Johtolinja™-coaching

JOHTAMISEN, YHTEISTYÖN ja TYÖHYVINVOINNIN TUKI

VAHVISTA JOHTAMISEN ja YHTEISTYÖN voimaa COACHINGILLA

Työnmurros, monet epävarmuustekijät ja asiapaljous haastavat erityisesti esihenkilöiden voimavaroja.  Omasta ja yhteisestä jaksamisesta huolehtiminen korostuvat. Resilienssitaitoja, osaamisen soveltamista ja oppimiskykyä tarvitaan kehittyvissä tilanteissa.

Johtamisen, yhteis- ja itseohjautuvuuden vahvistaminen tarvitsevat huomiotasi. Monipaikkaisessa työssä etäisyydet vaikuttavat vuorovaikutukseen ja sisäiseen tiedonkulkuun.  Väärinkäsityksistä aiheutuu helposti turhaa kitkaa.

Työskentelyn rakenteet, yhteiset toimintamallit ja moniäänisten keskustelujen tarve korostuvat: 

  • Miten lisäät proaktiivisuutta ja aktivoit ihmiset rakentamaan yhdessä psykologisesti turvallista ja toimivaa työyhteisöä?
  • Tiedätkö, millaista tukea erilaiset työntekijäsi tarvitsevat?

Autan sinua uudistamaan johtamistasi, vahvistamaan ja luomaan toimivia käytäntöjä sekä haastamaan tottumuksia. Tiesitkö, että pois-oppiminen on useille vaativampaa kuin uuden oppiminen? 
Etäcoaching tarjoaa joustavuutta ajan ja paikan suhteen. Voit olla esimerkiksi kävelyllä coachingin aikana.   Lue asiakaskokemuksista

SÄÄSTÄ AIKAA, RAHAA JA MIELIPAHAA - JOHTOLINJA™ -COACHING

Johtolinja-etäcoaching prosessi

Johtolinja™ -coaching johtajille ja asiantuntijoille johtamiseen, jaksamiseen, työn laadun ja yhteistyön kehittämiseen.  
Kasvotusten, virtuaalisesti ja puhelimitse, esim 3 x 75 min/kerta. Jatkumo syventää ja tehostaa oivallusten juurtumista käytäntöön.

ODOTUKSET, UUDET TILANTEET JA UUDISTUVA JOHTAMINEN

Johtamistyylisi vahvistuu ja valmiudet kohdata rakentavasti erilaisia tilanteita ja ihmisiä lisääntyvät. Tunnetaitojen, empatiakyvyn ja itsetuntemuksen kasvaessa opit myös ymmärtämään toisia paremmin. Johtajana omasta hyvästä työkunnosta huolehtiminen on ensiarvoista myös työyhteisölle.

Johdonmukaisuus rakentaa luottamusta, sujuvaa yhteistoimintaa ja työhyvinvointia. Yhdessä ajattelun ja osallistamisen avulla saat työntekijöidesi monipuolisen tieto-taidon vahvistamaan onnistuneita yhteisiä ratkaisuja. Psykologinen turvallisuus lisääntyy. 

Johtolinja™ -coaching tarjoaa ammatillista kasvua, työarjen hallintaa, palautumista ja tukea kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Itsetuntemus on johtamisen PERUSTA

Johtolinja™ - VIRTAA JOHTAMISEEN JA ITSESI JOHTAMISEEN

Henkilökohtainen coaching on johtamisen täsmätuki. 
Tehokkaasti etänä toteutuna coaching on helppo sovittaa aikatauluihin. 

Puhelimitse työskentely vapauttaa liikkumaan: handsfree ja rauhallinen paikka riittää. 
Virtuaalisesti voimme yhdessä tarkastella aineistoa, oppia tai laatia esitystä.   
Vaihtoehtoja voi luonnollisesti myös yhdistellä.

Kertacoaching sopii, kun tarvitset täsmäsparrausta: näkökulmia tiukkaan tilanteeseen tai vaikkapa tärkeään esitykseen. Mieltä askarruttavien asioiden jäsentäminen vapauttaa energiaa, auttaa palautumaan ja levolliseen uneen. 

Sopiiko esimerkiksi sparraileva aamukävely Sinulle?   

"Intensiivistä ja tehokasta 🙂

ASIAKKAILTA ETÄCOCHINGISTA

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Sain perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksamiseni on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua tiimilleni. Asiat eivät enää imaise minua mukanaan."
"Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Olipa antoisa aamukävelysparraus. Se muutti päivän kulun."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme eri tilassa."

Walk n' Talk

"Puhelincoaching on tehokasta, joustavaa ja helppo yhdistää esimiesten tiiviisiin aikatauluihin. Päivillä on ratkaisukeskeinen työskentelyote ja herkkyys kuulemiseen. Palaute on hyvää.

Koen, että puhelincoachingissa rakentuu tila, jossa voin syventyä katselemaan ja jäsentämään ajatuksiani. Kokonaisuus näyttäytyy laajempana, kun coach valaisee  kysymyksin joitain kohtia ajattelussani.  Puhelimitse työskentelyn etuna on vapaus paikan suhteen, aikaa ei mene siirtymisiin ja coachattavana voin olla vaikka luontopolulla.
Palvelujohtaja Jussi Malinen, Siun sote
Jussi Malinen
Palvelujohtaja, Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
etäcoaching Johtolinja, Joensuu
Huvi ja hyöty yhdistyvät, kun menee kävelylle coachingin ajaksi. Jussi Malisen maisemaa Joensuusta.

Mentaalivalmentaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja & COACH

Päivi Saarela

kokemusta yli 25 vuoden ajalta

”Työelämän personal trainerinä autan sinua kehittämään luontevan tavan johtaa erilaisuutta ja tavoitteellista yhteistyötä. Omasta työvireestäsi huolehtiminen on tärkeää, sillä se heijastuu työyhteisöön.”

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou