Työnohjaus ja Coaching

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot ja yhdessä ajattelu vievät tuloksiin

Kehitä yhdessä ajattelun ja toiminnan taitoja

Työnohjaus ja coaching vahvistavat tavoitteellista ammattilaisena kehittymistä, yhteistyötaitoja ja sujuvaa vuorovaikutusta. Uudet näkökulmat kirkastavat yhteisten tavoitteiden, kokonaisuuden ja oman toiminnan vaikutusten ymmärtämistä. Innostus ruokkii luovuutta, kun yhdessä tutkitaan mahdollisuuksia ja tulevaa toimintaa. 

Vastuu itsestä, tekemisistä ja tekemättä jättämisistä

Itsetuntemus ja kollegoiden tunteminen syvenee toimintaa ohjaavaa ajattelua ja tuntemuksia tarkastelemalla. Rutiinien, tottumusten, uskomusten ja arvojen tunnistaminen on perusta toiminnan kehittämiseen. Ajattelu- ja tietoisuustaidot sekä monipuoliset menetelmät vahvistavat oivaltamiseen ja uudistumiseen.

selkeät omat ja yhteiset tavoitteet vauhdittavat kasvuun

Coaching, työnohjaus, valmennus ja yhdistelmät Päivin työskentelyote vahvistaa jaksamista, läsnäoloa ja voimavaroja. Yhdistetty valmennusosio ja käytännön harjoitukset tehostavat tuloksia. Kysy lisää.

esimiehet, ASIANTUNTIJAT, avainhenkilöt - lähi ja etäohjauksia

Yksilöohjaus uudistaa ja vahvistaa

Kun tietoisesti valitset millainen ammattilainen ja (itsesi) johtaja haluat olla vauhdittuu kehityksesi. Hyvä itsetuntemus, omien toiminta- ja reagointimallien peilaaminen vahvistaa niiden  hallinnassa ja valinnassa. Opit toimimaan rakentavasti eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Lue  lisää johtamisen valmennuksista täältä

etäcoaching Johtolinja Johtolinja™-etäcoaching virtuaalisesti tai puhelimitse 
on tehokas ja joustava vaihtoehto, joka vapauttaa Sinut tietokoneen edestä vaikka kävelylle. Toimii missä vaan on rauhallinen paikka keskittyä. ”Moni valmennettava on yllättynyt puhelinvalmennuksen tehokkuudesta”, sanoo Päivi Saarela 10 vuoden etäcoaching kokemuksella.  Joustava  aikataulu: kysy ilta-aikoja.     

Lue lisää 

tiimiT, RYhmät, TYÖYHTEISÖT Työnohjaus ja coaching

Yhdessä oivalluksiin ja yhteisymmärrykseen

Kun kokonaiskuva, yhteinen ymmärrys toiminnasta ja oman työn merkityksestä kasvavat tulee yhteistyöstä tehokkaampaa. Investointi henkilöstön uudistumiskykyyn ja yhteishenkeen pitää yllä hyvää ilmapiiriä ja työtehoa muuttuvassa työyhteisössä. Voimavarojen ja jaksamisen tukeminen vähentää sairaspäivistä aiheutuvia harmeja ja kustannuksia. Ennakointi on aina edullisempaa. 

YHDISTÄ VALMENNUS ja työnohjaus

Yhdessä eteenpäin - valmennus- ja työnohjausohjelmalla tuloksiin

Uudistumiseen tehokas valmennus- ja työnohjausohjelma Yhdessä eteenpäinTuloksia tehostaa, kun yhdistetään  uutta tietoa, harjoituksia ja jaksamista lisääviä tietoisuustaitoja työnohjauksiin.  Yhdessä läpikäydyt teemat ja erilaiset näkökulmat tarjoavat uutta perspektiiviä käsiteltäviin asioihin.   Valmennusosio suuntaa dialogia sekä jouduttaa yhdessä oivaltamista ja yhteisymmärryksen syntymistä. 

Yhdessä eteenpäin valmennus- ja työnohjausohjelman teemat räätälöin  jokaisen ryhmän tarpeisiin.   Valitsen teemoja, jotka tukevat ryhmän tavoitteita, toiveita, yhteishenkeä ja jaksamista.     Tyypillisiä teemoja ovat sujuva vuorovaikutus, palautuminen, rakentava palaute ja onnistumisten kulttuurin rakentaminen. Kysy lisää toteutuksista..

YHDISTÄ VALMENNUS ja työnohjaus RÄÄTÄLÖIDYSTI

Yhdessä eteenpäin - valmennus- ja työnohjausohjelma vauhdittaa tuloksiin -

Ryhmien työnohjauksia tehostaa, kun yhdistetään valmennusosioita, uutta tietoa ja  alustuksia työnohjauksiin.  Yhdessä läpikäydyt teemat ja erilaiset näkökulmat tarjoavat uutta perspektiiviä käsiteltäviin asioihin.  Yhteinen pohja tasoittaa lähtötilannetta.  Se suuntaa dialogia sekä jouduttaa yhdessä oivaltamista ja yhteisymmärryksen syntymistä.

Yhdessä eteenpäin valmennus- ja työnohjausohjelman teemat valitaan räätälöidään  prosessin kuluessa  Usein myös työnohjaaja-valmentajana valitsen ammattitaidollani teemoja, jotka tukevat juuri tämän ryhmän jaksamista ja tavoitteisiin etenemistä. Ryhmän tilanne määrittää mitä asioita  tuon ryhmälle.  Tyypillisiä teemoja ovat sujuva vuorovaikutus, palautuminen, rakentava palaute ja onnistumisten kulttuurin rakentaminen. Kysy lisää toteutuksista.

Valmennuksien kesto tyypillisesti on 6-12 kertaa 1,5 -2 tuntia/kerta.

Oivaltaminen tapahtuu usein hetkessä. Uudistuminen, uusien käytäntöjen juurtuminen arkeen vaatii kuitenkin aikaa. Prosessin kesto vahvistaa sitä.

ETÄcoachausta missä vaan joustavalla aikataululla

Johtolinja™ -etäcoaching säästää aikaa ja rahaa

Intensiivistä, tehokasta ja helppo järjestää missä ja milloin vain.

Etäcoaching virtuaalisesti  tai puhelimitse on joustava, tehokas ja kätevä johtamisen apuväline. Ajattelu avartuu ja oivalluksia syntyy eri näkökulmia tarkastelemalla.  Itsen, toisen ja kokonaistilanteen ymmärrys lisääntyy ja ratkaisut hahmottuvat ratkaisukeskeisen lähestymisen avulla.  ”Moni valmennettava on yllättynyt puhelinvalmennuksen tehokkuudesta”, sanoo Päivi Saarela 10 vuoden etäcoaching kokemuksella. 

Johtolinja uudistaa  ja sopii kehittyvään työhön, muutoksiin, uraohjauksiin ja solmukohtien avaamiseen.

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

Coachin vastaanotto työpaikallasi

Coach-on-Site™

Coach-on-Site™ – työssä kehittymiseen, huoliin ja ajattelun jumeihin matalalla kynnyksellä.  Omat rajat, aikapaineet, jaksaminen, vuorovaikutus yms työarjen tilanteiden läpikäyminen selkeyttää ja antaa voimavaroja. Jokainen tarvitsee välillä peilata ajatteluaan.

Coach-on-Site™ näkökulmia johtamiseen, itsensä johtamiseen ja työarjen haasteisiin
Coach-on-Site™  huomioi ihmisen kokonaisuutena:  elämäntilanne, toiveet ja tavoitteet työssä ja arjessa. Itsetuntemus kohenee, onnistuneet valinnat, työtyytyväisyys ja hallinnan tunne lisääntyvät.  Kantava uudistuminen lähtee henkilöstä itsestään.

Coach-on-Site™ – jaksamista työpaineita purkamalla 
Stressi vähenee, palautuminen vahvistuu ja energiaa vapautuu uuteen, kun tottumukset ja ajattelumallit, jotka eivät enää palvele ohittuvat.  Mielenkuorman keveneminen vähentää myös uupumuksesta johtuvia sairaspäiviä.  Energiaa vapautuu toimintaan.

Valmentajan vastaanotto päiväksi taloon: luottamuksellisuus ja helposti saatavilla  
60-90 min/hlö/coaching, 2-5 hlöä/pv

Valmentaja ohjaa erilaisten mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen äärelle. Oman elämän valitsijana oleminen ja onnistuneet valinnat helpottuvat, kun vaihtoehdot tulevat näkyviin.

Coach-on-Site™ vahvistaa yksilöä, työyhteisön yhteistoimintaa ja yrityksen kilpailukykyä.
Mielen hälyn rauhoittuminen lisää keskittymiskykyä, toisten ymmärtämistä ja työtehoa. Ajattelun selkeytyminen helpottaa ja vaikuttaa ennalta ehkäisevästi myös sairaspäivien määrään.

Päivi Saarela kuuluu Coach-on-Site™ valmentajaverkostoon.  Yhdessä toteutamme suurempiakin projekteja. Kerron mielelläni kokemuksista. Ota yhteyttä!

valmentaja

Päivi Saarela

kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

Kohtaamistaitojen ja realistisen myönteisyyden kasvattaminen on missioni. Omien ajattelu- ja toimintamallien tunnistaminen on avain kehittymiseen. Voimme muuttaa vain itseämme. Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin. Itsen peilaaminen valmennuksessa vauhdittaa kehittymistä.

Monipuolinen kokemukseni yrittäjänä ja palkkatyössä mm. johtoryhmissä ja luottamushenkilönä antavat näkökulmia ja konkretiaa valmennuksiini.