Työhyvinvointi

Muutoskyvyn vahvistaminen kasvattaa työhyvinvointia

Kehityksen vauhti ja työn muutokset voivat uuvuttaa. On hyvä yhdessä pysähtyä pohtimaan missä mennään ja kulkeeko repussa rasitteena ehkä tarpeettomaksi käyneitä tottumuksia tai ajatusmalleja.  Ajatusten tuulettaminen ja arvostava luopuminen aikansa palvelleista asioista  vapauttaa energiaa tulevaan toimintaan.

Heijasteen ratkaisukeskeiset valmennukset fokusoivat mahdollisuuksiin ja  vahvistavat muutoskykyä. Osaaminen kirkastuu ja yhteistyö paranee yhdessä ajattelun avulla.  Osallistujat saavat valmiuksia ja voimavaroja eteenpäin menoon.  Työhyvinvointi on jokaisen asia, jokainen meistä vaikuttaa siihen osaltaan.

Johdonmukainen toiminta hyvän ilmapiirin eteen edistää vuorovaikutusta, kasvattaa luottamusta ja vahvistaa yhteistyötä.  Työtehtävien ja toiminnan rajapintojen selkeys sekä erilaisten odotusten tunnistaminen lisäävät työn mielekkyyttä, itseohjautuvuutta ja vastuunottoa. Työn iloa ja innostusta on hienoa kasvattaa. Tutkimustenkin mukaan 1 € työhyvinvointiin hyvin sijoitettuna tuottaa jopa 6 € takaisin (G.Ahonen, O.Aura).

Voimavaraamo™ -työhyvinvointipalvelu ryhmille ja yksilöille

Parempien työpäivien tekijä

 

Heijaste® Voimavaraamo™  työhyvinvointipalvelu kirkastaa tavoitteet ja antaa työkaluja /keinoja oman työarjen hallintaan. Mahdollisuudet, vaihtoehdot ja ratkaisut selkiytyvät eteenpäin jatkaminen nopeutuu, kun tilannetta ja tavoitteita työstetään ohjatusti kokeneen valmentajan tuella. Työn mielekkyys ja sujuvuus lisääntyvät kun yhdessä ajattelun taito kasvaa. Hyvinvoiva henkilöstö tekee  tulosta.

Heijaste® Voimavaraamo™ ryhmille on voimallinen, yhdessä luomiseen keskittyvä ryhmävalmennus  (3 tuntia x 3-7 krt). Valmennus edistää yhteisymmärrystä ja toimii peilinä yhteistoimintaan ja kehittymiseen. Väärinkäsitykset vähenevät, kun toisten ymmärtäminen lisääntyy.  Sujuva vuorovaikutus lisää työn mielekkyyttä  ja näkyy tuloksissa.

Heijaste® Voimavaraamo™ yksilöille on tehokas  1-3 kerran lyhytvalmennus:  ennakkotehtävä 1,5-2 tuntia/kerta  henkilökohtaista.  Yksikin kerta voi riittää viemään solmukohdasta uusiin näkökulmiin ja  oivaltamiseen.  Lyhytvalmennus sopii ajattelun kirkastamiseen, mahdollisuuksien hahmottamiseen muutostilanteissa oleville, ”jotain uutta” etsiville, jaksamisen oireiden kanssa painiville tai esim.  eläkeikää lähestyville. Työskentely antaa uusia näkökulmia, vapauttaa voimavaroja ja auttaa näkemään itselle arvokkaat asiat selkeämmin.

Ohjattu pysähtyminen edistää oivaltamista ja uuden suunnan ottamista. Valmennuksen pidempi kesto vahvistaa oivallusten juurtumista osaksi arkea. Lue lisää  työnohjaus ja coachaus -prosesseista, joissa dialogin ja monipuolisten menetelmien avulla  syvennetään itsetuntemusta.

Teemoja virkistys- ja TYHY- päiviin

 • Myönteisyyden mahtava voima
 • Itsetuntemus voimavarana muuttuvassa arjessa
 • Mielen monet mahdollisuudet, ajattelutaidot
 • Muutos mahdollisuutena, faktat ja vaihtoehdot
 • Johtajuus ja itsensä johtaminen, itsetuntemus ja kehittyminen
 • Yhteistyö sujuvaksi,  minä ja me vuorovaikuttajina
 • Kohti tavoitteita,  tavoitteiden kirkastus ja ratkaisunaskeleet eteenpäin
 • Virtaa ja voimavaroja työhön,  motivaation ja työnmerkitysten tarkastelu
 • Ajanhallinta, priorisointi, työssä jaksaminen
 • Yhdessä eteenpäin:  yhteistyö, vertaisryhmät, kokemuksista oppiminen
 • Uran ja elämän inventaario,  suunnanotto uuteen

 

Share This