Yhdessä eteenpäin -valmennus

INNOSTAVA ja TEHOKAS YHTEISTYÖ

YHDESSÄ ETEENPÄIN - valmennus SUJUVAAN YHTEISTYÖHÖN

Miten muutokset ja uudistuneet työnteon tavat näkyvät teillä yhteistyössä? Tyypillinen hidaste yhteistyölle on, että toisten tarpeita ei osata huomioida, koska niitä ei tunneta. Monipaikkaisessa työssä ohjattujen keskusteluiden tarve kasvaa.  

Yhteistyö vahvistuu, kun opitaan tuntemaan ja tietämään mitä kollega tarvitsee onnistuakseen työssään. Tavoitteellisuus, yhteisohjautuvuus ja itseohjautuvuus kulkevat käsikädessä. Keskinäinen luottamus ja ryhmän psykologinen turvallisuus kasvavat ohjattujen keskustelujen edetessä.   

Yhdessä eteenpäin -valmennus  

Näkökulmia itsetuntemukseen

  • vahvistaa vuorovaikutusta, erilaisuuden arvostusta ja me-henkeä
  • vähentää väärinymmärryksiä, turha kitkaa ja henkistä kuormitusta 
  • lisää vertaisoppimista, luovaa ongelmanratkaisukykyä ja innostusta

Palautumisen taidot vahvistavat henkistä suorituskykyä ja jaksamista.
Itsensä johtamisen taidot opettavat omia rajoja, itsestä ja toisista huolehtimista

Asioiden yhdessä jakaminen ja erilaiset näkökulmat innostavat kehittämään ja kehittymään. Toiminnan selkeytys vähentää kuormitusta ja tukee työkuntoa: se antaa perspektiiviä, uusia ideoita ja herättää huomaamaan mahdollisuuksia.  

Yhdessä vahvempana tulevaan.

ENNAKOINTI SÄÄSTÄÄ AIKAA, RAHAA JA MIELIPAHAA

Minä, ME ja YHTEISTYÖ - VALMENNUKSEN teemat

MINÄ OSAAJANA
– itsensä johtaminen 
– vahvuudet, motivaatio,.. 
– ajan- ja stressinhallinta
– tietoisuus- ja ajattelutaidot

ME YHDESSÄ
– kohtaamistaidot
– sujuva vuorovaikutus
– yhteistyö ja -toiminta
– arvostava palaute 🙂  ja  🙁

YHTEISTYÖ & YHTEISÖLLISYYS  
– erilaisuus rikkautena
– onnistumisten kulttuuri
– kokeilukulttuuri
– pelisäännöt

Jokaisen vaikutus ilmapiiriin ja yhteistyöhön korostuu dialogiin perustuvassa valmennuksessa.  Ryhmän yhteisvoima lujittuu, kun yhdessä opitaan kuuntelemaan toisia uteliaasti ja erilaisia mielipiteitä arvostaen. 

Suosittuja yksittäisiä virikevalmennuksia esim.

  • Sisäinen johtajuus: itseen, toisiin ja erilaisuuteen tutustuminen, sekä toisten parempi ymmärtäminen. 
  • Sujuvaksi vuorovaikuttajaksi: miten paremmaksi vuorovaikuttajaksi
  • Yhteiset pelisäännöt ja sopimukset, miten haluamme yhdessä toimia

Jatkumo vahvistaa valmennuksen vaikuttavuutta ja oivallusten juurtumista arkeen, esimerkiksi 2  kertaa.

Kysy kokemuksista

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

valmentaja

Päivi Saarela

Näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Yhdessä olemme enemmän. Yhteistyö vahvistuu, kun toisia ja tiimin yhteistä toimintaa ohjaavaa ajattelua opitaan tuntemaan paremmin. 

Kokonaisuuden, tavoitteiden ja työn rajapintojen parempi tunteminen vähentää väärinkäsityksiä. Työskentelystä tulee mielekäämpää ja sujuvampaa. Tulokset paranevat.”