Johtolinja™

etäcoaching esimiehille ja avainhenkilöille

Uutta virtaa johtamiseen ja itsesi johtamiseen

  • Tuntuuko työnimu liian kovalta tai onko motivaatiosi kadoksissa?
  • Riittääkö aikasi palautumiseen ja työkunnostasi huolehtimiseen?
  • Oletko jumissa pienten ja isojen asioiden paineessa?

Omat ja toisten oDotukset johtajalle

Johtajuuteen kohdistuvat monet odotukset, toiveet ja vaatimukset korostuvat muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa. Henkinen vahvuutesi lisääntyy, kun opit valikoimaan eteenpäin vieviä reagointi- ja toimintamalleja. Johtajan hyvinvointi on pääomaa, joka heijastuu koko organisaation toimintakykyyn.

Johtolinja™ auttaa siellä missä puhelin tai Internet toimii

Tehokasta, vaivatonta ja aina lähellä Kehittymiseen, palautumiseen ja mieltä kuormittavien asioiden tarkasteluun…

Vapauta energiaa johtamiseen. Kun Sinä voit hyvin, myös työyhteisösi voi paremmin

Johtolinja™ oivalluttaa ja tarjoaa näkökulmia

Johtamiseen perehtynyt valmentaja ohjaa sinua huomaamaan uusia ajattelu- ja toimintamalleja sekä hyödyntämään paremmin jo olevia mahdollisuuksiasi. Johdonmukainen ja varma johtaminen kasvattaa luottamusta. Omasta palautumisesta ja henkisestä työkunnostasi huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää myös työyhteisölle.

varmuutta ja levollisuutta johtamiseeSI

Ajattelusi jäsentyy, laajempi kokonaiskuva ja oivallukset innostavat ja vapauttavat voimavarojasi uuteen. Itsensä tunteminen vahvistaa myös toisten tuntemiseen. Sujuva vuorovaikutus, erilaisten ihmisten johtaminen ja kohtaamiset helpottuvat, kun opit valitsemaa omia reagointimallejasi tarkoituksen mukaisesti. Johtolinja™ tarjoaa myös keinoja arjenhallintaan ja hyvinvointiin.

Itsensä tunteminen on johtamisen peruskivi

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

Johtolinja™ -etäcoaching säästää aikaa, rahaa JA MIELIPAHAA

Etäcoaching on intensiivistä, tehokasta ja helppo järjestää, sovittaessa myös iltaisin.

Puhelimitse tai internetin välityksellä työskentelyyn tarvitset vain handsfreen ja rauhallisen paikan: toimistolla, matkoilla tai vaikka kävelyllä.

Etäcoaching

Hyvä coachingprosesin pituus on esim. 4 x 60-90 minuuttia. Keskustelun jatkumo vahvistaa oivallusten siirtymistä arkeen.

Saat orientoivan ennakkotehtävän ja tarpeen mukaan välitehtäviä, jotka tehostavat tuloksia. 

Kertacoaching

60-120 minuutin kertacoaching, kun tarvitset sparrausta, ajattelun solmujen avaamista,  paineiden purkua tai virikkeitä seuraavaan päivään.

Mieltä askarruttavien asioiden jäsentäminen auttaa palautumiseen ja levollisen uneen.

Walk n' Talk

"Puhelincoaching on tehokasta, joustavaa ja helppo yhdistää esimiesten tiiviisiin aikatauluihin. Päivillä on ratkaisukeskeinen työskentelyote ja herkkyys kuulemiseen. Palaute on hyvää.

Koen itse, että puhelincoachingissa rakentuu tila, jossa voin syventyä katselemaan ja jäsentämään ajatuksiani. Kokonaisuus näyttäytyy laajempana, kun coach valaisee  kysymyksin joitain kohtia ajattelussani.  Puhelimitse työskentelyn etuna on vapaus paikansuhteen, aikaa ei mene siirtymisiin ja coachattavana voin olla vaikka luontopolulla."
Jussi Malinen
Palvelujohtaja, Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Mentaalivalmentaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja & COACH

Päivi Saarela

kokemusta yli 25 vuoden ajalta

”Olen johtamisen & työelämän personal trainer: Haastan ja tuen sinua oivaltamaan sekä kehittämään omaa johdonmukaista tapaasi johtaa itseäsi, monenlaisia työntekijöitäsi ja tavoitteellista sujuvaa yhteistyötä. Hyvä vireystilasi on tärkeää koko työyhteisölle.”

Lue lisää minusta

He who has a why to live for can bear almost any how.  Friedrich Nietzsche