Suunta – urakatsaus ja tavoitteiden kirkastus  valmennus

Miten jatkuva kehitys vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin? Onko motivaation kasvattaminen työtekijöiden omaa tavoitesuuntaa ja oppimistavoitteita päivittämällä ajankohtaista? 

Työelämän turbulenssissa omien tavoitteiden ja kehittymissuunnan konkretisointi vahvistaa toimijuutta. Motivoitunut työntekijä oppii nopeammin ja sitoutuu muutokseen.   Valmennus vahvistaa muutoskykyä, korostaa mahdollisuuksia ja rakentaa yrityksen jatkuvuutta. Luottamus tulevaan lisääntyy ja mieltä painavien asioiden keventyminen vähentää uupumuksesta johtuvia sairaspäiviä.

Urakatsaus, oman osaamisen ja kehittymistavoitteiden tunnistaminen ohjaa henkilöä etenemään itselleen sopivaan suuntaan. Joskus oman paikkansa löytäminen voi tarkoittaa työn tai työpaikan vaihtoa tai lisäopintoja.

Yhdessä ajattelu, yhteisten ja omien tavoitteiden kirkastaminen osallistaa työyhteisöä uudistavaan yhteistoimintaan.  Parempi kokonaiskuva ja oman toiminnan merkitysten tunnistaminen tehostaa vastuunottoa ja sujuvaa vuorovaikutusta. Energiaa vapautuu uuteen, kun yhdessä päästetään irti tottumuksista, jotka eivät enää palvele.

Parhaat osaajat valitsevat organisaation
Mahdollisuuksien ja tulevan kehittymispolun hahmottaminen virittää tulevaan. Eri elämänvaiheissa tärkeiden asioiden tiedostaminen vahvistaa jaksamista ja antaa tehokkuutta lisäävää tasapainoa. Hyvän työpaikan maine kiirii.

Toteutus:
Ratkaisukeskeinen valmennus huomioi ihmisen kokonaisvaltaisesti
(työ & vapaa-aika).  Yhdessä luominen, monipuoliset näkökulmat ja toiminnalliset menetelmät rikastavat dialogia.

Valmennus räätälöidään tavoitteisiin. 
Valmennuksen kesto 0,5-2 päivää. Valmennuksen jaksotus esim. 3×3 tuntiin vahvistaa uudistumista ja oivalluksien siirtymistä arkeen.   TYHY–luento aktivoi oivalluksia ja luo tilaa avoimelle keskustelulle. Valmentajilla on vuosien kokemus uraohjaamisesta, muutoksista ja yt-tilanteista.

Ota yhteyttä! 

Heijasteen työhyvinvointia ja voimavaroja vahvistavia valmennuksia.
  Voimavaraamo -valmennus (minä, me ja yhteistyö)

 

Ota yhteyttä

Päivi Saarela
Johdon ja esimiesten työnohjaaja
CoCreative Coach, Mental Trainer

040-515 5464
paivi.saarela [at] heijaste.fi

Tyytyväisiä asiakkaita

”Haastat joka hetki tekemään ajatustyötä ja kannattelet tilaisuutta viimeistä minuuttia myöten. Toimit kaiken aikaa hienosti peilinä ajatuksilleni, et lähtenyt johdattelemaan, et ratkomaan asioita. Pistit minut töihin, työstämään omia ajatuksiani, hieno juttu.”

”Tämän päivän tapaaminen oli uskomattoman hyvä! Näytit, miten tulevaisuuteen katsotaan.”

”Kerrankin ihminen edellä coachausta ja tukea on saatu oikeisiin arjen juttuihin.”

”Sain sanotuksi ääneen sellaisia asioita, joita olen tottunut vain pyörittelemään päässäni ja jotka tässä tapauksessa olivat minulle uusia. Teki hyvää ja sain omia ajatuksiani selkeytettyä. Ulkopuolinen näkökulma ja kysymykset toimivat todella hyvin.”

Share This