Johtolinja™-etäcoaching

JOHTAJILLE, ESIHENKILÖILLE ja ASIANTUNTIJOILLE

NÄKÖKULMIA, oivalluksia ja palautumista JOHTAMISEEN

¤ Tukeeko johtamisesi työskentelyn selkeyttä, yhteistyötä ja työntekijöidesi onnistumista työssään? 
¤ Tarvitsetko keinoja omasta ja työntekijöidesi työvireestä huolehtimiseen?

Etätyöstä edetään pian hybridityöhön. Toimintamallien muutos yhtaikaa innostaa ja kuormittaa erityisesti johtajia.
Johtaminen, töiden organisointi ja yhteydenpito henkilöstöön vievät enemmän aikaa, kun työntekijät ovat eri paikoissa. Uuteen suuntaaminen ja vanhoista tottumuksista irtautuminen vaatii energiaa ja valppautta. Autan sinua uudistamaan johtamistasi sekä luomaan toimivia käytäntöjä itsellesi ja tiimillesi. 

JOHTOLINJA™ ETÄCOACHING - johtamisen tuki lähelläsi

"Intensiivistä ja tehokasta 🙂

Kokemuksia etäcoachingista

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Sain perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksamiseni on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua tiimilleni. Asiat eivät enää imaise minua mukanaan."
"Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Olipa antoisa aamukävelysparraus. Se muutti päivän kulun."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme eri tilassa."

SÄÄSTÄ AIKAA, ENERGIAA, RAHAA JA MIELIPAHAA

Johtolinja-etäcoaching prosessi

Etäcoaching Johtolinja™  tuki muutoksessa johtamiseen, työkykyyn ja työarjen tilanteisiin.
Virtuaalisesti ja puhelimitse: voit keskittyä valmennukseen työpöytäsi ääressä tai vaikka kävelyllä. 
Esimerkiksi  4 kertaa  1-1,5 tuntia/kerta 2 kk aikana. Jatkumo tehostaa oivallusten juurtumista käytäntöön. 

VAHVANA muutoSTEN ja ODOTUSTEN RISTIPAINEISSA

Kykysi johtaa muutoksessa lisääntyy, kun johtajaidentiteettisi vahvistuu valmennuksessa. Vuorovaikutustaitojesi ja varmuutesi lisääntyminen näkyvät erilaisten tilanteiden ja persoonien rakentavissa kohtaamisissa. Ihmistuntemuksen ja itsetuntemuksesi kasvun myötä erilaisuuden johtaminen, tunnetaidot ja empatiakykysi lisääntyvät. Johtajana hyvästä työkunnostasi huolehtiminen on tärkeää, sillä työvireesi heijastuu myös työyhteisöön. 

Johdonmukainen johtaminen kasvattaa luottamusta, sujuvaa yhteistoimintaa ja työyhteisön hyvinvointia. Saat työntekijöidesi monipuolisen tieto-taidon lujittamaan ratkaisuja ja päätöksiä. Ajattelu- ja tunnetaitojesi säätelykyvyn lisääntyminen vahvistaa tarkoituksenmukaista toimintaa yllättävissäkin tilanteissa.  

Johtolinja™ etäcoaching tarjoaa ammatillista kasvua, keinoja työarjen hallintaan, palautumiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Itsensä tunteminen on johtamisen SUPERVOIMA

Johtolinja™ - VIRTAA JOHTAMISEEN JA ITSESI JOHTAMISEEN

Etäcoaching on intensiivistä, tehokasta ja vaivaton sovittaa aikatauluihin. Kysy myös aamu- ja ilta-aikoja.

Puhelimitse työskentely vapauttaa näytön edestä: handsfree ja rauhallinen paikka riittää. Voit olla vaikka kävelyllä. Tapaamiset toteutetaan virtuaalisesti, jos haluamme esimerkiksi käydä läpi jotain esitystä yhtä aikaisesti. Näitä vaihtoehtoja voi luonnollisesti myös yhdistellä.

Kertacoaching, 1-3 tuntia, kun tarvitset täsmäsparrausta ja näkökulmia eteenpäin menoon tai vaikapa huomiseen esitykseen. Mieltä askarruttavien asioiden jäsentäminen vapauttaa keskittymään, auttaa palautumaan ja levolliseen uneen.

Walk n' Talk

"Puhelincoaching on tehokasta, joustavaa ja helppo yhdistää esimiesten tiiviisiin aikatauluihin. Päivillä on ratkaisukeskeinen työskentelyote ja herkkyys kuulemiseen. Palaute on hyvää.

Koen, että puhelincoachingissa rakentuu tila, jossa voin syventyä katselemaan ja jäsentämään ajatuksiani. Kokonaisuus näyttäytyy laajempana, kun coach valaisee  kysymyksin joitain kohtia ajattelussani.  Puhelimitse työskentelyn etuna on vapaus paikan suhteen, aikaa ei mene siirtymisiin ja coachattavana voin olla vaikka luontopolulla.
Palvelujohtaja Jussi Malinen, Siun sote
Jussi Malinen
Palvelujohtaja, Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
etäcoaching Johtolinja, Joensuu
Huvi ja hyöty yhdistyvät, kun menee kävelylle coachingin ajaksi. Jussi Malisen maisemaa Joensuusta.

Mentaalivalmentaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja & COACH

Päivi Saarela

kokemusta yli 25 vuoden ajalta

”Olen työelämän personal trainer. Autan sinua kehittämään itsellesi luontevan tavan johtaa erilaisia työntekijöitäsi ja tavoitteellista yhteistyötä. Esimiehen hyvä työvire on tärkeää, sillä se heijastuu työyhteisöön.”

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou