Johtolinja™

etäcoaching ESIHENKILÖILLE ja ASIANTUNTIJOILLE

Uutta virtaa ETÄTYÖSKENTELYYN, johtamiseen ja itsesi johtamiseen

Johtolinja™ auttaa siellä missä puhelin tai Internet toimii

Johtolinja-etäcoaching prosessi

Kehittymiseen, palautumiseen ja mieltä kuormittavien asioiden tarkasteluun Johtolinja-etäcoaching.
Tehokasta ja vaivatonta: voit keskittyä coachaukseen vaikka kävelyllä. 
Esimerkiksi  1-4 kertaa, 1-1,5 t/kerta  1-2 kuukauden aikana.

Omat ja toisten oDotukset johtajalle

Johtajaan kohdistuvat monet odotukset ja toiveet korostuvat muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa.  Henkilöstön kohtaaminen epävarmoina aikoina yhdistää ja antaa vakautta, vaikka ratkaisuja ei olisikaan.  Valmennuksessa henkinen vahvuutesi lisääntyy ja opit valikoimaan eteenpäin vieviä reagointi- ja toimintamalleja. Johtajan työvire heijastuu organisaation toimintakykyyn. Kun Sinä voit hyvin, myös työyhteisösi voi paremmin

ESIMIEHEN Työvire heijastuu aina työyhteisöön

Johtolinja™ oivalluttaa ja tarjoaa näkökulmia

Johtamiseen perehtynyt valmentaja ohjaa sinua huomaamaan uusia ajattelu- ja toimintamalleja sekä hyödyntämään paremmin jo olevia mahdollisuuksiasi. Johdonmukainen ja varma johtaminen kasvattaa luottamusta. Omasta uudistumisesta, palautumisestasi ja henkisestä työkunnostasi huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää myös työyhteisölle.

varmuutta ja levollisuutta johtamiseeSI

Ajattelusi jäsentyy, laajempi kokonaiskuva ja oivallukset innostavat ja vapauttavat voimavarojasi uuteen. Itsensä tunteminen on tie myös toisten tuntemiseen. Sujuva vuorovaikutus, erilaisten ihmisten johtaminen ja kohtaamiset helpottuvat, kun opit valitsemaan omia reagointitapojasi tarkoituksen mukaisesti. Johtolinja™ tarjoaa keinoja työarjen hallintaan, palautumiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Itsensä tunteminen on johtamisen peruskivi

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

Johtolinja™ - säästää aikaa, rahaa JA MIELIPAHAA

Etäcoaching on intensiivistä, tehokasta ja helppo sovittaa aikatauluihin. Kysy myös ilta-aikoja.

Virtuaalisesti tai puhelimitse työskentelyyn tarvitset vain handsfreen ja rauhallisen paikan  toimistolla, matkoilla tai vaikka kävelyllä. 

Etäcoaching

Coachingprosessin pituudet alkaen 3 x 1-1,5 tuntia 1-2 kk kuluessa. Keskustelun jatkumo vahvistaa oivallusten siirtymistä arkeen.

Saat orientoivan ennakkotehtävän ja tarpeen mukaan välitehtäviä, jotka tehostavat tavoitteisiin etenemistä.

Kertacoaching

60-180 minuutin kertacoaching, kun tarvitset sparrausta seuraavan päivän haasteisiin, näkökulmia eteenpäin menoon tai paineiden purkamista.

Mieltä askarruttavien asioiden jäsentäminen tukee palautumista ja levollista unta.

Walk n' Talk

"Puhelincoaching on tehokasta, joustavaa ja helppo yhdistää esimiesten tiiviisiin aikatauluihin. Päivillä on ratkaisukeskeinen työskentelyote ja herkkyys kuulemiseen. Palaute on hyvää.

Koen, että puhelincoachingissa rakentuu tila, jossa voin syventyä katselemaan ja jäsentämään ajatuksiani. Kokonaisuus näyttäytyy laajempana, kun coach valaisee  kysymyksin joitain kohtia ajattelussani.  Puhelimitse työskentelyn etuna on vapaus paikansuhteen, aikaa ei mene siirtymisiin ja coachattavana voin olla vaikka luontopolulla.
Palvelujohtaja Jussi Malinen, Siun sote
Jussi Malinen
Palvelujohtaja, Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
etäcoaching Johtolinja

Mentaalivalmentaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja & COACH

Päivi Saarela

kokemusta yli 25 vuoden ajalta

”Olen työelämän personal trainer. Autan sinua kehittämään itsellesi luontevan tavan johtaa erilaisia työntekijöitäsi ja tavoitteellista yhteistyötä.
Esimiehen työvireestä huolehtiminen on tärkeää, sillä heijastuu aina työyhteisöön.”

People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou