Heijasteâ OmaCoach -palvelu

TYÖNOHJAUS JA COACHING TYÖYHTEISÖLLE

MIELEN HYVINVOINNIN HUOLTAMO
AMMATILLINEN KEHITTYMINEN, PALAUTUMINEN ja JAKSAMINEN

Heijasteâ OmaCoach -palvelu on luottamuksellinen palvelu henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistamiseen.  Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa ja
on tuottavaa. Palvelu lisää hyvinvointia, tuottavuutta ja kustannussäästöjä.

Palvelu vahvistaa itsensä johtamisen ja palautumisen taitoja, tukee irti ajatuskehistä ja selkeyttää työhön liittyviä mieltä askarruttavia asioita. Asioiden jäsentäminen ammattilaisen kanssa antaa näkökulmia ja auttaa henkilöä oivaltamaan omat ratkaisunsa. 

Palvelu tuo hyvinvointia, tuottavuutta ja kustannussäästöjä:

 • Sujuva vuorovaikutus ja yhteistyö lisääntyvät => väärinymmärryksistä johtuva kitka vähenee
 • Mitä henkilöstölle kuuluu: johto saa otsikkotasolla tietoa henkilöstöä askarruttavista asioista => ennakoiva tarttuminen asioihin 
 • Hyvä ilmapiiri vahvistaa sitoutumista => osaajat kehittyvät yhdessä ja yhteisöllisyyden tunne kasvaa
 • Sairauspäivät vähenevät => poissaoloista ja sijaisuuksista aiheutuvat kustannukset ja henkilöstön kuormitus vähenee

Heijaste OmaCoach - TYÖHYVINVOINNIN tuki lähelläsi

"Intensiivistä ja tehokasta 🙂

Kokemuksia ohjauksista

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Sain perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksamiseni on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua tiimilleni. Asiat eivät enää imaise minua mukanaan."
"Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Aamukävelysparraus muutti päivän kulun."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme eri tilassa (etäcoaching)."

ENNAKOINTI SÄÄSTÄÄ AIKAA, ENERGIAA, RAHAA JA MIELIPAHAA

Johtolinja-etäcoaching prosessi

Heijasteâ OmaCoach -palvelu: yhteistyö- ja itsensä johtamisen taitoja, näkökulmia ja jumeista eteenpäin, vahvistaa jaksamista
 Kasvotusten tai etänä, virtuaalisesti tai puhelimitse. Ilmoittautuessa saat orientoivan tapaamista tehostavan harjoitteen.
Esimerkiksi  1-1,5 tuntia 1-5 kertaa/hlö 3 kk aikana. Jatkumo tehostaa oivallusten juurtumista käytäntöön. 

MILLAISTA ENERGIAA SINÄ TUOT TYÖSKENTELYYN?

Heijasteâ OmaCoach -palvelu tarjoaa ammatillista kasvua, keinoja työarjen hallintaan, jaksamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  
Mieltä askarruttavien asioiden jäsentäminen vapauttaa keskittymään, auttaa palautumaan ja levolliseen uneen.  Jokainen vaikuttaa ja on osaltaan vastuussa työyhteisön ilmapiiristä.

Tulokset mielen hyvinvoinnin lisääntymisestä näkyvät ilmapiirissä ja sujuvana yhteistyönä. Kun vuorovaikutustaidot lisääntyvät niin ristiriidat vähenevät ja kustannukset laskevat, mm. sairauspäivien ja sijaisten tarve vähenee. Tutkitusti työhyvinvointiin hyvin sijoitettu 1 € tuo 6 € takaisin*. Merkittävistä säästöistä ja tuloksista ovat mediassa kertoneet jo useat yritykset, mm.  S-ryhmä.

Omista rajoista ja (työ)kunnostaan huolehtimaan oppiminen ovat kestävyyttä tuovia työelämätaitoja henkilölle sekä työnantajalle.

Itsetuntemus on HYVÄN VUOROVAIKUTUKSEN PERUSTA

MITEN PALVELU TOIMII

Kun ajankohdat yms on sovittu tilaajan kanssa:
 • Valmennettava varaa itselleen ajan (esim. 1-5 hlö)
 • Lähi- tai etätapaamisia sopimuksen mukaan
 • Luottamuksellisuus ja läpinäkyvyys
 • TiIaaja saa toteutumasta yhteenvedon otsikkotasolla
 • ITSENSÄ JOHTAMINEN JA Jaksaminen

  Luottamuksellinen tila asioiden käsittelyyn tukee jaksamista
 • Ajattelun peili erilaisten tilanteiden käsittelyyn.
 • Itsensä johtamisen ja yhteistyötaidot kehittyvät
 • Palautuminen ja omasta jaksamisesta huolehtiminen

 • VOIMME MUUTTAA VAIN ITSEÄMME

  VAIHTOEHTONA ETÄCOACHINGIN: TEHOKASTA jA JOUSTAVAA

  Etäcoaching on intensiivistä, tehokasta ja vaivaton sovittaa aikatauluihin. 

  Puhelimitse työskentely vapauttaa liikkumaanmoni yllättyy puhelincoachingin intensiivisyydestä.   
  Handsfree ja rauhallinen paikka riittää. Voit olla missä vaan, vaikka kävelyllä.  Lue asiakaskokemuksesta

  Virtuaalinen työskentely mahdollistaa esimerkiksi aineiston yhtä aikaisen läpikäynnin. 
  Vaihtoehtoja voi luonnollisesti myös yhdistellä.

  Kertacoaching, 1-3 tuntia, kun tarvitset täsmäsparrausta ja näkökulmia eteenpäin menoon tai vaikapa huomiseen kokoukseen. Mieltä askarruttavien asioiden jäsentäminen vapauttaa keskittymään, auttaa palautumaan ja levolliseen uneen. 

  Mentaalivalmentaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja & COACH

  Päivi Saarela

  kokemusta yli 25 vuoden ajalta

  ”Olen työelämän personal trainer. Autan sinua kehittämään itsellesi luontevan tavan johtaa erilaisia työntekijöitäsi ja tavoitteellista yhteistyötä. Esimiehen hyvä työvire on tärkeää, sillä se heijastuu työyhteisöön.”

  People forget what you said and did. But they never forget how you made them feel. – Maya Angelou