Coachausta missä vaan?

Yksinomaan ääneen perustuva coachauksen tehokkuus yllättää usein. Puhelimitse coachaus vapauttaa työpöydän äärestä ja etäcoachaukseen voi syventyä vaikka luontopolulla, kuten palvelujohtaja Jussi Malinen, Siun sote. Olemme sparrailleet Jussin kanssa useita vuosia. Kasvokkain tapaamiset vaihtuivat ensin virtuaalisiksi ja pian siirryimme työskentelemään puhelimitse vain äänen varassa, sillä siihen sisältyy monia etuja.  Jussin kokemuksia alla:

Jussi Malinen, palvelujohtaja, Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

”Puhelimitse sparraus on mainio ja tehokas ajattelun apulainen. Pääsen keskusteluissa ikään kuin omaan turvalliseen kuplaan, jossa voin syventyä katselemaan ja jäsentämään ajatuksiani.  Saan tarpeellista etäisyyttä asioihin ja voin valikoida mitä asioita tuon yhteiseen keskusteluun. Voin täysin keskittyä omaan sisäiseen työskentelyyni  ja coachin interventiot valaisevat uusia kohtia ajattelustani.  Osaavan coachin apu on oiva ajattelun syventäjä ja avartaja.

Äänen varassa työskentely hioo myös johtamisen taitoja: se harjoittaa kuulemista ja opettaa kiinnittämään huomioita paitsi sanoihin myös siihen, miten asiat ilmaistaan, puheen sävyihin ja rytmiin. Viestin merkitys kun syntyy pitkälti siitä miten asiat ilmaisen.

Coachin läsnäolo ja herkkyys kuulemiseen korostuvat, kun kohtaamisen tila rakentuu äänen varaan.  Intensiivisen ja luottamuksellisen yhteyden rakentuminen ja erityisesti rivien välistä kuuleminen, ns. intuitiivinen kuuleminen ovat ammattitaitoja, joita coach tarvitsee, jotta pystyy tuomaan ajattelua rikastuttavia ja eteenpäin vieviä interventioita. Ratkaisukeskeinen tavoitteellisuus tuo rakennetta keskusteluun.

Olemme organisaatiossani hyödyntäneet  puhelincoachingia hyvin tuloksin. Kustannustehokkuus ja joustavuus ovat ratkaisevia tekijöitä. Tarvittava aika on vaivaton sovittaa esimiehen tiiviiseen ohjelmaan ja aikaa ei mene siirtymisiin. Päivi Saarela on tukenut meillä esimiestyön haasteissa, johtamisen kehittämisessä ja palautumisessa. Usein esimiehet yrittävät turhan pitkään selviytyä yksin tuulisen arjen haasteissa. Esimiesten jaksaminen on pääomaa koko organisaatiolle.”

Olen etäcoachannut esimiehiä ja asiantuntijoita yli kymmenvuoden ajan myös virtuaalisesti ja puhelimitse. Coachattavan on monesti helpompi syventyä tutkimaan asiaansa ja siihen liittyviä tuntemuksiaan, kun ei tarvitse huomioida miltä näyttää tai muita näkemiseen liittyviä seikkoja. Mahdollisen coachaukseen liittyvän aineiston ja välitehtävät lähetän sähköisesti. Valmennettavani useimmiten yllättyvät puhelincoachauksen vaikuttavuudesta.

Puhelimitse coachauksen etuja Heijasteen asiakaspalautteista:   

  • kustannustehokasta
  • tehokasta ja intensiivistä
  • joustavaa ja vaivatonta
  • vapaus valita paikka ja tila jossa on helppo olla oma itsensä

Tutustu johdolle ja avainhenkilöille suunnattuun Johtolinja™ -etäcoachingiin

Päivi Saarela, Heijaste

Ota yhteyttä, niin kerron lisää kokemuksista!

Päivi Saarela,  040-515 5464,  [email protected]

Johdon ja esimiesten työnohjaaja & coach, mentaalivalmentaja

Yksi kommentti artikkeliin ”Coachausta missä vaan?”

Kommentointi on suljettu.