Työnohjaus ja Coaching


Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot ja yhdessä luominen vievät tuloksiin

Työnohjaus ja coaching ovat tehokkaita  ammatilliseen kehittymiseen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Ymmärrys itsestä moninaisen työyhteisön jäsenenä kasvaa. Ajattelun avartuminen tuottaa uusia näkökulmia ja  lisää yhteisymmärrystä. Luovuus ja innostus kasvavat, kun yhdessä tarkastellaan työarkea, työskentelytapoja ja toiminnan mahdollisuuksia. Erilaiset oivalluttavat harjoitukset ja mielentaitojen kehittäminen antavat valmennettaville kestäviä keinoja myös jatkoon.

Itsetuntemus syvenee toimintaa ohjaavaa ajattelua ja tuntemuksia tarkastelemalla (tottumukset, uskomukset, arvot).  Selkeät tavoitteet lisäävät itseohjautuvuutta ja tekevät työstä mielekkämpää. Mahdollisuuksiin suuntaaminen motivoi ja vie jumeista eteenpäin. Monipuoliset mielentaitoihin (ajattelu- ja tietoisuustaidot) ja toimintaan liittyvät keinot vahvistavat ja tukevat uudistumista.
Jokainen meistä on vastuussa itsestään, tekemistään ja tekemättä jättämisistään.

Yksilöohjaus johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille antaa tilaisuuden keskittyä omaan johtajaidentiteettiin, vuorovaikutukseen ja millaiseksi johtajaksi haluaa kehittyä.  Moninainen henkilöstö on rikkaus, joka kirjavuudellaan kuitenkin usein haastaa johtamista.  Hyvä itsetuntemus, omien toimintamallien tiedostaminen ja valikointi toivotun kaltaisiksi auttaa vaativissakin tilanteissa.  

Ryhmässä (tiimi, jory,..) yhdessä ajattelu vahvistaa yhteishenkeä, avaa solmukohtia ja tehostaa yhteistoimintaa.  Yhteisymmärrys ja kehittyminen voimistuvat valmennuksen avulla.  Muutoksiin liittyvät työilmapiiriin ja -tehoon vaikuttavat laskut ohittuvat nopeammin, kun tuleva tilanne ennakoidaan. Henkilöstön muutoskykyä vahvistamalla työteho pysyy hyvänä.  Valmistautuminen pienentää muutoksiin tarvittavaa aikaa ja  hintaa.

Työyhteisölle yhdessä ajattelu ja oivaltaminen vahvistavat yhteisöllisyyttä, toimintamalleja ja valittua linjaa.

Kesto valmennuksille on usein 6-12  kertaa 1,5 -2 tuntia/kerta. Oivaltaminen tapahtuu hetkessä, mutta uudistuminen, omien tottumusten muuttaminen arjenkäytännöiksi vaatii usein aikansa.
***

Jo yksinkin valmennuskerta voi riittää  – tutustu  lyhytvalmennuksiin:

YKKÖNEN yhden kerran ohjaustapaaminen  ja  PUHTIA puhelimitse tapahtuva valmennus ovat tehokkaita esim. yllättäviin ja askarruttaviin tilanteisiin. ”Lyhytvalmennukset useimmiten yllättävät tehokkuudellaan” sanoo satojen tuntien kokemuksella Päivi Saarela.

  • Johtamisen sparraus, keinoja eteenpäin yllättävässä tilanteessa
  • Valinta-  ja solmukohdat
  • Työn muutostilanteet, Uraohjaus esim. haastatteluun valmistautuminen tai  CV:n läpikäynti ovat suosittuja*

Puhelinvalmennus on usein osana monipuolista työnohjaus  tai coaching-prosessia. 

YKKÖNEN – yhden kerran täsmävalmennus 1-2 tuntia

Monipuolinen valitun teeman tarkastelu avartaa ajattelua ja uusia eteenpäin vieviä oivalluksia syntyy.  Omien toiminta-  ja ajattelumallien tarkastelu lisää sisäistä johtajuutta ja itsetuntemusta. Käytän tarpeen mukaan toiminnallisuutta vauhdittamaan etenemistä ja avaamaan uusia ajatuspolkuja. Orientoiva ennakkotehtävä, jotta valmennusaika tulee tehokäyttöön.

Muutostilanteisiin, kun epävarmuus aiheuttaa tyhjäkäyntiä   ja halutaan vahvistaa työyhteisön hyvää ilmapiiriä, tasapainoa ja toimijuutta.  Kun tiedossa olevat faktat käydään läpi, hahmottuvat asiat joihin valmennettava voi vaikuttaa.  Valmennus  purkaa henkistä kuormaa ja vahvistaa muuttuvassa ympäristössä toimimiseen. Huoli itsestä, kollegasta ja työpaikan  ilmapiiristä ovat tyypillisiä muutostilanteissa askarruttavia asioita. Huolien käsittely suhteuttaa asioita ja auttaa energian suuntamisessa tulevaan ja mahdollisuuksiin.  Tilanteesta riippuen myös työnhakuun liittyviä asioita voidaan käydä läpi.  Päivi Saarelalla on yli 8 v kokemus uraohjauksista.

PUHTIA -puhelinvalmennus 1-1,5 tuntia – vauhdittaa eteenpäin

Puhelinvalmennus on tehokas ja kätevä johtamisen apuväline. Ajattelu avartuu eri näkökulmia tarkastelemalla.  Itsen, toisen ja tilanteen ymmärrys lisääntyy mahdollisuuksia painottavan ratkaisukeskeisen lähestymisen avulla.  ”Kokemuksesta tiedän monien valmennettavien yllättyneen puhelinvalmennuksen tehokkuudesta.”, sanoo Päivi Saarela vuosien kokemuksella.  Valmennus sopii myös henkilöstölle erilaisiin työarjen muutoksiin, uraohjauksiin ja solmukohtien avaamiseen. Usein puhelinvalmennus on myös osana pidempää coaching- tai työnohjausprosessia

Tarvitset rauhallisen paikan, puhelimen ja muistiinpanovälineet.

Yksittäiseen valmennuskertaan sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jotta varsinainen valmennusaika tulee tehokäyttöön.

  * * *
Lue Päivi Saarelan monipuolisesta aiemmasta työkokemuksesta suuryritysten eri tasoilla ja matkasta valmennusalan yrittäjäksi.
Monipuolisista tuloksia edistävistä keinoista  ja  menetelmistä tietoa täällä.

Ota yhteyttä

Päivi Saarela
Johdon ja esimiesten työnohjaaja
CoCreative Coach, Mental Trainer

040-515 5464
paivi.saarela [at] heijaste.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”

”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”

”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”

”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

Share This