Arvostava johtaminen vauhdittaa menestykseen


Millainen johtaja haluat olla?  Millainen johtaminen vie tavoitteisiin?  
Oma johtajaidentitetti ja johtamistyyli vahvistuvat valmennuksessa.  Lisääntyvä itsetuntemus näkyy johdonmukaisuutena ja tietoisina valintoina haastavissakin tilanteissa. Hyvä johtajuus rakentaa yrityskulttuuria ja työpaikan myönteistä ilmapiiriä.  Vuorovaikutus on paljon muutakin kuin sanoja.  Luottamuksen ilmapiiri,  arvostavat kohtaamiset ja  sujuva vuorovaikutus sitouttavat työyhteisöä.  Me-henki rohkaisee itseohjautuvuutta ja luovuutta.

Kantavia oivalluksia syntyy tarkastelemalla johtajuutta eri näkökulmista:
Millainen johtaja olen, miten kohtaan erilaisia ihmisiä, mitkä ovat vahvuuteni ja kehittymisalueeni,  miten toimin paineessa ja stressin alla,…  Suuret linjat, edestä, takaa vai sivusta johtaminen.

HENKILÖKOHTAINEN valmennus syventyy johtajan kehittymisalueisiin. Vahvuuksia vahvistamalla moni asia sivuttuu lähes huomaamatta.

RYHMÄSSÄ esimiesten johtajuus yhdenmukaistuu, kun parhaat käytännöt jaetaan. Kokonaiskuvan tarkentuminen  tehostaa yhteisiin tavoitteisiin etenemistä. Toisten tuntemisen syveneminen vahvistaa sujuvaa vuorovaikutusta ja lisää yhteisymmärrystä. Johdon sujuva yhteistyö heijastuu koko työyhteisöön.

Tiedostamalla omat tarinat, tottumukset ja ajattelumallit  voit valita ja vahvistaa toimintaasi. Jostain ehkä tarvitsee luopua, jotta uusi saa tilaa. Muutosten juurtuminen arkeen tarvitsee päättäväisyyttä ja aikaa. Valmennusprosessin rytmitys tukee tavoitteellista uudistumista.

Innostava esimies luo positiivista ilmapiiriä ja saa esiin jokaisen työntekijän parhaat kyvyt. Organisaatioon syntyy työniloa, lisää virtaa ja tahtoa onnistua. Yhdessä muutosten onnistunut läpi vieminen helpottuu. Haastaviakin muutoksia työyhteisöissä voi toteuttaa siten, että ihmisten työvire ja innostus kasvavat.  

Millainen valmennus palvelee teitä parhaiten?  Suunnitellaan yhdessä tavoitteita vastaava toteutus.  Esimerkkejä ja palautetta valmennuksista alla.

”Johtajuutta ei voi kehittää yksin   

  • Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen, VarmaEsimiesurallani olen saanut tehdä töitä useassa eri kokoisessa ja erilaisessa yksikössä. Jokainen näistä yksiköistä on haastanut oppimaan ja mahdollistanut kehittymisen. Ihmisten kuunteleminen, avoin suhtautuminen ja heittäytyminen ovat pitäneet motivaation ja mielenkiinnon yllä.
  • Olemme vuosia tehneet Päivin kanssa yhteistyötä. Ilmiöt ja painotukset vaihtelevat ja näin myös haasteet, joiden kanssa esimiehenä kulloinkin olen tehnyt työtä. Näkökulmat ja valmennuksiin liittyvä tarpeet ovat olleet näin myös vaihtelevia.
  • Yksi yhteistyömme kantavista ajatuksista on ollut vahvistaa vahvuuksia ja hyvää energiaa omassa ja työyhteisön arjessa. Tähän Päivi on tarjonnut hienolla tavalla osaamistaan ja tukeaan. Ihmisläheinen, ihmistä arvostava, innostava ja käytännönläheinen näkökulma on ollut aina valmennusten keskiössä. Ja Päivi ei vain puhu näistä asioista, vaan myös valmentajana toimii näiden oppien mukaisesti! ”

Esimerkkejä tavoitteellisten valmennusten, coachingin ja työnohjausten toteutuksista.  Henkilökohtaisesti tai ryhmässä.

Johtajana ja esimiehenä kehittyminen   

  • Oma johtajaidentiteetti, vahvuudet, stressi- ja painekäyttäytyminen
  • Tehokas vuorovaikutus ja moninaisuuden johtaminen
  • Johtoryhmän yhteistyö, yhdessä ajattelu ja yhteistoiminnan vahvistaminen

Esimiehen Feedforward
–  vahvistaa itsetuntemusta ja johtajaidentiteettiä  

Millainen johtaja olet? Millaiseksi valitset kehittyä? Omien vahvuuksien ja kehittymisalueiden tuntemus toimii vakaana pohjana eteenpäin menoon. Omien toimintamallien tiedostaminen vahvistaa ja auttaa tietoisesti valitsemaan reagointiaan haastavissakin tilanteissa.  Vuorovaikutus tehostuu, kun ymmärrys ihmisten erilaisuudesta kasvaa. Moninaisuus on rikkaus, joka usein haastaa johtajaa.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva valmennus.
Lisää asiakkaiden kommentteja  .   

Eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen
Neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen
Palvelukehityspäällikkö Topias Filppu
Kehityspäällikkö, RPA-lead Iiro Jarnila
Valmentaja Päivi Saarela

Tunnelmia esimiesvalmennuksen jälkeen, Varma 
”Hyvää, avointa keskustelua ja kuuntelua. Opin itsestäni ja toisista paljon”

”Mahtava pysähtyminen. Toi virtaa ja lisäsi keskinäistä luottamusta entisestään”

”Ymmärrän omaa ja työkaverin käytöstä painetilanteessa nyt taas hivenen paremmin”

”Voimaannuttava tilaisuus. Oivalsin itsetuntemuksen merkityksen uusista näkökulmista ymmärtäen nyt paremmin sekä omaa että muiden reagointia erilaisiin tilanteisiin ja asioihin.”

Kaikki muutos

lähtee ihmisestä itsestään

Ota yhteyttä

Päivi Saarela
Johdon ja esimiesten työnohjaaja
CoCreative Coach, Mental Trainer

040-515 5464
paivi.saarela [at] heijaste.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”

”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”

”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”

”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

Share This