioon, löydät uusia ajattelutapoja.
Henkilökunnan palaute ryhmätyönohjauksesta, valmennuksesta ja ohjaajasta on ollut hyvin myönteistä. Koen, että Päivi Saarelan tuottamilla palveluilla on ollut erittäin merkityksellinen rooli kummankin organisaation onnistuneen muutoksen toteutuksessa.
Parasta oli ajankohtaisten asioiden ja ongelmien purkaminen sekä uudet näkökannat asioihin ja että sai puhua avoimesti kaikesta. Työkaverien kokemusten ja ajattelun kuuleminen toi perspektiiviä omaan työhön ja ajatteluun.
Avoimuus ryhmässä. Hyvien asioiden painottaminen, niiden esille tuominen. Kaikki ryhmässä olijat pääsivät kertomaan tuntemuksistaan

esimiehet, ASIANTUNTIJAT, avainhenkilöt

Yksilöohjaus uudistaa ja vahvistaa

LÄHI- ja ETÄTAPAAMISIA VIRTUAALISESTI ja PUHELIMITSE
Millaiseksi (itsesi) johtajaksi haluat kehittyä? Tutkimme tapaasi johtaa moninaisia ihmisiä jatkuvissa muutoksissa. Itsetuntemuksesi ja ihmisymmärryksesi kasvavat. Opit valitsemaan tavoitteisiin johtavia keinoja erilaissa ja yllättävissäkin tilanteissa. Itsen peilaaminen ammattilaisen kanssa vauhdittaa kehittymistäsi.
Lue lisää johtamisen valmennuksista täältä

YHDISTÄ VALMENNUS ja työnohjaus

Yhdessä eteenpäin - valmennus yhdistää ja sisältää työnohjauksen edut

Uutta puhtia työnohjauksiin saadaan yhdistämällä  valmennusta, uutta tietoa ja alustuksia. Valmennus tuo yhteisen pohjan ja uusia näkökulmia keskustelulle, jotka nopeuttavat  yhteisymmärryksen syntymistä.

Tuon uutta ryhmän tarpeita palvelevaa tietoa sekä otan kitkaa aiheuttavia teemoja keskusteluun ensin neutraalisti valmennuksen avulla. Se helpottaa ryhmän oman asian yhdessä tarkastelua.  Yhdessä oppiminen vahvistaa dialogia ja yhdessä oivaltamista.

Yhdessä eteenpäin valmennukset  räätälöidään jokaisen ryhmän tarpeiden mukaan. Lue lisää täältä

Yhdessä eteenpäin -valmennuksen kesto on tyypillisesti on 6-12 kertaa 2 tuntia. Ajallinen jatkumo vahvistaa uudistumista ja oivaltamista. Muuttuminen, uusien käytäntöjen juurtuminen arkeen tarvitsee seurantaa ja aikaa. 

ETÄcoachausta missä vaan joustavalla aikataululla

Johtolinja™ -coaching säästää aikaa, rahaa ja mielipahaa

Intensiivistä, tehokasta ja helppo järjestää missä vaan netti tai puhelin toimii.

Etäcoaching virtuaalisesti  tai puhelimitse on joustava, tehokas ja kätevä johtamisen apuväline. Ajattelu avartuu ja oivalluksia syntyy eri näkökulmia tarkastelemalla.  Itsen, toisen ja kokonaistilanteen ymmärrys lisääntyy ja ratkaisut hahmottuvat ratkaisukeskeisen lähestymisen avulla.  ”Moni valmennettavani on yllättynyt puhelinvalmennuksen tehokkuudesta”, sanoo Päivi Saarela 10 vuoden etäcoaching kokemuksella. 

Johtolinja vahvistaa, auttaa jaksamaan ja vapauttaa energiaa oleelliseen. 

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

Coachin vastaanotto työpaikallasi

Coach-on-Site™

Coach-on-Site™coach työpaikallesi (yhteis)työssä ja vuorovaikutuksessa kehittymiseen, palautumiseen ja ajattelun jumeihin matalalla kynnyksellä.  Omat rajat, aikapaineet, jaksaminen, vuorovaikutus yms työarjen tilanteiden läpikäyminen selkeyttää ja antaa voimavaroja. Jokainen tarvitsee peiliä ajattelulleen.   

Coach-on-Site™ näkökulmia johtamiseen, itsensä johtamiseen ja työarjen haasteisiin
Coach-on-Site™  huomioi ihmisen kokonaisuutena:  elämäntilanne, toiveet ja tavoitteet työssä ja arjessa. Itsetuntemus kohenee, onnistuneet valinnat, työtyytyväisyys ja hallinnan tunne lisääntyvät.  Kantava uudistuminen lähtee henkilöstä itsestään.

Coach-on-Site™ – jaksamista työpaineita purkamalla 
Stressi vähenee, palautuminen vahvistuu ja energiaa vapautuu uuteen, kun tottumukset ja ajattelumallit, jotka eivät enää palvele ohittuvat.  Mielenkuorman keveneminen vähentää myös uupumuksesta johtuvia sairaspäiviä.  Energiaa vapautuu toimintaan.

Valmentajan vastaanotto päiväksi taloon: luottamuksellisuus ja helposti saatavilla  
60-90 min/hlö/coaching, 2-5 hlöä/pv

Valmentaja ohjaa erilaisten mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen äärelle. Oman elämän valitsijana oleminen ja onnistuneet valinnat helpottuvat, kun vaihtoehdot tulevat näkyviin.

Coach-on-Site™ vahvistaa yksilöä, työyhteisön yhteistoimintaa ja yrityksen kilpailukykyä.
Mielen hälyn rauhoittuminen lisää keskittymiskykyä, toisten ymmärtämistä ja työtehoa. Ajattelun selkeytyminen helpottaa ja vaikuttaa ennalta ehkäisevästi myös sairaspäivien määrään.

Päivi Saarela kuuluu Coach-on-Site™ valmentajaverkostoon.  Yhdessä toteutamme suurempiakin projekteja. Kerron mielelläni kokemuksista. Ota yhteyttä!

valmentaja

Päivi Saarela

kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

Kohtaamistaitojen ja aidon myönteisyyden kasvattaminen on missioni. Omien ajattelu- ja toimintamallien tunteminen on avain kehittymiseen. Voimme muuttaa vain itseämme.  Itsen peilaaminen valmennuksessa vauhdittaa kehittymiseen. Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Monipuolinen kokemukseni yrittäjänä ja palkkatyössä mm. johtoryhmissä ja luottamushenkilönä tuovat näkökulmia ja konkretiaa valmennuksiini.