Miten sinä voit lisätä tiimin psykologista turvallisuutta

Miten hyvin tunnet työkavereitasi?
Ryhmästä tulee tiimi, kun ihmiset oppivat tuntemaan ja huomioimaan paremmin toisiaan. Utelias suhtautuminen työkaverin mielipiteisiin ja tekemisiin ovat hyvän yhteistyön ytimessä. Toisen erilainen tapa hahmottaa asioita tarjoaa tilaisuuden oppia jotain, vähintäänkin omasta ajattelustasi.

Luottamus ja psykologinen turvallisuus
Luottamus ihmisten välillä kasvaa pikkuhiljaa. Tiimin psykologinen turvallisuus mitataan, kun tulee erimielisyyksiä tai virheitä. Tapahtuneen mokan jakaminen voi olla tärkeä tieto ja oppimiskokemus muillekin. Energiaa vapautuu asioiden korjaamiseen, kun virheestä kertomista ei tarvitse pelätä. Virheiden peittely vie energiaa ja voi aiheuttaa muutakin haittaa. Luottamuksen voi myös hetkessä menettää, siksi asioista ja pelisäännöistä on hyvä keskustella ennakkoon.

Miten suhtaudutte toisiinne?
Avoin suhtautuminen ja usko toisen hyväntahtoisuutta kohtaan on vakaa pohja vaikeillekin keskusteluille. Hyvä tiimi sitouttaa yhteistyöhön ja työpaikkaan. Monesti olen valmentajana kuullut, että vaihtaisin työpaikkaa, mutta kun työkaverit ovat niin upeita.

Millaista energiaa tuot tiimiin?
Kukoistava tiimi luodaan yhdessä. Jokainen tiimissä vaikuttaa ilmapiiriin, halusi tai ei.  Hyvään ilmapiiriin mahtuu myös huonoja päiviä. Kukaan meistä ei ole kone.  Tarvittaessa asioista osataan kuitenkin  keskustella ja kysyä helpommin. Usein riittää, kun toteaa työkaverille, että tänään on hieman valjumpi päivä ”ei johdu sinusta tai töistä”. Enempiä ei tarvitse kertoa, sillä oman olotilansa kertominen toiselle helpottaa useimmiten molempia.

Etä- ja hybridityöaikana on hyvä myös madaltaa kysymisen kynnystä, jos jokin asia jää vaivaamaan. Mieli sepittelee helposti kaikenlaista.  Suosittelen soittamaan esimerkiksi  ”Mitä kuuluu?” puhelun.

Kohtaamiset vähentävät virhetulkintoja
Yhdistävänä tekijänä eteenpäin on toisten paremmin tuntemaan oppiminen ja keskustelut. Etenkin hybridityöskentelyssä väärinkäsityksiä tulee etäisyyksistä johtuen helpommin, jollei toisia ja toisten tyyliä viestiä tunneta paremmin.

Toimiva tapa vahvistaa johtoryhmän tai tiimin yhteisymmärrystä on teemalliset valmennukset. Ryhmässä yhteinen pohja vahvistuu:  yhdessä opitaan uutta, kuullaan erilaisia näkökulmia ja opitaan ymmärtämään työkavereita paremmin. Ohjatuissa keskusteluissa saadaan asioita neutraalisti esiin ja orastavia hämminkejä selvitettyä.  Yhteisillä sopimuksilla ennakoidaan miten hyvä yhteistyö pysyy yllä.

Valmennuksissa* saadaan tiimin joukkovoima käyttöön ja edistämään yhteisöllisyyttä. Jokainen voi myös tarkastella omaa rooliaan tiimin me-hengen rakentamisessa esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

Kuusi kysymystä, joilla sinä voit lisätä tiimisi psykologista turvallisuutta

  1. Mitä sellaista näet minun tekevän, joka tukee parhaiten tiimimme toimintaa?
  2. Mitä sellaista teen, joka nakertaa tiimimme menestystä?
  3. Kerro jokin asia, mitä minun olisi hyvä tietää sinusta, jotta meidän suhteemme paranisi?
  4. Kerro yksi asia, miten minä voin edistää onnistumistasi?
  5. Mitä kykyäsi, osaamistasi tai lahjaasi en ole huomannut, olen sivuttanut tai aliarvioinut?
  6. Mikä sinua motivoi ja miten saisimme sitä lisää työhösi?

Kysymykset ovat vapaasti suomennettu oheisesta kuvasta, johon on lupa @jeandigiovanna

**
Autan mielelläni, kun tarvitsette vahvistaa johdon tai tiimin psykologista turvallisuutta, vuorovaikutusta ja toimintamalleja. Asioiden tarkastelu yhdessä tuo voimaa uuteen. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tilanteestanne, kokemuksista ja millainen toteutus toimii teillä parhaiten.

Ratkaisukeskeinen valmentaja Päivi Saarela

Päivi Saarela,  040-515 5464,  [email protected]

Palvelevan johtamisen ja kukoistavan yhteistyön virittäjä. Valmentaja ja johdon työnohjaaja

Yhdessä olemme aina enemmän.

 

***
Päivi Saarela on johdon ja tiimien valmentaja & työnohjaaja. Monipuolinen yli 25 vuoden kokemus antaa elävyyttä sekä näkökulmia osallistaviin ja oivalluttaviin valmennuksiin. Kantava muutos lähtee jokaisesta itsestä. Yhdessä olemme aina enemmän.

Lisätietoja   [email protected] ,  040-515 5464    https://heijaste.fi

*Suosittuja valmennuksia johdolle ja tiimeille esimerkiksi