Henkilöstön hyvinvointi vahvistaa menestymistä     

Hyvinvointi työyhteisössä voi aaltoilla monien muutosten keskellä. Kehityksen vauhti, työn ja organisaation muutokset aiheuttavat epävarmuutta ja vievät tarpeettomasti henkilöstön voimavaroja. Pysähtyminen yhdessä asioiden äärelle selkeyttää ja sitouttaa yhteistyöhön: missä ollaan nyt ja miten parhaiten edetään tavoitteita kohti. Toisten kuuleminen, omien ajatusten ja tuntemusten tuulettaminen vapauttaa energiaa toimintaan. Arvostava luopuminen jo turhaksi käyneistä aikansa hyvin palvelleista asioista ja tottumuksista keventää työarkea.

Heijasteen oivalluttavien luentojen* ja ratkaisukeskeisten valmennusten keskiössä ovat realistinen myönteisyys ja mahdollisuudetMuutoskyky vahvistuu, kun oma osaaminen ja kehittymisen suunta kirkastuvat. Yhteistyö paranee, kun ymmärrys omasta ja toisten roolista kokonaisuuden osana lisääntyvät. 

Osallistujat saavat valmiuksia ja voimavaroja eteenpäin menoon.  Työantaja saa energisempää henkilöstöä ja parempaa yhteistoimintaa joka näkyy tuloksissa.  Hyvinvointi töissä on jokaisen asia, jokainen meistä vaikuttaa siihen osaltaan.

Johdonmukainen toiminta työhyvinvoinnin ja hyvän ilmapiirin eteen edistää vuorovaikutusta, kasvattaa luottamusta ja vahvistaa yhteistyötä.  Työtehtävien ja toiminnan rajapintojen selkeys sekä erilaisten odotusten tunnistaminen lisäävät työn mielekkyyttä, itseohjautuvuutta ja vastuunottoa. Työn iloa ja innostusta on hienoa kasvattaa. Tutkimustenkin mukaan 1 € työhyvinvointiin hyvin sijoitettuna tuottaa jopa 6 € takaisin (G.Ahonen, O.Aura).

Tavoitteet ohjaavat valmennuksia ja räätälöimme tarpeesennne osuvan valmennuksen. Alla esimerkkejä suosituista valmennuksista:   

 

Suunta – oman työuran ja arjen ohjaksiin -valmennus

Toimintaympäristöjen kehitys on jatkuvaa:  rakenteet, työtehtävät ja työnsisällöt muuttuvat.  Organisaatiot ja ihmiset itse muuttuvat.  Itse kunkin on välillä hyvä pysähtyy tarkastelemaan missä on nyt ja mihin suuntaan haluaa kehittyä.  Työurajohtaminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi vahvistavat toimijuutta, tyytyväisyyttä ja tuloksia jatkuvasti kehittyvässä organisaatiossa.  Valmennuksesta lisää..

Kerron mielelläni lisää kokemuksista, ota yhteyttä.

Voimavaraamo™ -työhyvinvointipalvelut ryhmille ja yksilöille

Heijaste® Voimavaraamo™  työhyvinvointipalvelu kirkastaa tavoitteet ja antaa työkaluja /keinoja työarjen hallintaan. Mahdollisuudet, vaihtoehdot ja ratkaisut selkiytyvät eteenpäin jatkaminen nopeutuu, kun tilannetta ja tavoitteita työstetään ohjatusti kokeneen valmentajan tuella. Yhteistyön sujuvuus ja tulokset lisääntyvät, kun yhdessä ajattelun taito kasvaa. 

Voimavaraamo

Heijaste® Voimavaraamo™ valmennus
– minä, me ja yhteistyö

Voimavaraamo™ on voimallinen, yhdessä luomiseen keskittyvä valmennus. Valmennus edistää yhteistoimintaa ja hyvää vuorovaikutusta. Kokonaiskuva tiimistä ja sen toiminnasta kasvaa. Itsensä ja toisten parempi tunteminen  lisää  yhteisymmärrystä sekä toimii peilinä yhteistoimintaan ja kehittymiseen. Väärinkäsitykset vähenevät, kun toisten ymmärtäminen lisääntyy.  Sujuva vuorovaikutus lisää työn mielekkyyttä ja näkyy ilmapiirissä sekä työ tuloksissa. Lue lisää..

 

Heijaste® Voimavaraamo™ yksilöille on tehokas  1-3 kertaa n. 2 tuntia lyhytvalmennus:  orientoiva ennakkotehtävä.  Jo yksikin kerta voi riittää viemään solmukohdasta uusiin näkökulmiin ja  oivaltamiseen.  Lyhytvalmennus sopii ajattelun kirkastamiseen, mahdollisuuksien hahmottamiseen muutostilanteissa oleville, ”jotain uutta” etsiville, jaksamisen oireiden kanssa painiville tai esim.  eläkeikää lähestyville. Työskentely antaa uusia näkökulmia, vapauttaa voimavaroja ja auttaa näkemään itselle arvokkaat asiat selkeämmin.

 

Ohjattu pysähtyminen edistää työhyvinvointia, oivaltamista ja uuden suunnan ottamista. Valmennuksen pidempi kesto vahvistaa oivallusten juurtumista osaksi arkea. Lue lisää työnohjaus ja coachaus-prosesseista, joissa dialogin ja monipuolisten menetelmien avulla syvennetään itsetuntemusta.

 

*Oivalluttavia luentoja ja työpajoja, esim. virkistys- ja TYHY-päiviin

 • Realistisen myönteisyyden mahtava voima
 • Itsetuntemus voimavarana uudistuvassa arjessa
 • Mielentaidot, tietoisuustaidot ja ajattelutaidot
 • Muutos mahdollisuutena, faktat ja vaihtoehdot
 • Johtajuus ja itsensä johtaminen, itsetuntemus ja kehittyminen
 • Yhteistyö sujuvaksi,  minä ja me vuorovaikuttajina
 • Kohti tavoitteita,  tavoitteiden kirkastus ja ratkaisunaskeleet eteenpäin
 • Virtaa ja voimavaroja työhön,  motivaation ja työnmerkitysten tarkastelu
 • Ajanhallinta, priorisointi, työssä jaksaminen
 • Yhdessä eteenpäin:  yhteistyö, vertaisryhmät, kokemuksista oppiminen
 • Uran ja elämän inventaario,  suunnanotto uuteen

 

 

 

Ota yhteyttä

Päivi Saarela
Johdon ja esimiesten työnohjaaja
CoCreative Coach, Mental Trainer

040-515 5464
paivi.saarela [at] heijaste.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”

”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”

”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”

”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

Share This