Työnohjaus ja Coaching

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot ja yhdessä luominen tuovat tuloksia

Luovuus ja innostus kasvavat yhdessä AJATELLEN.

Työnohjaus ja coaching tehostavat tavoitteellista ammatillista kehittymistä, yhteistyötä ja sujuvaa vuorovaikutusta. Uudet näkökulmat avartavat ja lisäävät kokonaisuuden, yhteisten tavoitteiden ja oman toiminnan vaikutusten ymmärtämistä.  Luovuus ja innostus kasvavat, kun yhdessä tarkastellaan tavoitteita, toimintaa ja mahdollisuuksia. 

Jokainen meistä on vastuussa itsestään, tekemistään ja tekemättä jättämisistään.

Itsetuntemus syvenee toimintaa ohjaavaa ajattelua ja tuntemuksia tarkastelemalla (tottumukset, uskomukset, arvot). Monipuoliset menetelmät ja mielentaitoja (ajattelu- ja tietoisuustaitoja) lisäävät keinot vahvistavat oivaltamista ja uudistumista. 

Tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin keskittyminen motivoi ja vauhdittaa eteenpäin.

esimiehet, ASIANTUNTIJAT, avainhenkilöt

Yksilöohjaus vahvistaa tavoitteisiin etenemistä

Kehittymisesi vauhdittuu, kun valitset millaiseksi osaajaksi, ammattilaiseksi ja (itsesi) johtajaksi haluat kehittyä. Hyvä itsetuntemus, omien toiminta- ja reagointimallien tunteminen auttaa tuntemusten hallinnassa ja opit toimimaan rakentavasti eri tilanteissa. Lue lisää johdon valmennuksista 

tiimiT, RYhmät, TYÖYHTEISÖT

Yhdessä ajatellen oivalluksiin ja sujuvaan yhteistyöhön

Kokonaisuuden sekä toiminnan rajapintojen ymmärrys vahvistuvat. Oma  toiminta osana yhteisten tavoitteiden saavuttamista lisää työn merkityksen tuntua. Henkilöstön uudistumiskykyä vahvistamalla hyvä ilmapiirii ja työteho pysyvät paremmin yllä muutoksiin sisältyvästä epävarmuudesta huolimatta.  Tilanteiden ennakointi  tuo tasapainoa ja pienentää muutoksiin tarvittavaa aikaa ja  kustannuksia.   

RYHMÄT, työyhteisö

Valmennuksen ja työnohjauksen yhdistelmä vauhdittaa tuloksia

Ryhmien työnohjauksia tehostaa, kun yhdistetään valmennusosioita, uutta tietoa ja  alustuksia työnohjauksiin.  Yhdessä läpikäydyt teemat ja erilaiset näkökulmat tarjoavat uutta perspektiiviä käsiteltäviin asioihin.  Yhteinen pohja tasoittaa lähtötilannetta.  Se suuntaa dialogia sekä jouduttaa yhdessä oivaltamista ja yhteisymmärryksen syntymistä.

Teemat voidaan sopia etukäteen. Usein myös työnohjaaja-valmentajana valitsen ammattitaidollani teemoja, jotka tukevat juuri tämän ryhmän jaksamista ja tavoitteisiin etenemistä. Ryhmän tilanne määrittää mitä asioita  tuon ryhmälle.  Tyypillisiä teemoja ovat sujuva vuorovaikutus, palautuminen, rakentava palaute ja onnistumisten kulttuurin rakentaminen. Kysy lisää toteutuksista.

Valmennuksien kesto tyypillisesti on 6-12 kertaa 1,5 -2 tuntia/kerta.

Oivaltaminen tapahtuu usein hetkessä. Uudistuminen, uusien käytäntöjen juurtuminen arkeen vaatii kuitenkin aikaa. Prosessin kesto vahvistaa sitä.

Tehokasta coachausta missä ja milloin haluat

Johtolinja™ -etäcoaching säästää aikaa ja rahaa

Intensiivistä, tehokasta ja helppo järjestää missä ja milloin vain.

Puhelinvalmennus on joustava, tehokas ja kätevä johtamisen apuväline. Ajattelu avartuu eri näkökulmia tarkastelemalla.  Itsen, toisen ja tilanteen ymmärrys lisääntyy mahdollisuuksia painottavan ratkaisukeskeisen lähestymisen avulla.  ”Kokemuksesta tiedän monien valmennettavien yllättyneen puhelinvalmennuksen tehokkuudesta.”, sanoo Päivi Saarela vuosien kokemuksella. 

Johtolinja sopii kehittymiseen ja erilaisiin muutoskohtiin, uraohjauksiin ja solmukohtien avaamiseen.

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

Coachin vastaanotto työpaikallasi

Coach-on-Site™

Coach-on-Site™ – työssä kehittymiseen, huoliin ja ajattelun jumeihin matalalla kynnyksellä.  Omat rajat, aikapaineet, jaksaminen, vuorovaikutus yms työarjen tilanteiden läpikäyminen selkeyttää ja antaa voimavaroja. Jokainen tarvitsee välillä peilata ajatteluaan.

Coach-on-Site™ näkökulmia johtamiseen, itsensä johtamiseen ja työarjen haasteisiin
Coach-on-Site™  huomioi ihmisen kokonaisuutena:  elämäntilanne, toiveet ja tavoitteet työssä ja arjessa. Itsetuntemus kohenee, onnistuneet valinnat, työtyytyväisyys ja hallinnan tunne lisääntyvät.  Kantava uudistuminen lähtee henkilöstä itsestään.

Coach-on-Site™ – jaksamista työpaineita purkamalla 
Stressi vähenee, palautuminen vahvistuu ja energiaa vapautuu uuteen, kun tottumukset ja ajattelumallit, jotka eivät enää palvele ohittuvat.  Mielenkuorman keveneminen vähentää myös uupumuksesta johtuvia sairaspäiviä.  Energiaa vapautuu toimintaan.

Valmentajan vastaanotto päiväksi taloon: luottamuksellisuus ja helposti saatavilla  
60-90 min/hlö/coaching, 2-5 hlöä/pv

Valmentaja ohjaa erilaisten mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen äärelle. Oman elämän valitsijana oleminen ja onnistuneet valinnat helpottuvat, kun vaihtoehdot tulevat näkyviin.

Coach-on-Site™ vahvistaa yksilöä, työyhteisön yhteistoimintaa ja yrityksen kilpailukykyä.
Mielen hälyn rauhoittuminen lisää keskittymiskykyä, toisten ymmärtämistä ja työtehoa. Ajattelun selkeytyminen helpottaa ja vaikuttaa ennalta ehkäisevästi myös sairaspäivien määrään.

Päivi Saarela kuuluu Coach-on-Site™ valmentajaverkostoon.  Yhdessä toteutamme suurempiakin projekteja. Kerron mielelläni kokemuksista. Ota yhteyttä!

valmentaja

Päivi Saarela

kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

Kohtaamistaitojen ja realistisen myönteisyyden kasvattaminen on missioni. Omien ajattelu- ja toimintamallien tunnistaminen on avain kehittymiseen. Voimme muuttaa vain itseämme. Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin. Itsen peilaaminen valmennuksessa vauhdittaa kehittymistä.

Monipuolinen kokemukseni yrittäjänä ja palkkatyössä mm. johtoryhmissä ja luottamushenkilönä antavat näkökulmia ja konkretiaa valmennuksiini.