Johtolinja™-etäcoaching

JOHTAJILLE, ESIHENKILÖILLE ja ASIANTUNTIJOILLE

JOHTOLINJA™-  ETÄCOACHING SÄÄSTÄÄ AIKAA, RAHAA JA MIELIPAHAA

Johtamistyössä oman hyvinvointisi merkitys korostuu, jotta jaksat tukea muita. Etäjohtaminen kuormittaa enemmän, kun kohtaamiset samassa tilassa puuttuvat. Töiden organisointi, henkilöstön tilanteen tietäminen ja vuorovaikutus vievät enemmän aikaa, kun työntekijät sijaitsevat eri paikoissa. Monimuotoiset työt ovat tulleet jäädäkseen. Autan sinua luomaan toimivia käytäntöjä, huolehtimaan itsestäsi, työntekijöistäsi ja tiimisi toimivuudesta.

Johtolinja™ auttaa siellä missä puhelin tai Internet toimii

Johtolinja-etäcoaching prosessi

Palautumiseen, kehittämiseen ja mieltä kuormittavien asioiden tuulettamiseen Johtolinja™ -etäcoaching.
Tehokasta, joustavaa ja paikasta riippumatonta: voit keskittyä coachaukseen vaikka kävelyllä. 
Esimerkiksi  neljä kertaa  1-1,5 tuntia/kerta kahden kuukauden aikana. Jatkumo tehostaa oivallusten siirtymistä käytäntöön.

OMAT ja TOISTEN ODOTUKSET ESIHENKILÖLLE

Valmennuksessa itsetuntemuksesi ja ammatillinen identiteettisi vahvistuvat. Tunnetaitosi ja empatiakykysi lisääntyvät. Opit kohtaamaan erilaisia persoonia, toiveita ja tilanteita rakentavasti. Keskustelut ja kehittäminen yhdessä ryhmäsi kanssa ovat tärkeitä ja lisäävät me-henkeä, vaikka ratkaisuja ei aina olekaan. Johtajan hyvä työvire tuo vakautta: kun sinä voit hyvin, myös työntekijäsi voivat paremmin.

Itsensä tunteminen on johtamisen SUPERVOIMA

Johtolinja™ oivalluttaa ja tarjoaa näkökulmia

Ajattelu- ja tunnetaitojesi säätelykyvyn lisääntyminen vahvistaa tarkoituksenmukaista vuorovaikutusta. Opit valitsemaan reagointiasi erilaisten tilanteiden ja persoonien mukaan.  Uudet  näkökulmat ja oivallukset vapauttavat voimavarojasi oleelliseen. Omien arvojen ja toimintaa ohjaavan ajattelun tunteminen vahvistaa.

Johdonmukainen, aito ja vakaa johtaja kasvattaa luottamusta ja hyvän yhteistoiminnan edellytyksiä.
Johtolinja™ tarjoaa keinoja työarjen hallintaan, palautumiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

varmuutta ja levollisuutta johtamiseeSI

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

Johtolinja™ - VIRTAA JOHTAMISEEN JA ITSESI JOHTAMISEEN

Etäcoaching on intensiivistä, tehokasta ja vaivaton sovittaa aikatauluihin. Kysy myös ilta-aikoja.

Puhelimitse työskentelyn valitsee moni, sillä handsfree ja rauhallinen paikka  toimistolla, matkoilla tai vaikka kävelyllä riittää. Tapaamiset toteutetaan virtuaalisesti, jos haluamme esimerkiksi käydä läpi jotain esitystä yhtäaikaisesti. Näitä vaihtoehtoja voi luonnollisesti myös yhdistellä.

Kertacoaching, 1-3 tuntia, kun tarvitset täsmäsparrausta haasteisiin, näkökulmia eteenpäin menoon tai vaikapa huomiseen esitykseen. Mieltä askarruttavien asioiden jäsentäminen auttaa keskittymään, purkamaan paineita, palautumista ja levollista unta.

Walk n' Talk

"Puhelincoaching on tehokasta, joustavaa ja helppo yhdistää esimiesten tiiviisiin aikatauluihin. Päivillä on ratkaisukeskeinen työskentelyote ja herkkyys kuulemiseen. Palaute on hyvää.

Koen, että puhelincoachingissa rakentuu tila, jossa voin syventyä katselemaan ja jäsentämään ajatuksiani. Kokonaisuus näyttäytyy laajempana, kun coach valaisee  kysymyksin joitain kohtia ajattelussani.  Puhelimitse työskentelyn etuna on vapaus paikan suhteen, aikaa ei mene siirtymisiin ja coachattavana voin olla vaikka luontopolulla.
Palvelujohtaja Jussi Malinen, Siun sote
Jussi Malinen
Palvelujohtaja, Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
etäcoaching Johtolinja, Joensuu
Huvi ja hyöty yhdistyvät, kun menee kävelylle coachingin ajaksi. Jussi Malisen maisemaa Joensuusta.

Mentaalivalmentaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja & COACH

Päivi Saarela

kokemusta yli 25 vuoden ajalta

”Olen työelämän personal trainer. Autan sinua kehittämään itsellesi luontevan tavan johtaa erilaisia työntekijöitäsi ja tavoitteellista yhteistyötä.
Esimiehen työvireestä huolehtiminen on tärkeää, sillä heijastuu aina työyhteisöön.”

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou