Miten setviä konflikteja etänä?

Miten hoidat vaikeat keskustelut etätyöaikana?  Aiheuttiko viestisi tahattoman konfliktin?

Tarve erilaisille keskusteluille korostuu, kun etätyöt jatkuvat edelleen. Hyvää, kannustavaa ja korjaavaa palautetta kaivataan esimieheltä ja kollegoilta enemmän, kun yhteiset kohtaamiset samassa tilassa uupuvat. Erityisesti rakentaviksi tarkoitettuihin keskusteluihin ja miten keskustelut käy on hyvä kiinnittää huomiota etäyhteyksien aikana. Väärintulkintojen mahdollisuus korostuu. Pienikin toteamus voi jäädä toisen mieleen soimaan, kuten allaolevassa ”How to Deal with Remote Conflict”  videossa kerrotaan.

Vältä väärinkäsityksiä. Etätöissä on hyvä kiinnittää huomiota miten viestii vaikeita asioita.

Kirjoitetuissa viesteissä väärinymmärtämisen mahdollisuus on suuri. Jokainen meistä tulkitsee sanat ja hymiöt hieman eri tavoin. Tuntemukset harvemmin välittyvät, kuten tarkoitus oli. Viesti voidaan myös tulkita päinvastoin kuin se oli tarkoitettu. Lyhyissä ’oikaistuissa’ viesteissä virhetulkintojen mahdollisuus kasvaa. Ilmaisutaito kirjoittamalla vaihtelee myös suuresti.

Videoyhteydessä keskustelu vähentää väärinymmärryksiä. Haasteena on monesti äänen tai kuvan heikko laatu ja että mieli lähtee usein tiedostamatta tulkitsemaan toisen henkilön eleitä ja ilmeitä pienestä rajatusta kuvasta. Keskittyminen jakautuu katsomiseen ja kuulemiseen.

Perinteinen puhelu erottuu vaikeissa ja tunnepitoisissa asioissa edukseen. Kun molemmat osapuolet keskittyvät vain ääneen ja toisen ymmärtämiseen, tunteet ja tuntemukset välittyvät parhaiten. Vuosien puhelincoaching kokemuksella tiedän, että viesti monine sävyineen välittyy usein hämmästyttävän tarkasti. Syntyy hyvä yhteys, kun toinen saa mahdollisuuden kysyä, tulla kuulluksi ja molemmat voivat tarkentaa ja tarkistaa viestin ymmärtämistä.  Moni valmennettavani on hämmästynyt sitä tarkkuutta, jonka ääni välittää hänen asiastaan. Näköaistin vapauttamisessa ja keskittymisen siirtämisessä 100% kuulemiseen on taikaa ?.

Kaikessa viestinnässä on tietysti oleellista tahto ymmärtää puhujaa, eikä takertua ilmaisuun. Mitä henkilö oikeasti haluaa sanoa ja mihin hän pyrkii.  Utelias suhtautuminen, kysyminen ja oman ymmärtämisen tarkistaminen johtaa parhaaseen yhteisymmärykseen.

   Jos asia puhuttelee, niin ota yhteys! 
Päivi Saarela,  040-515 5464,  [email protected]

Amy Gallo ”How to Deal with Remote Conflict”  / HBR (kesto 5:07 min)

 

 

Lisää etätyöstä, etä- ja puhelincoachingista Heijasteen sivustolta

 

Päivi Saarela, Mentaalivalmentaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja, Co-creative coach

Kysymyksiä? Mietteitä?
Ota yhteyttä
!

Päivi Saarela,  040-515 5464,  [email protected]
Valmentajana yli 25 vuotta

– Yhdessä onnistumisten kulttuuriin –