Päivi Saarela, valmentaja, johdon ja työyhteisöjen työnohjaaja

Johtamisen, työyhteisöjen hyvinvoinnin ja tuloksia tuovan yhteistoiminnan vauhdittaminen on Päivi Saarelan toiminnan keskiössä. Hyvinvoiva henkilöstö sitoutuu, yhteistyö sujuu ja kukin tekee parhaansa yhteisten tavoitteiden eteen. Työn murroksen vaikutusten, yhteisen ja oman tavoitetilan tarkastelu vahvistaa myös yhteistoimintaa. Jokainen meistä vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin ja valitsee millaista energiaa omalta osaltaan vahvistaa.

Päivi Saarela

Päivi Saarela

Kokemusvuodet valmentajana ja aiempi palkkatyö kansainvälisten organisaatioiden (Ericsson, Outokumpu) eri tasoilla antaa Päiville monipuolisia näkökulmia valmennuksiin. Tahto edistää (työ)hyvinvointia sai ryhtymään yrittäjäksi:

Kehittyminen työyhteisöissä on enemmän tahdosta kuin budjetista kiinni. Uudistumiseen tarvitaan hetkeksi pysähtymistä. Investointi palautuu tarkoituksenmukaisen  sujuvan yhteistoiminnan ja työtehon kautta. Tahto aitoihin kohtaamisiin ja yhteisen sävelen löytämiseen ovat avainasemassa.
Palkkatyössäni koin monesti, että ristiriidat johtuivat vuorovaikutuksen vähäisyydestä, puutteellisen tiedon perusteella tehdyistä oletuksista ja yksipuolisista tulkinnoista. Oma näkökulma voi olla totta, mutta se ehkä on kapea.

Työnmurros ja muutokset vaikuttavat joka tasolla.  Jotta motivaatio ja innostus pysyvät korkeina, myös henkilöstön on hyvä päivittää omaa osaamistaan ja tavoitetilaansa. Oikean juurisyyn löytäminen hiertämiseen lähtee avaamaan asioita.  

Onni on työ, joka antaa merkitystä ja iloa.  Omalla kohdallani tämä on tarkoittanut rohkeita valintoja, tutusta ja turvallisesta työpaikasta luopumista.  Yrittäjäksi ryhdyin  v. 2007. Oma kokemus ’tyhjästä’ aloittamisesta on ollut tärkeä, kun olen uraohjannut ja muutosvalmentanut henkilöstöä organisaatiomuutosten ja yt-prosessien seurauksena. Faktojen hyväksyminen vie mahdollisuuksien näkemiseen. Työn merkitys ja yhteisen hyvinvoinnin edistäminen on minulle tärkeää.  Työyhteisöissä saan usein parasta esiin ihmisistä ja yhteistoiminnasta. Uskon jokaisen tahtoon toimia hyvän eteen, kunhan vaan huomamme mitä se osaltamme tarkoittaa. 

Avoin asenne on vienyt minua moniin työryhmiin ja rooleihin, mm. luottamushenkilöksi ja johtoryhmän jäseneksi (Ericsson). Ratkes ry:n (ratkaisukeskeisen yhdistys) kautta hallitustyöskentely on tullut tutuksi. Monipuolinen kokemukseni antaa konkreetiaa ja näkökulmia eri tilanteisiin. Eri lähtökohdista katsottuna sama asia voi näyttää varsin toiselta.  Tiedän, että haasteet voivat ratketa lähes itsestään, kun pysähdytään kohtaamaan ja aidosti pyritään ymmärtämään toisia hieman paremmin.

Erityisesti johtajille itsensä tunteminen on vahva pohja muuttuviin tilanteisiin ja vuorovaikutuksen haasteisiin.  Toimintaa ohjaava ajattelun, uskomuksien ja arvojen tunnistaminen toimivat pohjana kestävään uudistumiseen.  Tahto yhteiseen hyvään on avainasemassa. 

Valmentajana huomioin ihmisen kokonaisvaltaisesti: työ ja arki. Elämäntilanne vaikuttaa aina valintoihin. Energinen henkilöstö voi hyvin ja puhaltaa yhteen hiileen. Kaikkien parhaaksi.

Ilon, innostuksen ja parempien työpäivien puolesta

   Päivi Saarela

++
Aktiivisuus ja elinikäinen oppiminen tuo virtaa ja virikkeitä toimintaan. Päivin taustalla on mm ao oppeja

 • WellnessPro tuotekehittäjän tutkinto, 2018
 • Mental Trainer, 2016
 • Luontoyhteys ohjaaja, 2015
 • Yhdessä luomisen mahdollistaja, Co-Creative coach, 2014
 • Heart IQ Mastery, 2013
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 2013
 • Associate in Logotherapy, 2010
 • NLP Master Practitioner, 2009
 • Johdon ja esimiesten työnohjaaja, 2006

Työkokemus

 • Heijaste, yrittäjä 2007 –
 • Suomen Ericsson, 1990 – 2006
 • Outokumpu Oy, 1982 – 1990
Share This