Työhyvinvointi 

Hyvinvoiva työyhteisö jaksaa, tekee tulosta ja kokee työniloa haasteista huolimatta.
Heijaste®  ratkaisukeskeiset työhyvinvointia ja energisyyttä lisäävät valmennukset:

TaloCoach™ – coaching myös etänä

TaloCoach™ – ratkaisukeskeistä sparrausta johtamiseen, itsensä johtamiseen ja moniin työarjen tilanteisiin.  Kestävä muutos lähtee henkilöstä itsestään.
TaloCoach™ –  uusia näkökulmia, asioiden jäsentämistä ja oivalluksia jokainen kerta. Ajattelun jumeja avautuu ja energiaa vapautuu toimintaan.  Lue lisää

Voimavaraamo™ – yhteistyön voimaa

Voimavaraamo™  – muutoskykyä, yhteistoimintaa ja osallisuutta vahvistava valmennus. Oman työn vaikutus yhteisiin tavoitteisiin konkretisoituu, kun toisten työtä ja kokonaisuutta ymmärretään paremmin.

Valmennus lisää sujuvaa vuorovaikutusta, hyvää ilmapiiriä ja tehokkuutta. Yhdessä ajattelulla yhteistyön voimaa.    Lue lisää..

Suunta™ – urakatsaus ja tavoitteiden kirkastaminen

Mahdollisuuksien konkretisointi, osaamisen, toiveiden ja tavoitteiden kirkastaminen  innostaa ja virittää uudistavaan yhteistoimintaan.  Toisten kuuleminen lisää tiimin tehtävien ja tarpeiden ymmärtämistä sekä yhteishenkeä.  Itseohjautuvuus lisääntyy ja johtaminen helpottuu, kun osallistujien motivaatiotekijät selkeytyvät. Valmennuksesta lisää..

Sujuva™ – myönteisen työkulttuurin vahvistamo

Kun työ sujuu, se on mielekästä ja saadaan enemmän aikaan. Sujuva yhteistoiminta syntyy arvostavasta vuorovaikutuksesta, onnistumisen kulttuurista ja toisten huomioimisesta. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisyys ovat valintoja, jotka meistä jokainen voi tehdä.  

Sujuva™ -valmennus vahvistaa palautumista, stressin hallintaa ja työpaikan hyvää ilmapiiriä. Lue lisää

Voimavaraklinikka™ 

Voimavaraklinikka™ on  tehokas henkilökohtainen 2 tunnin lyhytvalmennus.   Yksi kerta usein riittää viemään solmukohdasta eteenpäin uusiin näkökulmiin ja  oivaltamiseen.  Lyhytvalmennus ajattelun selkeyttämiseen, mahdollisuuksien konkretisointiin, muutostilanteissa oleville ”jotain uutta” etsiville ja jaksamisen oireiden kanssa painiville. Työskentely avaa uusia näkökulmia, vapauttaa voimavaroja ja auttaa näkemään itselle arvokkaat asiat selkeämmin.  

Ohjattu pysähtyminen edistää työhyvinvointia, oivaltamista ja uuden suunnan ottamista. Valmennuksen pidempi kesto vahvistaa oivallusten juurtumista osaksi arkea. Lue lisää työnohjaus ja coaching-prosesseista, joissa dialogin ja monipuolisten menetelmien avulla syvennetään itsetuntemusta.

*Oivalluttavia luentoja ja työpajoja, esim. virkistys- ja TYHY-päiviin

 • Myönteisyys voimavarana ja hyvinvoinnin edistäjänä
 • Itsetuntemuksesta voimaa työnmurroksessa
 • Mielentaidot, tietoisuustaidot ja ajattelutaidot
 • Muutos mahdollisuutena, faktat ja vaihtoehdot
 • Johtajuus ja itsensä johtaminen, itsetuntemus ja kehittyminen
 • Yhteistyö sujuvaksi,  minä ja me vuorovaikuttajina
 • Kohti tavoitteita,  tavoitteiden kirkastus ja ratkaisunaskeleet eteenpäin
 • Virtaa ja voimavaroja työhön,  motivaation ja työnmerkitysten tarkastelu
 • Ajanhallinta, priorisointi, työssä jaksaminen
 • Yhdessä eteenpäin:  yhteistyö, vertaisryhmät, kokemuksista oppiminen
 • Uran ja elämän inventaario,  suunnanotto uuteen

Ota yhteyttä

Päivi Saarela
Johdon ja esimiesten työnohjaaja
CoCreative Coach, Mental Trainer

040-515 5464
paivi.saarela [at] heijaste.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”

”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”

”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”

”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

Share This