Työnohjaus ja Coaching


Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot, yhdessä luominen – tulokset

Työnohjaus ja coaching tehostavat tavoitteellista ammatillista kehittymistä, yhteistyötä ja sujuvaa vuorovaikutusta.  Uudet näkökulmat avartavat ja lisäävät kokonaisuuden,  yhteisten tavoitteiden ja oman toiminnan vaikutusten ymmärtämistä.  Luovuus ja innostus kasvavat, kun yhdessä tarkastellaan tavoitteita, toimintamalleja ja mahdollisuuksia. 

Itsetuntemus syvenee toimintaa ohjaavaa ajattelua ja tuntemuksia tarkastelemalla (tottumukset, uskomukset, arvot).  Jokainen meistä on vastuussa itsestään, tekemistään ja tekemättä jättämisistään. Tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin keskittyminen motivoi ja vauhdittaa eteenpäin.   

Monipuoliset menetelmät ja mielentaitoja (ajattelu- ja tietoisuustaitoja) lisäävät keinot vahvistavat oivaltamista ja uudistumista. 

Yksilöohjaus (esimiehet, avainhenkilöt)  vahvistaa ammatti-identiteettiä ja vauhdittaa kehittymistä.   Kehittymisesi vauhdittuu, kun tietoisesti valitset millaiseksi (itsesi) johtajaksi haluat kehittyä.  Hyvä itsetuntemus, omien toiminta- ja reagointimallien tunteminen auttaa toimimaan rakentavasti eri tilanteissa.

Ryhmässä (tiimi, jory,..) yhdessä ajattelu lisää keskinäistä ymmärystä, avaa solmukohtia ja  yhtenäistää toimintamalleja.  Toiminnan rajapintojen ymmärrys ja oman toiminnan vaikutus yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi vahvistuu ja lisää työn merkityksen tuntua.    Henkilöstön muutoskykyä vahvistamalla hyvä ilmapiirii ja työteho pysyvät paremmin yllä muutoksiin sisältyvästä epävarmuudesta huolimatta.  Tilanteiden ennakointi  tuo tasapainoa ja pienentää muutoksiin tarvittavaa aikaa ja  kustannuksia.  

Työyhteisölle yhdessä ajattelu vahvistaa yhteisöllisyyttä, toimintamalleja ja eteenpäin vieviä oivalluksia.

Valmennuksien kesto on  6-12  kertaa 1,5 -2 tuntia/kerta. Oivaltaminen tapahtuu hetkessä, mutta uudistuminen, uusien käytäntöjen juurruttaminen arkeen vaatii aikaa ja seuranta vahvistaa sitä.
***

Jo yksinkin valmennuskerta voi riittää  – tutustu  lyhytvalmennuksiin:

YKKÖNEN yhden kerran ohjaustapaaminen  ja  PUHTIA puhelimitse tapahtuva valmennus ovat tehokkaita esim. yllättäviin ja askarruttaviin tilanteisiin. ”Lyhytvalmennukset ovat useimmiten yllättäneet valmennettavat tehokkuudellaan” sanoo satojen tuntien kokemuksella Päivi Saarela.

  • Johtamisen sparraus, keinoja eteenpäin yllättävässä tilanteessa
  • Valinta-  ja solmukohdat
  • Työn muutostilanteet, Uraohjaus esim. haastatteluun valmistautuminen tai  CV:n läpikäynti ovat suosittuja*

Puhelinvalmennus on usein osana monipuolista työnohjaus  tai coaching-prosessia. 

YKKÖNEN – yhden kerran täsmävalmennus 1-2 tuntia

Monipuolinen valitun teeman tarkastelu avartaa ajattelua ja uusia eteenpäin vieviä oivalluksia syntyy.  Omien toiminta-  ja ajattelumallien tarkastelu lisää sisäistä johtajuutta ja itsetuntemusta. Käytän tarpeen mukaan toiminnallisuutta vauhdittamaan etenemistä ja avaamaan uusia ajatuspolkuja. Orientoiva ennakkotehtävä, jotta valmennusaika tulee tehokäyttöön.

Muutostilanteisiin, kun epävarmuus aiheuttaa tyhjäkäyntiä   ja halutaan vahvistaa työyhteisön hyvää ilmapiiriä, tasapainoa ja toimijuutta.  Kun tiedossa olevat faktat käydään läpi, hahmottuvat asiat joihin valmennettava voi vaikuttaa.  Valmennus  purkaa henkistä kuormaa ja vahvistaa muuttuvassa ympäristössä toimimiseen. Huoli itsestä, kollegasta ja työpaikan  ilmapiiristä ovat tyypillisiä muutostilanteissa askarruttavia asioita. Huolien käsittely suhteuttaa asioita ja auttaa energian suuntamisessa tulevaan ja mahdollisuuksiin.  Tilanteesta riippuen myös työnhakuun liittyviä asioita voidaan käydä läpi.  Päivi Saarelalla on yli 8 v kokemus uraohjauksista.

PUHTIA -puhelinvalmennus 1-1,5 tuntia – vauhdittaa eteenpäin

Puhelinvalmennus on tehokas ja kätevä johtamisen apuväline. Ajattelu avartuu eri näkökulmia tarkastelemalla.  Itsen, toisen ja tilanteen ymmärrys lisääntyy mahdollisuuksia painottavan ratkaisukeskeisen lähestymisen avulla.  ”Kokemuksesta tiedän monien valmennettavien yllättyneen puhelinvalmennuksen tehokkuudesta.”, sanoo Päivi Saarela vuosien kokemuksella.  Valmennus sopii myös henkilöstölle erilaisiin työarjen muutoksiin, uraohjauksiin ja solmukohtien avaamiseen. Usein puhelinvalmennus on myös osana pidempää coaching- tai työnohjausprosessia

Tarvitset rauhallisen paikan, puhelimen ja muistiinpanovälineet.

Yksittäiseen valmennuskertaan sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jotta varsinainen valmennusaika tulee tehokäyttöön.

  * * *
Lue Päivi Saarelan matkasta valmennusalan yrittäjäksi ja monipuolisesta työkokemuksesta suuryrityksissä.  Valmennusten tuloksia vahvistavista keinoista  ja  menetelmistä  täällä.

Ota yhteyttä

Päivi Saarela
Johdon ja esimiesten työnohjaaja
CoCreative Coach, Mental Trainer

040-515 5464
paivi.saarela [at] heijaste.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”

”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”

”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”

”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

Share This