Työhyvinvointi luo menestystä

Työhyvinvointia on hyvä vahvistaa, jotta työnilo ja tehokkuus pysyvät yllä. 
Hyvinvointia  äärelle pysähtyminen osallistaa,  virkistää ja vahvistaa yhteistoimintaa.
  

Heijaste®  ratkaisukeskeiset, mahdollisuuksia ja myönteisyyttä vahvistavat valmennukset tarjoavat energisempää henkilöstöä, innostusta ja kilpailukykyä organisaatiolleTyönhyvinvointiin hyvin sijoitettu 1€ voi tuoda tutkitusti  jopa 6 € takaisin (G.Ahonen, O.Aura)

Esimerkkejä valmennuksista, jotka räätälöidään tavoitteisiin 

Suunta 4T™ – tehokasta toimintaa työelämän turbulenssissa

Valmennus vahvistaa henkilöstön muutoskykyä, luovuutta ja luottamusta. Tavoitteiden kirkastaminen osallistaa ja virittää uudistavaan yhteistoimintaan. Yhdessä ajattelu ja toisten kuuleminen lisää tehtävien ja tarpeiden ymmärtämistä.  Parempi kokonaiskuva ja oman toiminnan merkitysten tiedostaminen tehostaa0c8

työyhteisön vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Itseohjautuvuus lisääntyy ja johtaminen helpottuu, kun itse kunkin motivaatiotekijät selkeytyvät. Valmennuksesta lisää..

 

Sujuva™ – myönteisen työkulttuurin vahvistamo

Kun työ sujuu, se on mielekästä ja saadaan enemmän aikaan. Sujuva yhteistoiminta syntyy arvostavasta vuorovaikutuksesta, onnistumisen kulttuurista ja toisten huomioimisesta. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisyys ovat valintoja, jotka meistä jokainen voi tehdä. Ne ovat voimavaroja, jotka edistävät hyvinvointia ja työn imua.

Sujuva™ -valmennus vahvistaa tuloksia, työpaikan hyvää ilmapiiriä, palautumista ja stressinhallintaa.  Valmennuksesta lisää..

 

Voimavaraamo

Voimavaraamo™ – vahvistaa yhteistoimintaa ja itsensä johtamista

Voimavaraamo™  on muutoskykyä, yhteistoimintaa ja osallisuutta vahvistava valmennus. Oman työn merkitykset  ja  myötävaikutus yhteisiin tavoitteisiin konkretisoituu, kun toisten työtä ja kokonaisuutta ymmärretään paremmin. Valmennus lisää tehokkuutta, sujuvaa vuorovaikutusta ja työpaikan innostavaa ilmapiiriä. Valmennuksen teemoja  minä – me – yhteistyö

Voimavaraamo™ –valmennus osallistaa, tehostaa ja innostaa kehittyvään yhteistoimintaan.  Lue lisää..

 

Voimavaraklinikka™ yksilöille 

Voimavaraklinikka™ yksilöille on tehokas  2 tunnin lyhytvalmennus.   Jo yksikin kerta usein riittää viemään solmukohdasta eteenpäin uusiin näkökulmiin ja  oivaltamiseen.  Lyhytvalmennus sopii ajattelun selkeyttämiseen, mahdollisuuksien hahmottamiseen, muutostilanteissa oleville ”jotain uutta” etsiville ja jaksamisen oireiden kanssa painiville. Työskentely avaa uusia näkökulmia, vapauttaa voimavaroja ja auttaa näkemään itselle arvokkaat asiat selkeämmin.  

 

Ohjattu pysähtyminen edistää työhyvinvointia, oivaltamista ja uuden suunnan ottamista. Valmennuksen pidempi kesto vahvistaa oivallusten juurtumista osaksi arkea. Lue lisää työnohjaus ja coachaus-prosesseista, joissa dialogin ja monipuolisten menetelmien avulla syvennetään itsetuntemusta.

*Oivalluttavia luentoja ja työpajoja, esim. virkistys- ja TYHY-päiviin

 • Realistisen myönteisyyden mahtava voima
 • Itsetuntemus voimavarana uudistuvassa arjessa
 • Mielentaidot, tietoisuustaidot ja ajattelutaidot
 • Muutos mahdollisuutena, faktat ja vaihtoehdot
 • Johtajuus ja itsensä johtaminen, itsetuntemus ja kehittyminen
 • Yhteistyö sujuvaksi,  minä ja me vuorovaikuttajina
 • Kohti tavoitteita,  tavoitteiden kirkastus ja ratkaisunaskeleet eteenpäin
 • Virtaa ja voimavaroja työhön,  motivaation ja työnmerkitysten tarkastelu
 • Ajanhallinta, priorisointi, työssä jaksaminen
 • Yhdessä eteenpäin:  yhteistyö, vertaisryhmät, kokemuksista oppiminen
 • Uran ja elämän inventaario,  suunnanotto uuteen

 

 

 

Voimavaraamo

Voimavaraamo™ valmennus
– minä, me ja yhteistyö

Voimavaraamo™ on voimallinen, yhdessä luomiseen keskittyvä valmennus, joka edistää yhteistoimintaa ja hyvää vuorovaikutusta. Kokonaiskuva tiimistä ja sen toiminnasta kasvaa. Itsensä ja toisten parempi tunteminen  lisää  yhteisymmärrystä sekä toimii peilinä yhteistoimintaan ja kehittymiseen. Väärinkäsitykset vähenevät, kun toisten ymmärtäminen lisääntyy.  Sujuva vuorovaikutus lisää työn mielekkyyttä ja näkyy ilmapiirissä sekä työ tuloksissa. Lue lisää..

 

Heijaste® Voimavaraklinikka™ yksilöille on tehokas  2 tunnin lyhytvalmennus.   Jo yksikin kerta usein riittää viemään solmukohdasta eteenpäin uusiin näkökulmiin ja  oivaltamiseen.  Lyhytvalmennus sopii ajattelun kirkastamiseen, mahdollisuuksien hahmottamiseen muutostilanteissa oleville, ”jotain uutta” etsiville, jaksamisen oireiden kanssa painiville tai esim.  eläkeikää lähestyville. Työskentely antaa uusia näkökulmia, vapauttaa voimavaroja ja auttaa näkemään itselle arvokkaat asiat selkeämmin.  

 

Ohjattu pysähtyminen edistää työhyvinvointia, oivaltamista ja uuden suunnan ottamista. Valmennuksen pidempi kesto vahvistaa oivallusten juurtumista osaksi arkea. Lue lisää työnohjaus ja coachaus-prosesseista, joissa dialogin ja monipuolisten menetelmien avulla syvennetään itsetuntemusta.

*Oivalluttavia luentoja ja työpajoja, esim. virkistys- ja TYHY-päiviin

 • Realistisen myönteisyyden mahtava voima
 • Itsetuntemus voimavarana uudistuvassa arjessa
 • Mielentaidot, tietoisuustaidot ja ajattelutaidot
 • Muutos mahdollisuutena, faktat ja vaihtoehdot
 • Johtajuus ja itsensä johtaminen, itsetuntemus ja kehittyminen
 • Yhteistyö sujuvaksi,  minä ja me vuorovaikuttajina
 • Kohti tavoitteita,  tavoitteiden kirkastus ja ratkaisunaskeleet eteenpäin
 • Virtaa ja voimavaroja työhön,  motivaation ja työnmerkitysten tarkastelu
 • Ajanhallinta, priorisointi, työssä jaksaminen
 • Yhdessä eteenpäin:  yhteistyö, vertaisryhmät, kokemuksista oppiminen
 • Uran ja elämän inventaario,  suunnanotto uuteen

 

 

Ota yhteyttä

Päivi Saarela
Johdon ja esimiesten työnohjaaja
CoCreative Coach, Mental Trainer

040-515 5464
paivi.saarela [at] heijaste.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”

”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”

”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”

”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

Share This