Nakertavatko muutokset henkilöstön hyvinvointia?  

Hyvinvointi työyhteisössä voi lipsahtaa pakkaselle puolelle monien muutosten keskellä. Kehityksen vauhti, erilaiset työn muutokset voivat uuvuttaa ja rasittaa tarpeettomasti henkilöstöä. Pysähtyminen yhdessä asioiden äärelle selkeyttää ja sitouttaa yhteistyöhön: missä ollaan nyt ja miten parhaiten edetään tavoitteita kohti. Toisten kuuleminen, omien ajatusten ja tuntemusten tuulettaminen vapauttaa energiaa toimintaan. Arvostava luopuminen jo turhaksi käyneistä aikansa hyvin palvelleista asioista ja tottumuksista keventää työarkea.

Heijasteen ratkaisukeskeisten valmennusten keskiössä ovat realistinen myönteisyys ja mahdollisuudet.  Muutoskyky vahvistuu kun oma osaaminen ja kehittymisen suunta kirkastuvat. Yhteistyö paranee, kun ymmärrys omasta roolista kokonaisuuden osana lisääntyy.  Osallistujat saavat valmiuksia ja voimavaroja eteenpäin menoon.  Hyvinvointi töissä on jokaisen asia, jokainen meistä vaikuttaa siihen osaltaan.

Johdonmukainen toiminta työhyvinvoinnin ja hyvän ilmapiirin eteen edistää vuorovaikutusta, kasvattaa luottamusta ja vahvistaa yhteistyötä.  Työtehtävien ja toiminnan rajapintojen selkeys sekä erilaisten odotusten tunnistaminen lisäävät työn mielekkyyttä, itseohjautuvuutta ja vastuunottoa. Työn iloa ja innostusta on hienoa kasvattaa. Tutkimustenkin mukaan 1 € työhyvinvointiin hyvin sijoitettuna tuottaa jopa 6 € takaisin (G.Ahonen, O.Aura).

Suunta – oman työn ja arjen ohjaksiin -valmennus
Toimintaympäristöjen kehitys on jatkuvaa:  rakenteet, työtehtävät ja työnsisällöt muuttuvat.  Ihmiset itse muuttuvat.  Välillä jokaisen on hyvä pysähtyy tarkastelemaan missä on nyt, mitä osaa ja mihin suuntaan haluaa kehittyä.   Oman osaamisen tunnistaminen ja vastuunottaminen omasta jatkokehittymisestään motivoi. Kokemuksen arvo ja tavoitteen kirkastaminen avaavat näkemään mahdollisuuksia laajemmalti.   Innostus tarttuu ja näkyy tuloksissa.   Työpaikan hyvä ilmapiiri heijastuu myös vapaa-aikaan.

Työnantajalle  valmennus antaa sitoutuneita ja innostuneita osaajia.  Yhdessä ajattelu lisää luovuutta ja parantaa vuorovaikutusta.  Tyytyväisyys näkyy työpaikan ilmapiirissä, kun muutoksiin liittyvät mahdollisuudet korostuvat.
Esim 4 x 3 tunnin valmennus kirkastaa etenemisen suuntaa.  Kerron mielelläni lisää kokemuksista, ota yhteyttä.


Voimavaraamo™ -työhyvinvointipalvelu ryhmille ja yksilöille

Heijaste® Voimavaraamo™  työhyvinvointipalvelu kirkastaa tavoitteet ja antaa työkaluja /keinoja oman työarjen hallintaan. Mahdollisuudet, vaihtoehdot ja ratkaisut selkiytyvät eteenpäin jatkaminen nopeutuu, kun tilannetta ja tavoitteita työstetään ohjatusti kokeneen valmentajan tuella. Työn mielekkyys ja sujuvuus lisääntyvät kun yhdessä ajattelun taito kasvaa. Hyvinvoiva henkilöstö tekee  tulosta.

Heijaste® Voimavaraamo™ ryhmille on voimallinen, yhdessä luomiseen keskittyvä ryhmävalmennus  (3 tuntia x 3-7 krt). Valmennus edistää yhteisymmärrystä ja toimii peilinä yhteistoimintaan ja kehittymiseen. Väärinkäsitykset vähenevät, kun toisten ymmärtäminen lisääntyy.  Sujuva vuorovaikutus lisää työn mielekkyyttä  ja näkyy tuloksissa.

Heijaste® Voimavaraamo™ yksilöille on tehokas  1-3 kerran lyhytvalmennus:  ennakkotehtävä 1,5-2 tuntia/kerta  henkilökohtaista.  Yksikin kerta voi riittää viemään solmukohdasta uusiin näkökulmiin ja  oivaltamiseen.  Lyhytvalmennus sopii ajattelun kirkastamiseen, mahdollisuuksien hahmottamiseen muutostilanteissa oleville, ”jotain uutta” etsiville, jaksamisen oireiden kanssa painiville tai esim.  eläkeikää lähestyville. Työskentely antaa uusia näkökulmia, vapauttaa voimavaroja ja auttaa näkemään itselle arvokkaat asiat selkeämmin.

Ohjattu pysähtyminen edistää työhyvinvointia, oivaltamista ja uuden suunnan ottamista. Valmennuksen pidempi kesto vahvistaa oivallusten juurtumista osaksi arkea. Lue lisää työnohjaus ja coachaus-prosesseista, joissa dialogin ja monipuolisten menetelmien avulla syvennetään itsetuntemusta.

Teemoja virkistys- ja TYHY- päiviin

 • Myönteisyyden mahtava voima
 • Itsetuntemus voimavarana uudistuvassa arjessa
 • Mielentaidot, tietoisuustaidot ja ajattelutaidot
 • Muutos mahdollisuutena, faktat ja vaihtoehdot
 • Johtajuus ja itsensä johtaminen, itsetuntemus ja kehittyminen
 • Yhteistyö sujuvaksi,  minä ja me vuorovaikuttajina
 • Kohti tavoitteita,  tavoitteiden kirkastus ja ratkaisunaskeleet eteenpäin
 • Virtaa ja voimavaroja työhön,  motivaation ja työnmerkitysten tarkastelu
 • Ajanhallinta, priorisointi, työssä jaksaminen
 • Yhdessä eteenpäin:  yhteistyö, vertaisryhmät, kokemuksista oppiminen
 • Uran ja elämän inventaario,  suunnanotto uuteen

 

Ota yhteyttä

Päivi Saarela
Johdon ja esimiesten työnohjaaja
CoCreative Coach, Mental Trainer

040-515 5464
paivi.saarela [at] heijaste.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”

”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”

”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”

”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

Share This