Työhyvinvointi, työnilo ja tuottavuus

Työhyvinvointi lisää luovuutta, jaksamista ja työniloa. Yhteisymmärryksen lisääntyminen osallistaa,  virkistää ja vahvistaa yhteistoimintaa, joka näkyy tuloksissa.

Heijaste®  ratkaisukeskeiset, mahdollisuuksia ja myönteisyyttä vahvistavat valmennukset tarjoavat energisyyttä, innostusta ja kilpailukykyä organisaatiolle.  

Esimerkkejä valmennuksista, jotka räätälöidään tavoitteisiin

Suunta 4T™ – tehokasta toimintaa työelämän turbulenssissa

Valmennus vahvistaa henkilöstön muutoskykyä, luovuutta ja luottamusta. Tavoitteiden kirkastaminen osallistaa ja virittää uudistavaan yhteistoimintaan. Yhdessä ajattelu ja toisten kuuleminen lisää tehtävien ja tarpeiden ymmärtämistä.  Parempi kokonaiskuva ja oman toiminnan merkitysten tiedostaminen tehostaa työyhteisön vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Itseohjautuvuus lisääntyy ja johtaminen helpottuu, kun itse kunkin motivaatiotekijät selkeytyvät. Valmennuksesta lisää..

Sujuva™ – myönteisen työkulttuurin vahvistamo

Kun työ sujuu, se on mielekästä ja saadaan enemmän aikaan. Sujuva yhteistoiminta syntyy arvostavasta vuorovaikutuksesta, onnistumisen kulttuurista ja toisten huomioimisesta. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisyys ovat valintoja, jotka meistä jokainen voi tehdä. Ne ovat voimavaroja, jotka edistävät hyvinvointia ja työn imua.

Sujuva™ -valmennus vahvistaa tuloksia, työpaikan hyvää ilmapiiriä, palautumista ja stressinhallintaa.  Valmennuksesta lisää..

TaloCoach™ – coach päiväksi taloon

TaloCoach™ -palvelu tarjoaa ratkaisukeskeistä sparrausta johtamiseen, itsensä johtamiseen ja moniin työarjen tilanteisiin henkilökohtaisesti.  Kestävä muutos lähtee henkilöstä itsestään.

TaloCoach™ –  uusia näkökulmia, asioiden jäsentämistä, käytännön vinkkejä  ja mahdollisuuksia. Jo yksikin kerta (1-2 tuntia) voi riittää viemään solmukohdasta eteenpäin. Energiaa vapautuu toimintaan, kun tilannetta ja mahdollisuuksia peilaa ammattitaitoisen valmentajan kanssa. Teemoina esim. vuorovaikutus, yhteistyö, muutokset, jaksaminen, urakatsaus, ajanhallinta,..

Voimavaraamo

Voimavaraamo™ –  yhteistoimintaa ja itsensä johtamisen taitoja

Voimavaraamo™  on muutoskykyä, yhteistoimintaa ja osallisuutta vahvistava valmennus. Oman työn merkitykset  ja  myötävaikutus yhteisiin tavoitteisiin konkretisoituu, kun toisten työtä ja kokonaisuutta ymmärretään paremmin. Valmennus lisää tehokkuutta, sujuvaa vuorovaikutusta ja työpaikan innostavaa ilmapiiriä. Valmennuksen teemoja  minä – me – yhteistyö

Voimavaraamo™ –valmennus osallistaa, tehostaa ja innostaa kehittyvään yhteistoimintaan.  Lue lisää..

Voimavaraklinikka™ 

Voimavaraklinikka™ on  tehokas henkilökohtainen 2 tunnin lyhytvalmennus.   Jo yksikin kerta usein riittää viemään solmukohdasta eteenpäin uusiin näkökulmiin ja  oivaltamiseen.  Lyhytvalmennus sopii ajattelun selkeyttämiseen, mahdollisuuksien hahmottamiseen, muutostilanteissa oleville ”jotain uutta” etsiville ja jaksamisen oireiden kanssa painiville. Työskentely avaa uusia näkökulmia, vapauttaa voimavaroja ja auttaa näkemään itselle arvokkaat asiat selkeämmin.  

Ohjattu pysähtyminen edistää työhyvinvointia, oivaltamista ja uuden suunnan ottamista. Valmennuksen pidempi kesto vahvistaa oivallusten juurtumista osaksi arkea. Lue lisää työnohjaus ja coaching-prosesseista, joissa dialogin ja monipuolisten menetelmien avulla syvennetään itsetuntemusta.

*Oivalluttavia luentoja ja työpajoja, esim. virkistys- ja TYHY-päiviin

 • Myönteisyys voimavarana ja hyvinvoinnin edistäjänä
 • Itsetuntemuksesta voimaa työnmurroksessa
 • Mielentaidot, tietoisuustaidot ja ajattelutaidot
 • Muutos mahdollisuutena, faktat ja vaihtoehdot
 • Johtajuus ja itsensä johtaminen, itsetuntemus ja kehittyminen
 • Yhteistyö sujuvaksi,  minä ja me vuorovaikuttajina
 • Kohti tavoitteita,  tavoitteiden kirkastus ja ratkaisunaskeleet eteenpäin
 • Virtaa ja voimavaroja työhön,  motivaation ja työnmerkitysten tarkastelu
 • Ajanhallinta, priorisointi, työssä jaksaminen
 • Yhdessä eteenpäin:  yhteistyö, vertaisryhmät, kokemuksista oppiminen
 • Uran ja elämän inventaario,  suunnanotto uuteen

Ota yhteyttä

Päivi Saarela
Johdon ja esimiesten työnohjaaja
CoCreative Coach, Mental Trainer

040-515 5464
paivi.saarela [at] heijaste.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”

”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”

”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”

”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

Share This