Yhdessä eteenpäin -valmennus

KUKOISTAVAAN YHTEISTYÖHÖN ja YHTEISÖLLISYYTEEN

Yhdessä kukoistavaan yhteistyöhön

Kun tiimin toimintaa, kokonaisuutta, rajapintoja ja työkavereita opitaan tuntemaan paremmin vahvistuu myös yhteistyö. Oman työn vaikutus yhteisiin tavoitteisiin konkretisoituu valmennuksessa, jossa opitaan mm :    

Yhdessä ajattelun taitoja, jotka
  – vahvistavat vuorovaikutusta, erilaisuuden arvostusta ja me-henkeä 
  – vähentävät väärinymmärryksiä, turha kitkaa ja kyräilyä
  – lisäävät toisten ymmärtämistä, vahvuuksien hyödyntämistä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä

Palautumisen taidot vahvistavat henkistä suorituskykyä ja jaksamista.
Itsensä johtaminen opettaa vastuuta, omia rajoja ja itsestä huolehtimista

Ohjatut keskustelut avaavat tiimin tilannetta ja mahdollisuuksia. Ne antavat voimavaroja ja keinoja omasta ja yhteisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen. 
Yhdessä olemme aina enemmän.

MIELEN HYVINVOINTI ON TAITO, JOTA VOI VAHVISTAA.

Kun työyhteisön voimavarat ovat koetuksella, on erityisen tärkeää huolehtia omasta ja kollegojen jaksamisesta. Pysähtyminen tuntemusten ääreen helpottaa työyhteisön kuormitusta. ”Ilman tätä olisin sairaslomalla” on tuttu lause Yhdessä eteenpäin -valmennuksista.  

Asioiden yhdessä tarkastelu ja toiminnan selkeytys tukee työkuntoa: se antaa perspektiiviä, uusia ideoita ja herättää huomaamaan omaa ja kollegan tilannetta.  Luottamus ja yhteisöllisyys kasvavat.

ENNAKOINTI SÄÄSTÄÄ AIKAA, RAHAA JA MIELIPAHAA

ToteutukseN TEEMOJA: Minä, ME ja YHTEISTYÖ

Jokaisen valta ja vastuu hyvän ilmapiiriin sekä tavoitteellisen yhteistyön luomiseen korostuu dialogiin perustuvassa valmennuksessa.

MINÄ OSAAJANA
– itsensä johtaminen 
– vahvuudet, motivaatio,.. 
– ajan- ja stressinhallinta
– tietoisuus- ja ajattelutaidot

ME YHDESSÄ
– kohtaamistaidot
– sujuva vuorovaikutus
– yhteistyö ja -toiminta
– rakentava palaute 🙂  ja  🙁

YHTEISTYÖ & YHTEISÖLLISYYS  
– erilaisuus rikkautena
– onnistumisten kulttuuri
– kokeilukulttuuri
– pelisäännöt

Jokainen ryhmä on ainutkertainen. Ryhmän yhteisvoima vahvistuu, kun opimme kuuntelemaan toisia uteliaasti ja erilaisia mielipiteitä arvostaen.  

Valmennuksen jatkumo vahvistaa oivallusten juurtumista arkeen, esimerkiksi 3-6 kertaa 2 tuntia.    

Kysy kokemuksista

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

valmentaja

Päivi Saarela

Näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Yhdessä olemme enemmän. Yhteistyö vahvistuu, kun toisia ja tiimin yhteistä toimintaa ohjaavaa ajattelua opitaan tuntemaan paremmin. 

Kokonaisuuden, tavoitteiden ja työn rajapintojen parempi tunteminen vähentää väärinkäsityksiä. Työskentelystä tulee mielekäämpää ja sujuvampaa. Tulokset paranevat.”