Milloin olet avoinna työasioille?

Rytmittävätkö sähköiset viestimet elämääsi? Sekoittuuko vapaa-aika ja työaika? Koetko mahdollisuuden hoitaa työviestejä 24/7 mieluisaksi vapautta antavaksi vai vapaa-aikaa häiritseväksi?   Työ on parhaimmillaan varsin energisoivaa ja palkitsevaa. Aina on kuitenkin hyvä huolehtia myös muusta elämästä.

Ajankäytön hallinta lisää tyytyväisyyttä
Hyvä ajankäytön hallinta näkyy mm. tuloksissa ja omassa tyytyväisyydessä.  Vapaa-ajalla usein tapahtuva virkistyminen ja palautuminen lisäävät työtehoa ja vahvistavat muita arvokkaita elämän tukipylväitä. Olen työssäni kohdannut monen työlleen omistautuneen ihmisen hädän, kun työ onkin jostain syystä mennyt alta. Aikaa tarvitsee varata myös omasta kunnostaan huolehtimiseen, läheisille ja muille ihmissuhteille. Harrastuksille ja ihan joutenoloon:  joutenolon tärkeyttä on mm. aivotutkijoiden toimesta korostettu mediassa viime aikoina.

Avointa keskustelua ja suosituksia
Olen huomannut, että sähköisiin viestimiin liittyvät asiat puhuttavat paljon nimenomaan työyhteisöissä, joissa asiasta ei ole keskusteltu avoimesti.  Näkökulmia, toiveita, uskomuksia ja odotuksia on monia. Esimerkkinä työviestit vapaa-ajalla: monesti ajatus on, että viestit kuuluu lukea myös silloin. Erityisesti esimieheltä tulleisiin viesteihin tulee vastata saman tien, jotta pidetään hyvänä työtekijänä.  Onko näin?  Entä jos esimiehet toimisivat esimerkkeinä ja lähettäisivät viestit vasta seuraavan työpäivän aamuna?

Palautuminen lisää tehokkuutta
Kansainvälisyys eri aikavyöhykkeineen vaikuttaa osaltaan siihen, että monet käsittelevät työviestejä myös iltaisin.  Itse jätän usein illalla tulleen viestin lukemisen aamuun, jotta viestin sisältö ei vaikuta vapaa-aikaani tai uneen. Unen laatu vaikuttaa seuraavan päivän energisyyteen ja työtehoon.  Keskeneräiset pienetkin asiat saattavat aktivoitua mielessä, kun menee nukkumaan ja se tutkitusti häiritsee täysipainoista unta ja palautumista.

Itse toivon, että oikeasti kiireisistä asioista soitetaan minulle tai lähetetään tekstiviesti kertomaan, että nyt on tärkeä reagoida mahdollisimman pian.  Näin voin tehdä oman arvioni asian kiireellisyydestä ja priorisoida päivääni sekä muita tehtäviäni sen mukaan.  Aina ei voi olla kaikille mieliksi.

Vapaa-aika ja työviestit
Onko nykyinen käytäntösi, mikä ikinä se onkaan, omaa valintaasi vai oletko ns. ajautunut tähän toimintamalliin syystä tai toisesta (esim. työpaikan kulttuuri, toisten odotukset, tehokkuuden tuntu, oma tarve pysyä asioiden tasalla, tylsistyminen, …). Entä jos ei lue viestejä ollenkaan vapaa-ajalla?

Millainen olisi mielestäsi hyvä käytäntö työviesteille vapaa-ajalla, mitä Sinä toivoisit?  Onko työyhteisössäsi suosituksia tai pelisääntöjä sähköpostien yms viestien käytäntöihin?  Tarvitsisiko olla ja millaisista asioista olisi hyvä sopia?

Virkistävää työhuoletonta vapaata vahvistaa asioista keskustelu ja sopiminen.  Oheisessa artikkelissa Tapaus-yritys on kokeillut hieman luovempia keinoja.

Irti työviesteistä vapaalla / HS 7.10.18 (linkki alla) on esimerkki, kuinka työnantaja haluaa huolehtia osaajiensa jaksamisesta ja palautumisesta rajoittamalla työsähköpostien käytön klo 6-18 välille.
Kokeilu on tarjonnut ainakin kokemuksen siitä, miltä tuntuu, kun illat ovat omaa aikaa.

https://www.hs.fi/paivanlehti/07102018/art-2000005853775.html

***
Kirjoittaja Päivi Saarela, Heijaste on johdon työnohjaaja ja työyhteisövalmentaja.
Itsensä tunteminen ja ajattelutaidot ovat vahvoja avaimia hyvinvointiin ja vastuunottoon itsestä. Erityisesti johtajille on tärkeää tiedostaa omia reagointimallejaan, jotta niihin pystyy vaikuttamaan.  Myönteisen voimavarakierteen alulleen saattaminen vahvistaa ja sitouttaa organisaatiota mm jatkuvaan kehittymiseen ja muutoksiin.

Keskustelen mielelläni lisää
       [email protected] ,  040-515 5464