Heijasteâ OmaCoach -palvelu

TYÖNOHJAUS JA COACHING TYÖYHTEISÖLLE

MIELEN HYVINVOINNIN HUOLTAMO
AMMATILLINEN KEHITTYMINEN, PALAUTUMINEN ja JAKSAMINEN

Heijasteâ OmaCoach on luottamuksellinen matalan kynnyksen palvelu henkilöstölle, joka lisää jaksamista, hyvinvointia ja tuottavuutta. Oikea aikainen keskustelu coachin kanssa antaa näkökulmia ja vapauttaa energiaa oleelliseen. Palvelu vähentää sairauslomien tarvetta ja tuo kustannussäästöjä. 

Palvelu vahvistaa itsensä johtamisen ja palautumisen taitoja, tukee irti ajatuskehistä ja selkeyttää työhön liittyviä mieltä askarruttavia asioita. Asioiden luottamuksellinen jäsentäminen ammattilaisen kanssa antaa näkökulmia ja auttaa henkilöä oivaltamaan omat ratkaisunsa. 

Palvelu lisää hyvinvointia, tuottavuutta ja kustannussäästöjä:

 • Sujuva vuorovaikutus ja yhteistyö lisääntyvät => väärinymmärryksistä johtuva kitka vähenee
 • Hyvä ilmapiiri vahvistaa sitoutumista => osaajat kehittyvät yhdessä ja yhteisöllisyyden tunne kasvaa
 • Sairauspäivät vähenevät => poissaoloista ja sijaisuuksista aiheutuvat kustannukset ja henkilöstön kuormitus vähenee
 • Johto saa otsikkotasolla tietoa henkilöstöä askarruttavista teemoista => ennakoivat toimenpiteet mahdollistuvat

Heijaste OmaCoach - TYÖHYVINVOINNIN tuki lähelläsi

"Intensiivistä ja tehokasta 🙂

Kokemuksia ohjauksista

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Sain perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksamiseni on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua tiimilleni. Asiat eivät enää imaise minua mukanaan."
"Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Aamukävelysparraus muutti päivän kulun."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme eri tilassa (etäcoaching)."

ENNAKOINTI SÄÄSTÄÄ AIKAA, ENERGIAA, RAHAA JA MIELIPAHAA

Johtolinja-etäcoaching prosessi

Heijasteâ OmaCoach -palvelu: itsensä johtaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö. Näkökulmia, oivalluksia ja jumeista eteenpäin
 Kasvotusten tai etänä, virtuaalisesti tai puhelimitse sopimuksen mukaan.
Esimerkiksi  1 tunti 1-5 kertaa/hlö 3 kk aikana.
Jo yksi kerta voi riittää. Jatkumo tehostaa oivallusten juurtumista käytäntöön. 

MILLAISTA ENERGIAA SINÄ TUOT TYÖSKENTELYYN?

Heijasteâ OmaCoach -palvelu tarjoaa ammatillista kasvua, keinoja työarjen hallintaan, jaksamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  
Mieltä askarruttavien asioiden jäsentäminen vapauttaa keskittymään, auttaa palautumaan ja levolliseen uneen. Jokainen on osaltaan vastuussa työyhteisön ilmapiiristä.

Mielen hyvinvoinnin lisääntyminen heijastuu ilmapiirin ja sujuvaan yhteistyöhön. Jaksaminen ja vuorovaikutustaidot lisääntyvät sekä sairauspäivien ja sijaisten tarve vähenee. Tutkitusti työhyvinvointiin hyvin sijoitettu 1 € tuo 6 € takaisin*. Merkittävistä tuloksista ja kustannussäästöistä ovat mediassa kertoneet useat edelläkävijä yritykset (S-ryhmä, Lidl,..)

Omista rajoista ja työkunnosta huolehtimaan oppiminen on työelämätaito, josta hyötyy kaikki: työnantaja, tiimi, valmennettava ja hänen läheiset

Itsetuntemus on HYVÄN VUOROVAIKUTUKSEN PERUSTA

MITEN PALVELU TOIMII

Kun ajankohdat yms on sovittu tilaajan kanssa:
 • Valmennettava varaa itselleen ajan (esim. 1-5 hlö)
 • Lähi- tai etätapaamisia sopimuksen mukaan
 • Luottamuksellisuus ja läpinäkyvyys
 • TiIaaja saa toteutumasta yhteenvedon otsikkotasolla
 • ITSENSÄ JOHTAMINEN JA Jaksaminen

  Luottamuksellinen tila asioiden käsittelyyn tukee jaksamista
 • Ajattelun peili erilaisten tilanteiden käsittelyyn.
 • Itsensä johtamisen ja yhteistyötaidot kehittyvät
 • Palautuminen ja omasta jaksamisesta huolehtiminen

 • VOIMME MUUTTAA VAIN ITSEÄMME

  Mentaalivalmentaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja & COACH

  Päivi Saarela

  kokemusta yli 25 vuoden ajalta

  ”Olen työelämän personal trainer. Autan sinua kehittämään itsellesi luontevan tavan johtaa erilaisia työntekijöitäsi ja tavoitteellista yhteistyötä. Esimiehen hyvä työvire on tärkeää, sillä se heijastuu työyhteisöön.”

  People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou