Esimies, millainen kuuntelija olet?

Luottamus työyhteisöissä rakentuu kohtaamisissa.  Kuulluksi tulemisen tunne kuuluu onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Ei riitä, että kuuntelet, jos toiselle osapuolelle ei välity, että olisit ’oikeasti’ kuullut häntä.  Keskeyttäminen, pikainen kommentointi tai ratkaisuehdotukset voivat viedä myös pakkasen puolelle. Omaa kehonkieltä kuulijana on myös hyvä havainnoida. Vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta on hyvä, jos maltat hetken olla tarkkailijana. Läsnäoleva keskittyminen ja tahto toisen ymmärtämiseen ovat vahva perusta keskusteluun.

Vastaamisen tarve 
Kokemukseni mukaan etenkin uusilla esimiehillä on taipumusta ajatella, että pitäisi olla fiksumpi kuin onkaan.  Turhia paineita aiheutuu, kun hän odottaa itseltään, että pitäisi tietää vastaus mielellään kaikkeen mitä alaiset kysyvät.  Tällöin osa kuunteluajasta menee huomaamatta vastauksen miettimiseen.

Työntekijä taas turhautuu, jos hänen osaamisensa jää vaille ansaittua arvonantoa.  Erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa arvostuksen tuntu rakentuu paljolti tietämisestä. Paradoksaalisesti kysyjä ei siis aina halua valmista vastausta, vaan ajatustensa jakamista kanssasi.

Rakenna yhteyttä
Arvostava tapa lähestyä asioita on tehdä tarkentavia kysymyksiä. Ymmärsinkö oikein, tarkennatko, miten näet tämän,..   Ajattelun ohjaaminen seuraavia askeleita ja oivalluksia kohti vie ehkä enemmän aikaa, mutta vähentää esimiesajan tarvetta jatkossa. Itsenäiseen ajatteluun ja vastuunottoon rohkaiseminen lisää työn mielekkyyttä. Erilaisista näkemyksistä keskustelu avartaa osallistujien ajattelua ja rakentaa avoimuutta ja yhteishenkeä. Yhdessä ajattelu vahvistaa valintoja ja ratkaisuja. Hyvään lopputulokseen vie useimmiten useita reittejä.

***
Kirjoittaja Päivi Saarela on ratkaisukeskeinen, yhdessä luomista ja mahdollisuuksia korostava johdon ja työyhteisön valmentaja ja työnohjaaja. Monipuolinen kokemus organisaatioista (toimihenkilö, johtoryhmän jäsen, luottamushenkilö) antaa näkökulmia valmennuksiin.

Omaa toimintaa ohjaavan ajattelun tiedostaminen on avain kehittymiseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Erityisesti johtajalle ja esimiehelle itsensä tunteminen ja oman johtajaidentiteetin kirkastaminen on tärkeää.  Kestävä muutos lähtee ihmisestä itsestään.

Keskustellaan lisää, ota yhteyttä   [email protected] ,  040-515 5464    https://heijaste.fi