Onnellista työarkea?

Iso kissa näki pienen kissan ajavan takaa häntäänsä ja kysyi:  ”Miksi sinä ajat tuolla tavalla takaa häntääsi?”

Pieni kissa: ”Olen kuullut, että parasta kissalle on onni ja että onni on minun hännässäni. Mutta olen huomannut, että aina kun tavoitan sitä, se juokse edelläni. Kun teen jotakin aivan muuta, se näyttää itsestään tulevan perässäni mihin ikinä menenkin.”

Menestys houkuttelee ja onnellisuuteen pyritään monin tavoin myös työyhteisöissä. Onnellisuus tavoitteena on haastava, kuten kissa-tarinakin kertoo.

”Hyvin menee” -kulissia pidetään joskus yllä niin korostetusti, että epämieluisia asioita lakaistaan maton alle. Positiivinen suhtautuminen on eteenpäin vievää, kunhan siihen sisältyy myös tosiasioiden ja epäkohtien huomioiminen.  Onnellisuuden tavoittelulle voi tulla hintaa esimerkiksi tuottavuuden notkahduksena, jos viesti oleellisista kehityskohdista jää kuulematta.

Työntekijät ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Yhdessä kehittäminen luo yhteishenkeä ja lisää työn miellekyyttä. Ammattitaidon arvostus ja osallistaminen aktivoi huomaamaan ja puuttumaan kehittämisen kohtiin.    Yhteisöllisyys vahvistaa myös eteenpäin jatkamista virheiden jälkeen. Hyvässä työyhteisöissä syyllisten etsinnän sijaan epäonnistumiset ja mokat kohdataan oppimiskokemuksina.

Toistuvat kahvipöytäkeskustelut toimimattomista asioista ja parannuskohdista laskevat mielialaa ja heijastuvat työpaikan ilmapiiriin, jos oleellisia asioita ei viedä eteenpäin. Epäkohtien käsittelyyn asianmukaisesti tarvitaan rohkaisua ja riittävästi tilaa, jotta ne eivät kasvaa itseään suuremmiksi. Niissä piilevä mahdollinen viisaus on hyvä saada työyhteisön ja liiketoiminnan käyttöön.  Monesti jo kuulluksi tuleminen ja keskustelu esimiehen kanssa riittää tasapainottamaan ilmapiiriä. Kaikkeen ei aina vaadita toimintaa.

Kaikkia tunteita tarvitaan

Kaikki tunteet kuuluvat  avoimeen työyhteisöön. Tunteiden ilmaisu- ja säätelytaidot ovat tärkeitä. Suomalaisvetoinen kansainvälinen tutkimus todensi, että myötätuntoinen ilmapiiri luo edellytyksiä innovaatioille.  Myönteinen työnantaja saa sitoutuneita ja hyvinvoivia työntekijöitä. CoPassion-tutkimushanke (Helsingin Yliopisto ja Tekes) tutki  miten myötätunto vaikuttaa yrityksen tuloksellisuuteen suomessa. Sivustolla on edelleen hyvää aineistoa.

Erään toisen tutkimuksen mukaan työtyytyväisyyden ja tuottavuuden korrelaatio on heikko, ja äreät henkilöt saavat neuvotteluissa tehokkaammin ja paremmin tuloksia aikaiseksi.  Oikein kanavoituna vihaisuudessa on vahvaa toimeenpanevaa energiaa. Työnteko ei ole, eikä tarvitsekaan olla pelkkää auringonpaistetta.

Millaista energiaa sinä kuljetat mukanasi työyhteisöön?

Meistä jokainen vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin. Itse kullekin on hyvä tiedostaa millaista energiaa tuo työyhteisöön. Meillä on aina vastuu omasta asenteesta ja toiminnasta. Sen voima mihin keskitymme lisääntyy. Työhyvinvointi tehdään yhdessä.