Iso kissa näki pienen kissan ajavan takaa häntäänsä ja kysyi:  ”Miksi sinä ajat tuolla tavalla takaa häntääsi?”

Pieni kissa: ”Olen kuullut, että parasta kissalle on onni ja että onni on minun hännässäni. Mutta olen huomannut, että aina kun tavoitan sitä, se juokse edelläni. Kun teen jotakin aivan muuta, se näyttää itsestään tulevan perässäni mihin ikinä menenkin.”

Menestyjiin on mukava kuulua. Onnellisuuteen pyritään monin tavoin myös työyhteisöissä, vaikka onnellisuus tavoitteena onkin hyvin haastava.

”Hyvin menee” -ajattelua halutaan joskus pitää yllä niin korostetusti, että epämieluisia asioita lakaistaan maton alle. Positiivinen suhtautuminen on tietysti hyvää ja eteenpäin vievää, kunhan siihen sisältyy myös tosiasioiden ja epäkohtien huomioiminen.  Onnellisuuden tavoittelulle voi tulla hintaa esimerkiksi tuottavuuden notkahduksena, jos viesti oleellisista kehityskohdista jää kuulematta.

Työntekijät ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Yhdessä kehittäminen luo yhteishenkeä ja lisää työn miellekyyttä. Ammattitaidon arvostus ja osallistaminen herkistää huomaamaan kehittämisen kohtia.  Yhteisöllisyys tukee sujuvaa jatkamista epäonnistumisista eteenpäin. Mahdollinen syyllisten etsintä vähenee. Toistuva kahvipöytäkeskustelu toimimattomista asioista ja parannuskohdista laskee mielialaa ja näkyy työpaikan ilmapiirissä, jos oleellisia asioita ei viedä eteenpäin. Epäkohtien käsittelyyn asianmukaisesti tarvitaan rohkaisua ja riittävästi tilaa, jotta ne eivät kasvaa itseään suuremmiksi. Niissä piilevä mahdollinen viisaus on hyvä saada työyhteisön ja liiketoiminnan käyttöön.  Monesti jo kuulluksi tuleminen ja keskustelu esimiehen kanssa riittää tasapainottamaan ilmapiiriä. Kaikki ei aina vaadi toimintaa.

Kaikkia tunteita tarvitaan

Kaikkia tunteita tarvitaan myös työyhteisöissä.  Kansainvälinen uusi tutkimus näyttää, että myötätuntoinen työilmapiiri suhtautuminen luo innovaatioiden edellytykset. Myönteinen työnantaja saa sitoutuneita ja hyvinvoivia työntekijöitä. CoPassion-tutkimushanke (Helsingin Yliopisto ja Tekes) tutkii parhaillaan miten myötätunto vaikuttaa yrityksen tuloksellisuuteen suomessa.

Erään toisen tutkimuksen mukaan työtyytyväisyyden ja tuottavuuden korrelaatio on heikko, ja äreät henkilöt saavat neuvotteluissa tehokkaammin ja paremmin tuloksia aikaiseksi.  Oikein kanavoituna vihaisuudessakin on vahvaa toimeenpanevaa energiaa. Työnteon ei siis tarvitse aina olla pelkkää auringonpaistetta.

Millaista energiaa sinä haluat tuoda työyhteisöösi?

On tärkeä muistaa ja muistuttaa, että jokainen osaltaan luo työpaikan ilmapiiriä ja jokaisen on hyvä tiedostaa millaista energiaa itse tuo työyhteisöön. Olemme itse vastuussa omasta asenteesta ja toiminnasta. Työhyvinvointi tehdään yhdessä.

Share This