Suunta 4T™  
– tehokasta toimintaa työelämän turbulenssissa


Motivoituneet ja muutoskykyiset työntekijät
varmistavat yrityksen kilpailukykyä.  Henkilöstön osaamisten ja  kehittymistavoitteiden tunnistaminen on uudistuvalle yritykselle arvokasta pääomaa. Mahdollisuuksia korostava valmennus sitouttaa osaajia ja rakentaa yrityksen jatkuvuutta.

Suunta 4T –valmennus vahvistaa henkilöstön muutoskykyä, luovuutta ja luottamusta. Tavoitteiden (yhteisten ja omien) kirkastaminen osallistaa ja virittää uudistavaan yhteistoimintaan. Yhdessä ajattelu ja toisten kuuleminen lisää tehtävien ja tarpeiden ymmärtämistä.  Parempi kokonaiskuva ja oman toiminnan merkitysten tiedostaminen tehostaa työyhteisön vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Itseohjautuvuus lisääntyy ja johtaminen helpottuu, kun itse kunkin motivaatiotekijät selkeytyvät.

Parhaat osaajat pysyvät organisaatiossa myös tulevaisuudessa
Osaamisten, kiinnostusten ja tulevan ammatti-identiteetin pohtiminen on investointi, joka innostaa uudistumiseen. Priorisointi ja itselleen tärkeiden asioiden tiedostaminen eri työelämänvaiheissa vahvistaa jaksamista ja antaa tehokkuutta lisäävää tasapainoa työskentelyyn. Osaamisten tunnistaminen helpottaa tietojen ja taitojen siirtoa jatkajille erilaisissa työuran aikana tapahtuvissa muutoskohdissa.  

Ratkaisukeskeinen mahdollisuuksia korostava valmennus
Voimavara- ja ratkaisukeskeinen
Suunta 4Tvalmennus huomioi ihmisen kokonaisvaltaisesti ja vie kantaviin oivalluksiin. Yhdessä luominen, monipuoliset näkökulmat ja toiminnalliset menetelmät rikastavat dialogia. Energiaa vapautuu uuteen, kun yhdessä päästetään irti tottumuksista ja tavoista, jotka eivät enää palvele.

Valmennus räätälöidään tavoitteisiin
Valmennuksen kesto on 1-3 päivää. Valmennuksen jaksotus esimerkiksi 3×3 tuntiin vahvistaa uudistumista ja oivalluksien siirtymistä arkeen.   TYHY –luennot toimivat yhteisinä oivalluksia herättäviä virikkeinä.

Kerron mielelläni lisää kokemuksista, ota yhteyttä.  

Tietoa Voimavaraamo -valmennuksesta täällä (minä, me ja yhteistyö)

Lue lisää myös Heijasteen työhyvinvointia ja voimavaroja kehittävistä valmennuksista.
Kerron mielelläni lisää, ota yhteyttä.

Tietoa Voimavaraamo -valmennuksesta täällä (minä, me ja yhteistyö)

Ota yhteyttä

Päivi Saarela
Johdon ja esimiesten työnohjaaja
CoCreative Coach, Mental Trainer

040-515 5464
paivi.saarela [at] heijaste.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”

”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”

”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”

”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

Share This