Päivi Saarela
Valmentaja ja johdon työnohjaaja Päivi Saarela perusti Heijasteen v. 2007 selkeyttämään ja vauhdittamaan työyhteisöjen toimintaa ja menestystä. Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunutta, tekee hyvää yhteistyötä ja haluaa antaa parastaan.  Heijaste vahvistaa hyvinvoinnin syntymistä työelämän ilmiöiden ja työn merkityksien tarkastelun kautta. Jokainen meistä vaikuttaa työpaikan ilmapiirin syntyyn. Jokaisella on myös vastuu siitä millaista energiaa vahvistaa työyhteisössä.

Päivin aikaisempi kokemus suurten kansainvälisten organisaatioiden ( Ericsson, Outokumpu) eri tasoilta antaa monipuolisia näkökulmia yhteistoimintaan. Tahto jakaa kokemuksia sytytti kipinän yrittäjyyteen:

Palkkatyössäni koin usein, että kehitysmahdollisuudet eivät olleet budjetista vaan tahdosta kiinni. Kokemuksesta tiedän, että hiertäminen voi johtua myös ihan muusta kuin työasioista. Kulttuurissamme työasiat ovat usein (liian) helposti hyväksytty selitys tyytymättömälle ololle.

Onni on työ joka antaa merkitystä ja iloa.  Omalla kohdallani tämä on tarkoittanut rohkeita valintoja sekä tutusta ja turvallisesta luopumista. Jätin pitkä aikaisen hyvän työpaikkani, koska koin, että kutsumukseni on toisaalla.   Minulle työn merkitys ja tunne, että saan antaa parastani on tärkeää.  Työyhteisöissä tämä tarkoittaa esimerkiksi, että saan parasta esiin ihmisistä ja yhteistyöstä. Uskon, että meillä on sisäsyntyinen tahto toimia hyvän eteen, kunhan vaan huomamme mitä se osaltamme tarkoittaa. 

Avoin asennoitumiseni on vienyt minua moniin työryhmiin ja rooleihin, toimihenkilöstä luottamushenkilöksi ja johtoryhmän jäseneksi. Valmentajana saan konkreettista tarttumapintaa ja ymmärrystä eri tilanteisiin näistä kokemuksista. Tiedän, että sama asia näyttää usein varsin toiselta eri näkökulmasta katsottuna. Tiedän myös, että  haasteet voivat ratketa lähes itsestään, kun pysähdytään kohtaamaan työkavereita ja aidosti pyritään ymmärtämään toisia hieman paremmin. Oman itsensä tuntemisen lisääntyessä myös vuorovaikutus helpottuu. Jokainen meistä vaikuttaa oman työyhteisön ilmapiiriin. Monesti pelkkä suhtautumisen muuttaminen riittää eteenpäin menoon. Tahto hyvään ratkaisee enemmän kuin eurot. 

Minusta tuli yrittäjä, koska haluan keskittyä työelämän ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Huomioin valmennuksissani ihmisen kokonaisvaltaisesti: työ, vapaa-aika ja uni. Kun eri osa-alueet ovat tasapainossa on ihminen vahvimmillaan. Energinen henkilöstö jaksaa ja  tekee tulosta. Kaikkien parhaaksi.

Ilon, innostuksen ja parempien työpäivien puolesta

Päivi Saarela

Elinikäinen oppiminen antaa virtaa ja virikkeitä . Kokemuksen lisäksi esim. näistä opeista ammennan valmennuksissani.

 • WellnessPro tuotekehittäjän tutkinto, 2018
 • Mental Trainer, 2016
 • Luontoyhteys ohjaaja, 2015
 • Yhdessä luomisen mahdollistaja, Co-Creative coach, 2014
 • Heart IQ Mastery, 2013
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 2013
 • Associate in Logotherapy, 2010
 • NLP Master Practitioner, 2009
 • Johdon ja esimiesten työnohjaaja, 2006

Työkokemus

 • Heijaste, yrittäjä 2007 –
 • Suomen Ericsson, 1990 – 2006
 • Outokumpu Oy, 1982 – 1990
Share This