Työnohjaus ja Coaching

Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot ja yhdessä ajattelu

YHDESSÄ ONNISTUMISIIN yhdessä ajattelun avulla

Tavoitteellista kehittymistä, sujuvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta työnohjauksen ja coachingin avulla. Uudet näkökulmat kirkastavat tavoitteiden, kokonaisuuden ja oman toiminnan vaikutusten ymmärtämistä. Realistinen optimismi ja mahdollisuuksien tutkiminen yhdessä innostaa eteenpäin.

Millaista energiaa tuot työyhteisöön?

Itsetuntemus, vastuunotto itsestä  ja  kollegoiden tunteminen syvenevät toimintaa ohjaavaa ajattelua ja tuntemuksia tarkastelemalla. Omien ja yhteisten rutiinien, uskomusten ja arvojen tunnistaminen on perusta toiminnan kehittämiseen. Mielentaidot ja tietoisuustaidot sekä monipuoliset menetelmät vahvistavat oivaltamista ja uudistumista.

selkeät tavoitteet vauhdittavat kasvuun

Coaching, työnohjaus, valmennus ja yhdistelmät Sujuvaan yhteistyöhön, jaksamiseen ja mahdollisuuksiin suuntaavaa työnohjausta. Käytännön harjoituksia ja uutta yhteistä näkökulmaa valmennusosiosta.  Kysy lisää.

esimiehet, ASIANTUNTIJAT, avainhenkilöt

Yksilöohjaus uudistaa ja vahvistaa

KASVOTUSTEN, KÄVELLEN JA ETÄNÄ
Kun valitset millainen ammattilainen ja (itsesi) johtaja haluat olla vauhdittuu kehityksesi. Hyvä itsetuntemus, omien toiminta- ja reagointimallien peilaaminen vahvistaa erilaisiin tilanteisiin. Opit toimimaan rakentavasti erilaisten ihmisten kanssa yllättävissäkin tilanteissa. Lue lisää johtamisen valmennuksista täältä

etäcoaching Johtolinja Johtolinja™-etäcoaching virtuaalisesti tai puhelimitse
on tehokas ja joustava vaihtoehto, joka vapauttaa Sinut tietokoneen edestä vaikka kävelylle. Toimii siellä missä on rauhallinen paikka keskittyä. ”Moni valmennettava on yllättynyt puhelinvalmennuksen tehokkuudesta”, sanoo Päivi n. 10 vuoden etäcoaching kokemuksella.     

Lue lisää 

tiimiT, RYhmät, TYÖYHTEISÖT Työnohjaus ja coaching

Yhdessä oivalluksiin ja yhteisymmärrykseen

Kun kokonaiskuva, yhteinen ymmärrys toiminnasta ja oman työn merkityksestä kasvavat tulee yhteistyöstä tehokkaampaa. Investointi henkilöstön uudistumiskykyyn ja yhteishenkeen pitää yllä hyvää ilmapiiriä ja työtehoa muuttuvassa työyhteisössä. Voimavarojen ja jaksamisen tukeminen vähentää sairaspäivistä aiheutuvia harmeja ja kustannuksia. Ennakointi on aina edullisempaa. 

YHDISTÄ VALMENNUS ja työnohjaus

Yhdessä eteenpäin - valmennus- ja työnohjausohjelma

Uudistumiseen tehokas valmennus- ja työnohjausohjelma Yhdessä eteenpäinTuloksia tehostaa, kun yhdistetään uutta tietoa, harjoituksia ja jaksamista lisääviä tietoisuustaitoja työnohjauksiin.  Yhdessä läpikäydyt teemat ja erilaiset näkökulmat tarjoavat uutta perspektiiviä käsiteltäviin asioihin.   Valmennusosio suuntaa dialogia sekä jouduttaa yhdessä oivaltamista ja yhteisymmärryksen syntymistä. 

Yhdessä eteenpäin valmennus- ja työnohjausohjelman teemat räätälöin  jokaisen ryhmän tarpeisiin. Valitsen teemoja, jotka tukevat ryhmän tavoitteita, toiveita, yhteishenkeä ja jaksamista. Tyypillisiä teemoja ovat sujuva vuorovaikutus, palautuminen, rakentava palaute ja onnistumisten kulttuurin rakentaminen. Kysy lisää toteutuksista.

YHDISTÄ VALMENNUS ja työnohjaus RÄÄTÄLÖIDYSTI

Yhdessä eteenpäin - valmennus- ja työnohjausohjelma vauhdittaa tuloksiin -

Ryhmien työnohjauksia tehostaa, kun yhdistetään valmennus, uutta tietoa ja  alustuksia työnohjauksiin.  Yhdessä läpikäydyt teemat ja erilaiset näkökulmat tarjoavat uutta perspektiiviä käsiteltäviin asioihin.  Yhteinen pohja vahvistaa, suuntaa dialogia ja jouduttaa yhdessä oivaltamista ja yhteisymmärryksen kehittymistä.

Yhdessä eteenpäin valmennus- ja työnohjausohjelman teemat räätälöidään  jokaiselle ryhmälle. Tyypillisiä teemoja ovat sujuva vuorovaikutus, palautuminen, rakentava palaute ja onnistumisten kulttuurin rakentaminen. Kysy lisää toteutuksista.

Valmennusten kesto on tyypillisesti on 6-12 kertaa 1,5 -2 tuntia/kerta.

Oivaltaminen tapahtuu usein hetkessä. Uudistuminen, uusien käytäntöjen juurtuminen arkeen vaatii kuitenkin aikaa. Prosessin kesto vahvistaa sitä.

ETÄcoachausta missä vaan joustavalla aikataululla

Johtolinja™ -etäcoaching säästää aikaa ja rahaa

Intensiivistä, tehokasta ja helppo järjestää missä ja milloin vain.

Etäcoaching virtuaalisesti  tai puhelimitse on joustava, tehokas ja kätevä johtamisen apuväline. Ajattelu avartuu ja oivalluksia syntyy eri näkökulmia tarkastelemalla.  Itsen, toisen ja kokonaistilanteen ymmärrys lisääntyy ja ratkaisut hahmottuvat ratkaisukeskeisen lähestymisen avulla.  ”Moni valmennettava on yllättynyt puhelinvalmennuksen tehokkuudesta”, sanoo Päivi Saarela 10 vuoden etäcoaching kokemuksella. 

Johtolinja uudistaa  ja sopii kehittyvään työhön, muutoksiin, uraohjauksiin ja solmukohtien avaamiseen.

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

Coachin vastaanotto työpaikallasi

Coach-on-Site™

Coach-on-Site™ – työssä kehittymiseen, huoliin ja ajattelun jumeihin matalalla kynnyksellä.  Omat rajat, aikapaineet, jaksaminen, vuorovaikutus yms työarjen tilanteiden läpikäyminen selkeyttää ja antaa voimavaroja. Jokainen tarvitsee välillä peilata ajatteluaan.

Coach-on-Site™ näkökulmia johtamiseen, itsensä johtamiseen ja työarjen haasteisiin
Coach-on-Site™  huomioi ihmisen kokonaisuutena:  elämäntilanne, toiveet ja tavoitteet työssä ja arjessa. Itsetuntemus kohenee, onnistuneet valinnat, työtyytyväisyys ja hallinnan tunne lisääntyvät.  Kantava uudistuminen lähtee henkilöstä itsestään.

Coach-on-Site™ – jaksamista työpaineita purkamalla 
Stressi vähenee, palautuminen vahvistuu ja energiaa vapautuu uuteen, kun tottumukset ja ajattelumallit, jotka eivät enää palvele ohittuvat.  Mielenkuorman keveneminen vähentää myös uupumuksesta johtuvia sairaspäiviä.  Energiaa vapautuu toimintaan.

Valmentajan vastaanotto päiväksi taloon: luottamuksellisuus ja helposti saatavilla  
60-90 min/hlö/coaching, 2-5 hlöä/pv

Valmentaja ohjaa erilaisten mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen äärelle. Oman elämän valitsijana oleminen ja onnistuneet valinnat helpottuvat, kun vaihtoehdot tulevat näkyviin.

Coach-on-Site™ vahvistaa yksilöä, työyhteisön yhteistoimintaa ja yrityksen kilpailukykyä.
Mielen hälyn rauhoittuminen lisää keskittymiskykyä, toisten ymmärtämistä ja työtehoa. Ajattelun selkeytyminen helpottaa ja vaikuttaa ennalta ehkäisevästi myös sairaspäivien määrään.

Päivi Saarela kuuluu Coach-on-Site™ valmentajaverkostoon.  Yhdessä toteutamme suurempiakin projekteja. Kerron mielelläni kokemuksista. Ota yhteyttä!

valmentaja

Päivi Saarela

kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

Kohtaamistaitojen ja realistisen myönteisyyden kasvattaminen on missioni. Omien ajattelu- ja toimintamallien tunnistaminen on avain kehittymiseen. Voimme muuttaa vain itseämme. Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin. Itsen peilaaminen valmennuksessa vauhdittaa kehittymistä.

Monipuolinen kokemukseni yrittäjänä ja palkkatyössä mm. johtoryhmissä ja luottamushenkilönä antavat näkökulmia ja konkretiaa valmennuksiini.