Työnohjaus ja Coaching


Ratkaisukeskeisyys, mielentaidot ja yhdessä luominen vievät tuloksiin

Työnohjaus ja coaching ovat tehokkaita  ammatilliseen kehittymiseen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen.  Vuorovaikutus tehostuu, kun ymmärrys itsestä moninaisen työyhteisön jäsenenä kasvaa.  Ajattelun avartuminen lisää yhteisymmärrystä ja tuottaa uusia näkökulmia työarkeen. Luovuus ja innostus kasvavat, kun yhdessä tarkastellaan työarkea, työskentelytapoja ja toiminnan mahdollisuuksia. Mentaalivalmennus, mielentaidot antavat valmennettavalle kestäviä keinoja myös jatkoon.

Yksilöille, ryhmille
(esim tiimi, jory) ja työyhteisölle oivaltamiseen työnohjaus ja coaching
tyypillinen kesto, joka juurruttaa tuloksia käytäntöön on 6-12  kertaa 1,5 -2 tuntia/kerta. 

Itsetuntemus syvenee toimintaa ohjaavaa ajattelua ja tuntemuksia tarkastelemalla (tottumukset, uskomukset, arvot).  Selkeät tavoitteet lisäävät itseohjautuvuutta ja tekevät työstä mielekkämpää. Työn muutoskohdissa  mahdollisuuksiin suuntaaminen motivoi ja vie jumeista eteenpäin. Monipuoliset mielentaitoihin (ajattelu- ja tietoisuustaidot) ja toimintaan liittyvät harjoitukset tukevat uudistumista ja uuteen tarttumista. Jokainen on vastuussa itsestään, tekemistään ja tekemättä jättämisistään.

Ryhmässä yhdessä ajattelu vahvistaa yhteisöllisyyttä, avaa solmukohtia ja tehostaa yhteistoimintaa.  Muutoksiin liittyvät työilmapiiriin ja -tehoon vaikuttavat laskut ohittuvat nopeammin, kun tuleva tilanne ennakoidaan.   Valmistautuminen pienentää muutoksien hintaa.   
***

Jo yksinkin valmennuskerta voi riittää  – tutustu  lyhytvalmennuksiin:

YKKÖNEN yhden kerran ohjaustapaaminen  ja  PUHTIA puhelimitse tapahtuva valmennus ovat tehokkaita esim. yllättäviin ja askarruttaviin tilanteisiin. ”Lyhytvalmennukset useimmiten yllättävät tehokkuudellaan” sanoo satojen tuntien kokemuksella Päivi Saarela.

  • Johtamisen sparraus, keinoja eteenpäin yllättävässä tilanteessa
  • Valinta-  ja solmukohdat
  • Työn muutostilanteet, Uraohjaus esim. haastatteluun valmistautuminen tai  CV:n läpikäynti ovat suosittuja*

Puhelinvalmennus on usein osana monipuolista työnohjaus  tai coaching-prosessia. 

YKKÖNEN – yhden kerran täsmävalmennus 1-2 tuntia

Monipuolinen valitun teeman tarkastelu avartaa ajattelua ja uusia eteenpäin vieviä oivalluksia syntyy.  Omien toiminta-  ja ajattelumallien tarkastelu lisää sisäistä johtajuutta ja itsetuntemusta. Käytän tarpeen mukaan toiminnallisuutta vauhdittamaan etenemistä ja avaamaan uusia ajatuspolkuja. Orientoiva ennakkotehtävä, jotta valmennusaika tulee tehokäyttöön.

Muutostilanteisiin, kun epävarmuus aiheuttaa tyhjäkäyntiä   ja halutaan vahvistaa työyhteisön hyvää ilmapiiriä, tasapainoa ja toimijuutta.  Kun tiedossa olevat faktat käydään läpi, hahmottuvat asiat joihin valmennettava voi vaikuttaa.  Valmennus  purkaa henkistä kuormaa ja vahvistaa muuttuvassa ympäristössä toimimiseen. Huoli itsestä, kollegasta ja työpaikan  ilmapiiristä ovat tyypillisiä muutostilanteissa askarruttavia asioita. Huolien käsittely suhteuttaa asioita ja auttaa energian suuntamisessa tulevaan ja mahdollisuuksiin.  Tilanteesta riippuen myös työnhakuun liittyviä asioita voidaan käydä läpi.  Päivi Saarelalla on yli 8 v kokemus uraohjauksista.

PUHTIA -puhelinvalmennus 1-1,5 tuntia – vauhdittaa eteenpäin

Puhelinvalmennus on tehokas ja kätevä johtamisen apuväline. Ajattelu avartuu eri näkökulmia tarkastelemalla.  Itsen, toisen ja tilanteen ymmärrys lisääntyy mahdollisuuksia painottavan ratkaisukeskeisen lähestymisen avulla.  ”Kokemuksesta tiedän monien valmennettavien yllättyneen puhelinvalmennuksen tehokkuudesta.”, sanoo Päivi Saarela vuosien kokemuksella.  Valmennus sopii myös henkilöstölle erilaisiin työarjen muutoksiin, uraohjauksiin ja solmukohtien avaamiseen. Usein puhelinvalmennus on myös osana pidempää coaching- tai työnohjausprosessia

Tarvitset rauhallisen paikan, puhelimen ja muistiinpanovälineet.

Yksittäiseen valmennuskertaan sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jotta varsinainen valmennusaika tulee tehokäyttöön.

  * * *
Lue lisää Päivi Saarelan monipuolisesta aiemmasta työkokemuksesta suuryritysten eri tasoilla ja matkasta valmennusalan yrittäjäksi.  Tuloksia edistävistä keinoista  ja  menetelmistä tietoa täällä.

Ota yhteyttä

Päivi Saarela
Johdon ja esimiesten työnohjaaja
CoCreative Coach, Mental Trainer

040-515 5464
paivi.saarela [at] heijaste.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”

”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”

”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”

”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

Share This